FILMY, rozprávky s okultizmom a nemravnosťou

Viac o nemorálnych a okultných vplyvoch na filmoch môžete spoznať aj na :   

http://boh-jeziskristus-cirkev-matka.meu.zoznam.sk/news/nebeypecne-filmy-video-pre-vieru-a-dobre-mravy/

„Napokon vás žiadam, aby ste sa vzďaľovali od všetkého, čo môže poškvrniť čistotu vášho srdca a cudnosť vášho života.

Nezúčastňujte sa na svetských predstavení. Nemárnite čas pri televízii, ktorá je najsilnejším nástrojom v rukách môjho protivníka, ktorým šíri všade temnoty hriechu a nečistoty. Televízia je bôžik, o ktorom sa hovorí v Apokalypse, vytvorený na to, aby sa mu klaňali všetky národy zeme a ktorému Diabol dáva tvar a pohyb,

aby sa v jeho rukách stal strašným prostriedkom zvodov a zvrhlosti.“

(Panna Mária – Don Stefano Gobbi / 17.2.1988)

http://www.mkh.cz/mkel/celek.pdf

 O 28 TÝŽDŇOV

   10 000 rokov p.n.l

http://sekty-okultizmus.meu.zoznam.sk/filmy/a10-000-r-p-kristom/

 2012

   http://www.youtube.com/watch?v=9EW4kLqIPAw&feature=fvsr

   2012 NOSTRADAMUS (falošný duch – proroctiev) 

   2012 DOOMSDAY – SÚDNY DEŇ (Falošné Vízie)

   300 VOJNA PRI TERMOPYLÁCH

  7 ROKOV V TIBETE

Zemská šelma – 11 Potom som videl inú šelmu vystupovať zo zeme. Mala dva rohy podobné baránkovým, ale hovorila ako drak. 12 Vykonáva všetku moc prvej šelmy pred jej očami a pôsobí, že sa zem a jej obyvatelia klaňajú prvej šelme, ktorej sa zahojila smrteľná rana. 13 A robí veľké znamenia, ba spôsobuje, že aj oheň z neba pred zrakmi ľudí zostupuje na zem. 14 A zvádza obyvateľov zeme znameniami, ktoré môže konať pred očami šelmy, nahovára obyvateľov zeme, aby urobili obraz šelme, čo má ranu od meča a ožila.

15A bolo jej dané, aby do obrazu šelmy vložila ducha, aby obraz šelmy aj hovoril a pôsobil, že každý, kto sa nebude klaňať obrazu šelmy, bude usmrtený. 16 A pôsobí, že všetci, malí i veľkí, bohatí i chudobní, slobodní aj otroci, prijímajú na pravú ruku alebo na čelo znak, 17 a že nik nemôže kupovať alebo predávať, iba ten, kto má znak: meno šelmy alebo číslo jej mena. 18 V tomto je múdrosť: Kto má rozum, nech spočíta číslo šelmy; je to číslo človeka a jeho číslo je šesťstošesťdesiatšesť.“

(ZJ 13,11-18 – Apokalypsa / Biblia – Sväté Písmo)

    AKTY X (falošné mimozemské civilizácie)

   AKO VYCVIČIŤ DRAKA

   ALENKA V RÍŠI DIVOV

   ALI (MOHAMMAD ALI)

    ANGELIKA ZAMBRANO http://tv7.cz/?vid=2135 (Falošná prorokyňa)

    ANJELI A DÉMONI   http://www.youtube.com/watch?v=ggs4UAQREjk

   ANONYMOUS

   ANTIKRIST

 APOKALYPSA ZO STONEHENGE   http://www.youtube.com/watch?v=VSiZJklN9L8

 ARN

   ARTHUR a súboj dvoch svetov (falošní mimozemšťania)

   AVATAR  http://aktualityspravynovinky.wordpress.com/2012/04/29/141/

http://sekty-okultizmus.meu.zoznam.sk/filmy/avatar/

    AVENGERS – okultizmus mágia

“Vzdajte sa pozerania na televíziu, aby ste si v duši zachovali svetlo,

a aby ste mali vo svojom živote viac priestoru na sústredenie, meditáciu a modlitbu.”

(Panna Mária – Don Stefano Gobbi / 4.3.1987)

   Baxter Mary K. (30 dní v pekle)  

 http://www.tv7.cz/?vid=883   (falošné vízie-posolstvá)

 http://www.youtube.com/watch?v=wqtbyhkvRNk&feature=related

“Oplzlost a nemravnost zaplavuje všechno, zejména prostřednictvím tisku a tele­vize,

a tak jsou kaženy duše dětí a prostých lidí.”

(7.října 1990 / Panna Mária – Don Stefano Gobbi / MKH )

   CELESTÍNSKE PROROCTVO

   CESTA (Život bez Nádeje –  Ježiša Krista)

   CONAN (násilie, pohanstvo a okultizmus)

 CONSTANTINE

   ČARODEJOV UČEŇ (Nicolas Cage)   http://www.youtube.com/watch?v=HqOzhlRUFbA

   ČERVENÁ KARKULKA

“Napokon upevňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci. Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla. Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach.

Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v deň zla odolať, všetko prekonať a obstáť!

Vo všetkých modlitbách a prosbách sa modlite v každom čase v Duchu!  

A v ňom vytrvalo bdejte a proste za všetkých svätých!

Aj za mňa, aby mi bola daná reč, keď otvorím ústa, a aby som smelo zvestoval tajomstvo evanjelia, ktorého vyslancom som aj v okovách, aby som mal v ňom odvahu hovoriť, ako som povinný.”

(Biblia-Sväté Písmo-List sv.Pavla Efezanom/6,10-20)

Stojte teda: bedrá si prepášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti a obujte si pohotovosť pre evanjelium pokoja!  Pri všetkom si vezmite štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé šípy zloducha! A zoberte si aj prilbu spásy a meč Ducha, ktorým je Božie slovo!

   DANTOVSKÉ PEKLO (Čierna a biela mágia)

   DEJAVU

   DAVID COPERFIELD

  DAVINČIHO KÓD

   Deň, ked sa zastavila zem    http://www.youtube.com/watch?v=yRV5T3SHuYM

   DEŇ NEZÁVISLOSTI

   DEŇ POTOM

   DRTIVÝ DOPAD

 DIABLOV ADVOKÁT

  DIABLOVIA

   DISTRICT 9  (falošní mimozemšťania)

    DUCH

  

    Duch ASSISI    http://www.tv7.cz/?vid=1920

Nemravnost se šíří jako záplava bahna

a je propagována prostředky společenské komunikace, zvláště filmem, tiskem a televizí.

Prostřednictvím televize se vtírá do každé rodiny důvtipná a ďábelská taktika svádění a zkaženosti.

Děti a mládež jsou oběťmi, které se nejméně mohou bránit.

Pohlížím na ně se starostlivou něžností Matky.

(Panna Mária – Don Stefano Gobbi / MKH 31. prosince 1982)

   ERAGON (nebezpečná mágia – okultizmus)

   GODZILLA

   HARRY POTER  

  http://sekty-okultizmus.meu.zoznam.sk/filmy/harry-potter/

 

   HELLBOY

  HIGHLANDER

    HITMAN 

   HNEV TITANOV – okultizmus

    HOBBIT – okultizmus

   HRY O ŽIVOT

    HUGO A JEHO VEĽKÝ OBJAV (Okultizmus – čierna a biela mágia)

   HULK

 

 HVIEZDNA BRÁNA (falošná mimozem.civilizácia a kontroverzné cestovanie časom)

“Nikdy tak jako dnes nebyla ustavičně propagována tiskem

a všemi hromadnými sdělovacími prostředky nemorálnost, nečistota a oplzlost.

Především televize se stala perverzním nástrojem dennodenního bombardování oplzlými scénami, zaměřenými na zkažení mysli a srdce všech.

Zábavné lokály, zejména kina a diskotéky, se staly místy veřejného zhanobení vlastní lidské a křesťanské důstojnosti.”

(11. října 1989 Panna Mária – Don Stefano Gobbi / MKH)

 CHRIS “ANGEL” (okultizmus-mágia)

 

“Nemravnost se šíří jako záplava bahna a je propagována prostředky společenské komunikace, zvláště filmem, tiskem a televizí.

Prostřednictvím televize se vtírá do každé rodiny důvtipná a ďábelská taktika svádění a zkaženosti.

Děti a mládež jsou oběťmi, které se nejméně mohou bránit.

Pohlížím na ně se starostlivou něžností Matky.

(Panna Mária – Don Stefano Gobbi / MKH 31. prosince 1982)

   FILIP NERI

“Umrtvujte se v duchu pokání a tělesným postem!

Půst, kterému dávám přednost, je půst od zla a hříchu; půst odříkání se kouření, alkoholu, kina a televize.

Nedívejte se na televizní představení,

která kazí vaši vnitřní čistotu a do duše vnášejí rozptýlení a lehkomyslnost a do srdce zasévají zárodky zla.

Chci po vás také tělesný půst, aspoň občas, jak to požadoval můj Syn Ježíš v evangeliu, když řekl:

„Jisté druhy démonů se mohou vyhnat jen modlitbou a postem.“

( 13. května 1984 / Panna Mária – Don Stefano Gobbi / MKH)

   ILUZIONISTA (Nebezpečná mágia – okultizmus)

  INTERVIEW S UPÍROM

    INSIDIOUS (Okultizmus)

 

  IP MAN

Nechť je to vaše vnitřní mlčení

Snažte se odloučit od levných svodů tisku a televize, tohoto hrozného prostředku, který využívá můj Protivník, aby vás vzdálil ode mne a od mého Syna.

Pronikejte do hlubokého tajemství pravdy a krásy, kterou vám zjevuje evangelium.

(1. května 1993 / Panna Mária – Don Stefano Gobbi / MKH)

   JA LEGENDA

    JA ROBOT

 

   sv.Jana z Arku (Mila Jovovič)

   JOE BLACK

 

 

   JURSKÝ PARK

Je tolik podlých nástrah, které vám chystají zlí duchové, démoni,

kteří zaplavili svět a všude usilují, aby svedli duše do věčné záhuby.

Jejich aktivita je nyní nesmírně intenzivní, protože se spojila se silou,

kterou mají v sobě sdělovací prostředky, jako je televize a tisk.

S podlou rafinovaností se šíří zlo pod pláštěm dobra, hřích jako uplatnění vlastní svobody, přestoupení Božího zákona jako nový výdobytek tohoto ubohého a zvráceného lidstva.

Jak jsou silné ustavičné útoky zlých duchů, aby zranili také váš fyzický život nehodami, neštěstími, atentáty, nemocemi, kalamitami, výbuchy násilí, válkami a revolucemi!  

(2. října 1993 / Panna Mária – Don Gobbi)

   KARATE KID

 

 

   KAZATEL     http://www.youtube.com/watch?v=AGq7EJ5buJA

 Kazateľ Kalašnikov (podľa skutošnej udalosti, ale zlý príklad pre kresťanov ako aj inovercov, či neveriacich – násilím proti násiliu)

    KING – KONG

 KNIHA MAJSTROV

 KNIHA PREŽITIA

 

   KOVBOJI A VOTRELCI (falošní mimozemšťania a pomstychtivosť)

 

  KONIEC SVETA   http://www.youtube.com/watch?v=wHr_-5-NMT0

   KRÁĽOVSTVO NEBESKÉ

        KRÍŽ    http://www.youtube.com/watch?v=bJYhb53ZOJk

 LEGENDA O JANE http://sekty-okultizmus.meu.zoznam.sk/filmy/legenda-o-jane/

   LEGENDA o LILITH

 

   Légia    http://www.youtube.com/watch?v=U4ctrYrCfes&feature=player_embedded

 

 

   LETS DANCE

 MAJSTRI V HIP-HOPU

 MATRIX

 

    MEIN KAMPF

MENO RUŽE (rúhanie voči Bohu a Cirkvi)

  MESTO ANJELOV (znevažovanie anjelov)

 

MILION DOLAR BABY (eutanázia a extrémny šport)

 MNICH “Le moine” (cirkevné slobodomurárstvo)

 

   MODRÁ LAGÚNA (krvismilstvo-nečistý vzťah)

    Mrázik

  MUCHA

   MÝTY A FAKTY HISTÓRIE (slobodomurári)

   NARNIA

    NESVäTÝ

 

     NEXT

 

    NEZVANÍ HOSTIA

 

NOČNÁ MORA (v ELM STREET)

 

 

 

    PÁN PRSTEŇOV     http://www.youtube.com/watch?v=ua-JZIu_LN4

  PARANORMAL ACTIVITY

 

 PEKLO

   PERCY JACKSON “ZLODEJ BLESKOV” (nebezpečná mágia-okultizmus)

   PETER PAN (okultizmus-mágia)

 

    PHILADELPHIA (homosexualita)

 

   PILIERE ZEME (Slobodomurárstvo)

   PLANETA OPIC

    POČIATOK

   POKÉMON (okultizmus a mágia)

    POSLEDNÝ NEANDRTALEC

  POSLOVIA SPRAVODLIVOSTI   http://www.youtube.com/watch?v=2bRqmQaAe5Y

    POZEMŠŤAN

  PREDATOR   http://www.youtube.com/watch?v=gD6cYQ8YzfU&feature=fvst

 PREKLIATIE BOHOV (IMMORTAL) Falošné mimozemské božstvá

 PREMENA     http://www.youtube.com/watch?v=deLIRqMxVCg&feature=related

    PROMETHEUS (falošní mimozemšťania)

   PROROCTVO Z TEMNôT

 

  PURPUROVÉ RIEKY

    RABÍN, KŇAZ A BLONDÍNA

   RESIDENT EVIL   http://www.youtube.com/watch?v=9dc5iiT0f1s

 

 

   ROBIN HOOD

    ROCK OF AGES

 

  RÝCHLI A ZBESILÍ

 

  SATAN    http://www.youtube.com/watch?v=tIv5YqZStFw

 

 

   SAXANA A LEXIKÓN KÚZIEL (Mágia a okultizmus)

   SHREK (nemravné a oplzlé gestá, slová – nevhodné pre mládež)

SIPMSONS (vulgarizmus)

   SKYLINE   http://www.youtube.com/watch?v=W3NrX5IMoNc

  Snehulienka a 7 trpaslíci

    SNEHULIENKA A LOVEC (Čierna a biela mágia – okultizmus)

 

    SPIDERMAN

 

    STMÍVANÍ – SÚMRAK

    SUPER 8 (falošná mimozemska civilizácia)

   SVETOVÁ INVÁZIA   http://www.youtube.com/watch?v=kE03rFTTK98

 TEMPLÁR

  TERMINATOR    http://www.youtube.com/watch?v=OfwQKapDMws

 

  THOR

 

  TITANIC

 

    TRANSFORMERS    http://www.youtube.com/watch?v=XnwmUZuF5OY

   3 oriešky pre populušku

 

  TRON     http://www.youtube.com/watch?v=L9szn1QQfas

 

   ŤAŽKÁ VÁHA

 UNDERWORLD (propagácia násilia a falošná existencia upírov, vlkodlakov)

 ÚTEK NA HORU ČARODEJNÍC (nebezpečná mágia-okultizmus, násilie)

 VAN HELSING

http://sekty-okultizmus.meu.zoznam.sk/filmy/van-helsing/

    VEC: POČIATOK

  VOJNA BOHOV

    VOJNA SVETOV (falošní mimozemšťania)

  VOTRELEC   http://www.youtube.com/watch?v=bEVY_lonKf4

 

   X-MEN     http://www.youtube.com/watch?v=3ZrQC5QEmJE

    ZÁHADA BERMUDSKÉHO TROJUHOLNÍKA

    ZDROJOVÝ KÓD (falošná ideológia – zmena minulosti a budúcnosti)

    ZELENÁ MÍĽA (kontroverzný Trest smrti)

    ZLATÝ KOMPAS  http://www.youtube.com/watch?v=Pd_4hMmuL1g

    ŹENA V ČIERNOM

   Život po živote http://www.youtube.com/watch?v=xDnHfQtH0zU

     ŹIVOT PO ŽIVOTE

Comments
8 komentárov to “FILMY, rozprávky s okultizmom a nemravnosťou”
 1. nataniel píše:

  pozeram, ze ste aktualizovali filmovy zoznam o same aktualne kinohitovky. spytam sa, ze co znamena pojem “falošní mimozemšťania”. su aj filmy s pravymi mimozenstanmi … ?

  Like

  • emanuelbohsnami píše:

   Natanael
   rozumiem ti, lebo ono to na prvý dojem tak vyzerá ako ked sa hovorí aj o falošných prorokov, pričom su aj praví proroci, tak aj v tomto prípade to vyznie ako keby boli aj praví mimozemšťania.

   Lenže v tomto prípade tomu tak nie je, pretože mimozemšťania neexistujú vôbec.
   Skôr som chcel poukázať na skutočnosť, že tvrdenie o existencie mimozemšťanov je niečo falošné a to tak, že sa treba strániť náuky o existencii mimozemšťanov.

   Like

 2. nataniel píše:

  pozeram si ten zoznam, niektore veci chapem, niektore nie, ze preco su v zozname.

  ale take Kralovstvo nebeske??? co je na tom filme zle, okultne, nemravne, …?

  Like

  • emanuelbohsnami píše:

   Čo je falošné a nemravné na filme: Královstvo nebeské ?!

   Nemravné:
   Hlavná postava Orlando Bloom (herec) predstavuje vo filme spočiatku pozitívnu postavu, ked prišiel o svoju ženu ale ku koncu scudzoložil s cudzou ženou akokeby to bolo niečo správne, nakolko sa tejto žene nedostávalo od pravoplatného muža dostatok nehy a pozornosti lásky (manželskej sexuality)

   Falošné:
   Navonok sa zdá, že hlavná postava ustupuje ako mudrejší, ked po dohode so Sultánom bude môcť odísť z mesta v bezpečí aj so svojimi ľudmi, predsa celý dej smeruje k tomu, že križiacka výprava bola zo strany Cirkvi nezmyselná.

   Samotná hlavna postava vystupuje už od začiatku skôr ako agnostik, alebo ako ten, ktorý opovrhuje Cirkvou.

   Su to detaily, ktoré ťažko nájsť v takomto filme, ak človek neberie ohľad na ostatné holywoodske filmy zamerané proti kresťanstvu. Najmä naivní a neskusení ľudia vnímaju povrchne filmy a bez skumania príjmaju, čo sa im ponúka ako skutočnosť, pritom práve tie detaily (nemravných skutkov) sa podvedome ukladaju do ich mysle a potom, ked sa ocitnu v posobných situáciach inštiktívne sa správaju ako takí herci.

   V takýchto ťažkých situáciach sa im vynára na povrch mysle riešenie tak často obmieľaných filmov, ktoré považovali za neškodné.
   Napr. ked sa ocitnu v situácii pokušenia k cudzoložstvu alebo smilstvu, a nemaju pevné základy viery a dobrých mravov, rozhoduju sa v sulade s tým, čo považuju za všeobecné dobro, resp.čo verejná mienka považuje za dobré a kedže takéto filmy sa prezentuju ako dobré … potom aj hriechy nečistoty považuju za dobré riešenie v partnerských vzťahoch.

   Taktiež, čo sa týka vo vzťahu k Cirkvi, tak hlavná postava vo filme je typickým agnostikom, ktorý nepotrebuje Boha a Cirkev pre svoje rozhodnutia

   Like

 3. nataniel píše:

  je tu zoznam okultnych a nemravnych filmov, co takto spravit aj sekciu s filmami, ktore su vhodne, resp. ich odporucate?

  lebo cely tento web je akoby tvoreny samymi prikazmi, zakazmi, prikazaniami. niezeby to bolo zle, ale nieco vyslovene pozitivne by tu bodlo … 😉

  Like

Trackbacks
Check out what others are saying...


Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

 • Falošné ZJAVENIA VÍZIE – proroci

 • Falošné veštice – snáry – mágovia

 • Nebezpečné Hnutie NEW AGE

 • WEB.stránka zaoberajúc sa sektami

 • Viac o SEKTÁCH sa môžete dozvedieť u Borisa Rakovského

 • FILMY-HUDBA-LITERA…

%d blogerom sa páči toto: