MODLITBA za oslobodenie, uzdravenie a posvätenie (požehnanie)

Všetci sme hriešni (1 Jn 1,8-9) a preto potrebujeme

oslobodenie Ježiša Krista (Jn 8,34)

 

„Ak hovoríme, že nemáme hriech, klameme sami seba a nie je v nás pravda.

9 Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý:

odpustí nám hriechy a očistí nás od každej neprávosti.          

10Ak hovoríme, že sme nezhrešili, jeho robíme luhárom a nie je v nás jeho slovo.“(1 Jn 1,8-9)

“Veru, veru, hovorím vám, každý, kto hreší, je otrokom hriechu.

Až keď vás Syn oslobodí, budete naozaj slobodní.” (Jn 8,34)

 

Modlitba za oslobodenie ducha

Prevzaté zo stránky:

 http://sekty-okultizmus.meu.zoznam.sk/modlitba-uzdravenia-oslobodenia

V mene Ježiša Krista sa zriekam

HLAVNÝCH HRIECHOVpýcha, lakomstvo, závisť, hnev, obžerstvo, lenivosť, duchovná znechutenosť.

Zriekam sa … ŤAŽKÝCH HRIECHOV, ktoré vedú do večného zatratenia (Peklo)) – vražda, hýrenie (sexuálna zvrátenosť), utláčanie ľudu, cudzinca, vdovy a siroty; nespravodlivosť voči námedznému robotníkovi, klamstvo, nenávisť, smilstvo a cudzoložstvo, rúhanie, svätokrádež, modloslužba, čary, nepriateľstvá, opilstvo (drogy) … nedodržiavanie cirkevných sviatkov a prikázaní …

Zriekam sa … VŠEDNÝCH HRIECHOV, ktoré vedú do očisťujúceho utrpenia (Očistec) – ľahostajnosť (voči pravým zjaveniam-proroctvá a Božie Slovo), nadarmo spomínané sväté mená, vysmievanie, ohováranie, neposlušnosť (voči rodičom, predstaveným, pápežovi), pohoršovanie (neslušné obliekanie, škodlivé stravovanie, nesprávne užívanie komunikačných prostriedkov- hudba, filmy, literatúra), nepostiť sa, zanedbávanie modlitby …

Zriekam sa … PADLÝCH ANJELOVLucifer (satan, diabol) – zlí duchovia a ich pokušenia … falošné zjavenia a proroci; satanizmus, mágia (čierna, biela) veštenie (horoskopy), ateizmus (komunizmus), slobodomurárstvo (falošné náboženstvá, cirkvi a sekty)…

Sv. Michal archanjel, bráň nás v boji,

buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla.

Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc.

A ty, knieža nebeských zástupov,

Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov,

ktorí sa na skazu duší potulujú po svete.

Amen.

  

Modlitba Ježiša Krista

prostred. Vassuly Ryden (13.11.2006)

 

 

Pane, snášel jsi mě po celá ta léta s mými hříchy,
nicméně jsi se mnou měl soucit.

Byl(a) jsem sveden(a) na scestí v každém ohledu,
ale nyní už nebudu více hřešit.
Ublížil(a) jsem Ti
a nejednal(a) jsem správně
už takový(á) více nebudu;
zříkám se hříchu,
zříkám se Ďábla,
zříkám se neřesti,
která poskvrňuje mou duši.

Osvoboď mou duši ode všeho, co je proti Tvé svatosti,
snažně Tě prosím, Pane, zachraň mě ode všeho zla.
Přijď nyní, Ježíši, přijď a zůstaň v mém srdci.
Odpusť mi, Pane, a dovol mi spočinout v Tobě,
neboť Ty Jsi můj Štít,
můj Spasitel a mé Světlo
a Tobě důvěřuji.

Ode dneška Ti, Pane, budu dobrořečit v každé době.

Zříkám se zla a všech jiných bohů a model,
protože Ty jsi Nejvýš Svrchovaný nad celým světem,
dalece převyšuješ všechny ostatní bohy.

Svou mocnou rukou mě zachraň od nemoci,
zachraň mne, abych nebyl(a) zajatcem,
zachraň mě od těžkostí
a poraz mého nepřítele Ďábla.
Přijď mi rychle na pomoc, ó Spasiteli!

Amen.  

Modlitba odprosenia-odpustenia

Pane, Ježišu Kriste, Syn živého Boha, zmiluj sa nad nami!

S pokorným a kajúcim srdcom padáme na tvár pred tebou, Ježiš;

aby sme verejne odprosili tvoje Srdce za všetky hriechy spoločenského a verejného života.

 

1.       Odprosujeme ťa za falošné prísahy a svätokrádeže

          Odpovedzme spoločne:     „Božské Srdce, netrestaj nás, zmiluj sa nad nami!“

 

 

2.       Odprosujeme ťa za tých, čo znevažujú a potupujú tvojich služobníkov a správcov Božích tajomstiev.

3.       …., čo sa prehrešujú proti cirkevným a svetským predstaveným.

4.       …, čo odpadli od viery a zarmútili teba i tvoju nevestu Cirkev.

5.       …, čo ničia vieru v ľudských srdciach a bojujú proti Cirkvi a viere.

6.       …, za zneužívanie občianských práv a neplnenie povinností.

7.       …,za nemravnosť, bezbožnosť a násilie šírené v tlači, v televízii a v rozhlase.

8.       …, za všetkých, čo ničia ľudský život v lone matky.

9.       …, čo užívajú drogy a ničia si životy.

10.   …, za všetky naše hriechy a viny.

 

Odpovedzme spoločne:  „Božské Srdce, netrestaj nás, zmiluj sa nad nami!“

 

Modlitba za uzdravenie duše

Pán, Ježiš – prosíme ťa, za dar odpustenia a uzdravenie ľudskej duše.

… milované Božie Dieťa …

Spomeň, ako si nemohlo odpustiť Bohu, že musíš trpieť pre Boží plán s tebou.

(chvíľa ticha…)

Nehnevaj sa už na Boha a spoločne volaj: „Odpúšťam!“

… spomeň ako si nemohlo odpustiť blížnym, ktorí ti ublížili (až do štvrtého pokolenia).

(chvíľa ticha…)

Nehnevaj sa na nich a spoločne volaj: „Odpúšťam!“

… spomeň, ako si nemohlo odpustiť sebe, že neplníš Boží plán, podľa Jeho vôle.

(chvíľa ticha…)

Nehnevaj sa na seba a spoločne volaj: „Odpúšťam!“

Ďakujem ti, Ježiš – za dar odpustenia a uzdravenia, prijmi našu vďaku piesňou chvál.

(chvíľka pre krátku pieseň chvál)

Modlitba ua uzdravenie tela 

Všemohúci Boh Otec-Syn-Duch Svätý (Stvoriteľ všetkého stvorenia),

pohliadni na svoje deti.

Ďakujeme ti za dar života a telo, že si nás stvoril takých, akí sme …

Odovzdávame ti naše choré údy, bolesti hlavy, ruky, nohy, srdca, pľúc i žalúdka …

Ty si najlepší Lekár!

Ty vieš najlepšie, čo potrebujú tvoje deti a preto odovzdávame do tvojich rúk všetkých trpiacich na

rakovinu, AIDS, malomocenstvo, chromých, hluchých, slepých, nemých a iné choroby.

Teraz, v tichosti povedz nášmu nebeskému Otcovi ďalšie choroby svoje i ostatných ľudí.

(chvíľa ticha…)

Prosíme ťa, milujúci Otec, pomôž nám prijať ich s radosťou, vďačnosťou ako kríž života a 

obetovať ich z lásky, aby sa splnil tvoj plán s nami.

Volajme spoločne: „Prosíme ťa, vyslyš nás!“

Milosrdný Pán a Boh môj, v mene Ježiša Krista

– z hĺbky tvojho Srdca a možností, prijmi našu prosbu:

Prosíme ťa, uzdrav nás i choré údy tvojho (tajomného) Tela Kristovho (Cirkvi),

aby to bolo na tvoju slávu a priviedlo nás k plneniu tvojej svätej vôle.

Volajme spoločne: „Prosíme ťa, vyslyš nás!“

Ďakujeme ti, Najsvätejšia Trojica

– za naše telo, že môžeme znášať choroby (bolesti a utrpenie) s láskou a radosťou.

Ďakujeme za uzdravenie a prosíme ťa, prijmi našu vďaku piesňou chvál.

(krátka a výstižná pieseň na chválu Božiu)

Comments
One Response to “MODLITBA za oslobodenie, uzdravenie a posvätenie (požehnanie)”
 1. Emilia píše:

  Aj ja som sa uzdravil z depresie modlidbou prijímaním eucharistia amodlidbou sv. RUŽENCA A ODOVZDANÍM SVOJHO ŽIVOTA DO RÚK JEŽIŠA ABY SA O MŇA POSTARAL CHVÁLA TI Troj. Bože naveky Amen

  Páči sa mi

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

 • Falošné ZJAVENIA VÍZIE – proroci

 • Falošné veštice – snáry – mágovia

 • Nebezpečné Hnutie NEW AGE

 • WEB.stránka zaoberajúc sa sektami

 • Viac o SEKTÁCH sa môžete dozvedieť u Borisa Rakovského

 • FILMY-HUDBA-LITERA…

%d blogerom sa páči toto: