Lady Gaga: Alejandro – Luciferiánsky obrad Nového svetového poriadku!

  Vytlačiť E-mail
Recenzie
13.08.2010
Napísal IGOR CAGÁŇ   
 

Keď si pustíte videoklip black-metalovej skladby, alebo keď idete na koncert black-metalovej hudobnej skupiny, aj očakávate, že motívom tohto hudobného žánru bude vzývanie Satana, oslava pohanstva ako predkresťanských vierovyznaní rôznych starobylých národov, že texty skladieb budú mať okultný a bohorúhačský charakter, v ktorých pôjde o nenávisť k náboženstvám, hlavne ku kresťanstvu (za povšimnutie stojí, že nikdy sa black-metal nevenoval „kolektívnej“ nenávisti voči judaizmu tak „dôkladne“ ako voči kresťanstvu). Black-metal je však úzkoprofilový hudobný štýl, ktorý nepatrí k hlavnoprúdovým a neteší sa celospoločenskej obľube, naopak, je výrazom rôznych subkultúr – respektíve ich sám formuje. 

Málokto by však očakával motívy black-metalu v pop-music, ktorú možno radiť medzi hlavnoprúdovú s celospoločenským dosahom a vplyvom na formovanie celých generácií najmä mladých ľudí, menovite pubescentov (dospievajúcich). Akási „univerzálna“, „nadnárodná“ pop-music, teda populárna hudba, hudba, ktorá sa vďaka nadmernému priestoru v rádiách a v hudobných televíznych kanáloch stáva „ľudovou“ – zľudovieva – tak diktuje pomery nielen na hudobnom trhu, ale dokonca má vplyv i na zmenu dobovej morálky.

Speváčka Lady Gaga, ktorá preberá v súčasnosti pomyselné žezlo „kráľovnej popu“ po Madonne (známej to vyznávačky kabaly – ezoterických, teda okultných praktík judaizmu), nadväzuje na okultizáciu pop-music prostredníctvom metafor skutočne zostra.

Predohrou ku skladbe Lady Gaga Alejandro, ktorej analýze sa budeme dnes obšírnejšie venovať, boli jej predošlé dva „útvary“ Bad Romance a Telephone. Vo všetkých troch prípadoch sa režisérom „hviezdnej“ kariéry Lady Gaga podarilo úspešne do pop-music vpašovať motívy black-metalu – teda vzývanie Satana, okultizmus a bohorúhačstvo – bez toho, aby to obyčajný (hoc i veriaci) človek spozoroval, ale s tým, aby to na podvedomie práve obyčajného, hlavne dospievajúceho mladého človeka dlhodobo vplývalo.

Kto a s akým úmyslom zapracúva globálne čoraz častejšie do pop-music motívy black-metalu? Ide o náhodu či individuálne snaženia alebo o organizovaný, kolektívny a cielený zámer? Keď si od dnes začnete videoklipy a texty skladieb pop-music dôkladne všímať, sami dospejete k správnemu, ale o to šokujúcejšiemu záveru.

Metaforická povaha textov a videoklipov

„Symboly ovládajú svet. Nie slová, tobôž zákony.“
Vigilant Citizen (Občan na stráži) 

Ešte predtým, než začneme s analýzou samotnej skladby „Alejandro“, je dôležité, aby sme si aspoň z časti vysvetlili, prečo nám anglické texty najpopulárnejších skladieb súčasnosti a nedávnej minulosti nedávajú zmysel, ale niečo v týchto skladbách nás núti si ich pospevovať stále dookola. Mnohí sa domnievajú, že zmysel anglických textov nám uniká kvôli prekladu. To je však omyl. So zmyslom textov majú problém aj samotní rodní užívatelia angličtiny, čo potvrdzujú tisícky diskusných fór na internete, kde rodní užívatelia angličtiny diskutujú o zmysle toho-ktorého textu. Mnohí teraz namietnu, že práve polysémantickosť a metaforickosť (mnohoznačnosť, respektíve prenesenosť obrazov) je pravou povahou umenia. Súhlasím.

Ďalšou skutočnosťou však je, že obraz dáva slovu vždy nový obsah, zasadzuje ho vždy do nového kontextu – z obrazu totiž môžeme vyčítať súvislosti, ktoré pri slove zostávajú nevypovedané, ukryté v náročnej intelektuálnej rovine, ktorou nie je schopný preniknúť svojím myslením každý.

„Nevzdelanosť dnes preto nie je intelektuálnym deficitom, nedostatočnou informovanosťou, defektom kognitívnej kompetencie – i keď aj to bude naďalej existovať – ale je to rezignácia na snahu vôbec niečo chápať.“

(Konrad P. Liessmann)

 

Poďme sa preto pozrieť, čo nám „zaslúžená umelkyňa“ Lady Gaga hovorí v obrazoch a metaforách svojho hudobného umenia, a aké podprahové informácie vysielajú režiséri jej videoklipov ich prijímateľom – teda nám, hlavne „nám“ násťročným…


(Podľa námetu Lady Gaga’s “Alejandro”: The Occult Meaning; Upozornenie: nasledujúci obsah je určený výhradne heterosexuálnym a inak duševne vyrovnaným jedincom starším než 18 rokov)


Obsah:

 1. Zázemie a prostredie videoklipu skladby „Alejandro
 2. Homosexuálny motív v prvoplánovom a podprahovom obraze
 3. Sexizmus, sadizmus (dominancia), masochizmus (submisivita), zvrátenosť (perverzita) a sexualita
 4. Satanizmus, luciferianizmus, morálne prázdniny a sexuálna sloboda
 5. Násilie, metafora policajného štátu a symboly Iluminátov
 6. Náboženský synkretizmus – Hórovo oko, symbolika zoroastrianizmu
 7. Motív duchovného zrieknutia sa
 8. Interpretácia významu trojice použitých mien Alejandro, Fernando a Roberto
 9. Bohorúhačstvo v metafore „stanúc sa Bohom“ a motív duchovnej transformácie
 10. Iná symbolika
 11. Záver
 12. Slovenský preklad textu „Alejandro“ od Lady Gaga s interpretačnými poznámkami
 13. Zdroje citovaných informácií a využitých námetov

 


Zázemie a prostredie videoklipu skladby „Alejandro“

Video bolo režírované Stevenom Kleinom (stáli čitatelia Beo.sk už len podľa mena „Klein“ v spojitosti so showbiznisom môžu tušiť, o čo pôjde) – dobre známym a dobre situovaným fotografom z módneho priemyslu. Steven Klein spolupracoval napr. s Calvinom Kleinom, Alexander McQueen, Madonnou, Nike a mnohými ďalšími. Jeho fotografický štýl často čerpá námety z homoerotizmu (homosexualizované erotické obrazy) a tejto svojej tradičnej tematike z fotografie zostáva Klein verný i vo videoformáte. 

Samotná Lady Gaga sa počas svojej kariéry postarala o mnoho excentrických výstupov (pozri si niektoré jej podobenstvá tu), dokonca jestvuje pádne podozrenie, že táto „lejdy“ je v skutočnosti „džentlmen“, respektíve že je postihnutá fyziologickou deformáciou pohlavných orgánov, ktorá z nej robí hermafrodita (teda ani rybu, ani raka – za zmienku stojí, že persóny s takýmito sexuálnymi degeneráciami označované ako „intersex“ sa stali súčasťou širšieho LGBT hnutia, ktoré vedie extrémistickú kampaň za zrovnoprávnenie s nepoškodenými a nedegenerovanými heterosexuálmi, viac v článku Homosexualita nie je názor, ale disfunkcia v rukách politiky. Od liberálov ku kritickým realistom.).

Technické prevedenie videoklipu napomáha zvýrazniť hlavný výrazový prostriedok príbehu, ktorý je založený na stretávaní sa a na následnom splývaní protichodných symbolov dohromady (dobro vs. zlo, čierna vs. biela, muž vs. žena, dominantnosť vs. submisivita /podriadenosť/, ap.). Samotný dej celého videoklipu odohrávajúci sa v „chladnom“, zasmušilom, vojensky až deprimujúco ladenom prostredí ostro kontrastuje s „teplými“ latinskými tónmi a svižným rytmom celej skladby.

OBRÁZOK Č. 4: Technické prevedenie prelínania protikladov v obrazových prechodoch, v tomto prípade konkrétne ženy a muža; spoločným stykovým bodom sú oči a nos.OBRÁZOK Č. 4: Technické prevedenie prelínania protikladov v obrazových prechodoch, v tomto prípade konkrétne ženy a muža; spoločným stykovým bodom sú oči a nos. 

Okrem symboliky svetských kontrastov (muž vs. žena, ap.) videoklip využíva aj náboženskú symboliku, ktorú zároveň konfrontuje s jej protikladom, čím definitívne nadobúda spiritualistický, teda duchovný rozmer.

Príbeh tohto videoklipu, teda jeho hlavná epická myšlienka je príbehom duchovného zrieknutia sa (duchovnej transformácie, prerodu) v kontexte represívneho (potláčajúceho, násilníckeho) svetského policajného štátu. Trend vsúvania vojenských a násilníckych metafor do videoklipov súčasnosti rozoberal portál Vigilant Citizen (Občan na stráži) v niektorých svojich predchádzajúcich článkoch (pozri napr. článok v anj., Agenda transhumanizmu a policajného štátu v Pop-music).

Po tomto dôležitom vstupe si už môžeme pozrieť spomínaný videoklip nižšie kliknutím na “Prehrať” (YouTube hlási neuveriteľných 63 miliónov vzhliadnutí tohto videoklipu! Aj to svedčí o rozsahu nebezpečenstva, o ktorom budeme postupne v tejto správe hovoriť).

 

Odkaz len na túto časť: http://beo.sk/recenzie/1132-lady-gaga-alejandro-luciferiansky-obrad-noveho-svetoveho-poriadku#zazemie

^ hore na obsah ^

Homosexuálny motív v prvoplánovom a podprahovom obraze

Ako sme si povedali, umenie je viacznačné. V súvislosti s homosexualitou režiséra videoklipu Kleina a degeneráciou sexuálnych orgánov interpretky Lady Gaga, sa možno stretnúť aj s takou interpretáciou obrazu, zvuku a textu skladby Alejandro, ktorá podľa mňa naivne nachádza príbeh videa v metaforickom zobrazovaní represií (postihov) katolíckej cirkvi a netolerantnej spoločnosti voči homosexuálom v dejinách a v súčasnosti. Myslím si, že takáto interpretácia nevystihuje všetky aspekty tohto útvaru, teda jednotu jeho obrazu, zvuku, textu a symbolu.

Každopádne, ak sa niekto pýta, ako je možné, že dnes sa akoby „roztrhlo vrece“ s tými, ktorí zo dňa na deň zisťujú, že sú homosexuáli, odpoveď možno nájsť práve v hudobnom priemysle – čo nám videoklip skladby Alejandro iba potvrdzuje. Režisér Klein doň totiž zakomponoval silnú homoagendu, teda vo videu sa stretneme s prvoplánovou (priamou a otvorenou, ale zároveň ľahkou) a podprahovou (ale tvrdou) propagáciou homosexuality, respektíve zženštelosti mužov, ktorú doteraz vzhliadlo (a podvedome registrovalo) 63 miliónov divákov len na internete!

Nasleduje snímok z videoklipu zachytávajúci (1) prvoplánovú, ľahkú propagáciu homosexuality, respektíve zženštilosti mužov:

Omnoho (2) tvrdšia, podprahová propagácia homosexuality sa však deje prostredníctvom sledu obrazov, ktoré nestíha v reálnom čase spracovať naše vedomie, teda ktorých vzhliadnutie v zámerne zrýchlenom slede si ani neuvedomujeme, ale o to viac sa usádzajú v našom podvedomí. Tento proces uchovávania sledu obrazov v zrýchlenom tempe do podvedomia sa upevní, ak zachytenie obrazu okom pôjde nervovou cestou cez tyčinky (zmyslové bunky sietnice oka zachytávajúce iba spektrum čiernej a bielej farby, respektíve intenzitu jasu), pretože čapíky (zmyslové bunky sietnice zachytávajúce širokospektrálnu škálu farieb), sú málo citlivé na jas a sídlia priamo v žltej škvrne, najcitlivejšom mieste sietnice, odkiaľ ihneď predávajú informácie na spracovanie do mozgu – preto, kto pracuje s podprahovým (subliminálnym) vnímaním, využíva rýchly sled čierno-bielych, respektíve šedých obrazov, o ktorých informácie tyčinky nestíhajú odovzdávať do vedomia, a preto si ich ukladá podvedomie (jestvuje potvrdená správa, že túto techniku použila vo svojom vysielaní už aj česká TV Nova, čítajte viac tu, respektíve čítajte viac o podprahovom vnímaní na WikiPedii).

Túto techniku podprahového apelu používa režisér klipu ku skladbe „Alejandro“ v tých miestach, ktoré považuje za dôležité, aby sa dostali do podvedomia diváka a je ňou pretkané celé video od začiatku až do konca.

Bez spomalenia prehrávania videa vám v rýchlom slede najskôr uniknú nasledovné Kleinove „skvosty“ (ale bohužiaľ, natrvalo zakotvia vo vašom podvedomí, respektíve v podvedomí miliónov nekritických pubertiakov):

Je takáto homoagenda vhodná pre detského a dospievajúceho diváka? Aké dôsledky má vplyv takejto homoagendy na psycho-sexuálny vývin mládeže?

Odkaz len na túto časť: http://beo.sk/recenzie/1132-lady-gaga-alejandro-luciferiansky-obrad-noveho-svetoveho-poriadku#homosex

^ hore na obsah ^

Sexizmus, sadizmus (dominancia), masochizmus (submisivita), zvrátenosť (perverzita) a sexualita

Už skôr sme sa snažili upozorniť verejnosť na to, že jedna sexuálna deviácia sa stáva bránou k inej (viac v článku Homosexualita nie je názor, ale disfunkcia v rukách politiky. Od liberálov ku kritickým realistom.) – čo nám teraz homosexuál Klein, režisér videoklipu ku skladbe „intersex“ Lady Gaga „Alejadro“ svojou prácou iba dodatočne potvrdil.

Tvrdili sme, že keď je raz imunitný systém či už tela alebo duše narušený, stáva sa viac náchylným ostatným chorobám (ako je to napr. pri AIDS, kedy človek vplyvom zlyhania imunitného systému zomiera na chrípku či zápal pľúc). Ak je duševné zdravie oslabené (psychické problémy), identita roztrieštená (kríza osobnosti), respektíve pervertovaná (homosexualita – režisér klipu, Steven Klein), prekrývaná (potláčaná homosexualita), transcendovaná (transgender), znásobená (schizofrénia) či deformovaná vplyvom degenerovaných fyzických predispozícií (intersex – interpret skladby, Lady Gaga), jestvuje veľký predpoklad (oslabenie psychickej odolnosti osobnosti), najskôr náchylnosť u takýchto osôb k iným psychickým či psychosexuálnym deviáciám ako je napríklad pedofília, ktorá sa zasa prekrýva so sadizmom (vynúteným pocitom dominancie navodeným týraním, ktorý možno navodiť aj zmocnením sa menších a bezmocných) a ten kráča zase ruka v ruke s masochizmom (submisívnym prijatím masochizmu) – a tak sa odhaľuje akoby začarovaný kruh psychických a psychosexuálnych deviácií, kde jedna súvisí s druhou a jedna sa stáva bránou k inej.

V prípade videoklipu ku skladbe Alejandro sú počas deja okrem homosexuality ako jednej zo psycho-sexuálnych deviácií propagované i deviácie ako sadizmus (deklarovanie dominancie), masochizmus (deklarovanie submisivity) a zvrátenosť (perverzita).

Ako sme si už naznačili v úvode, hlavným výrazovým prostriedkom v tomto príbehu je kontrast, prelínanie a splývanie protichodných symbolov a zároveň perverzita, obrátenie ich významu v procese ich vstupovania do sporu. 

Popri symbolickej vizualizácii sexuálnych deviácií (homosexualita a perverzita) a sexizmu (sado-masochizmu, nadradenosti jedného pohlavia nad druhé) videoklip zdôrazňuje aj sexualitu všeobecne ako jedno zo svojich najdôležitejších posolstiev.

^ hore na obsah ^

Satanizmus, luciferianizmus, morálne prázdniny a sexuálna sloboda

Aby si však čitateľ nemyslel, že ho zavádzame od pôvodného názvu tohto článku, ktorý hovoril o „luciferianskom obrade“ vo videoklipe Lady Gaga, práve teraz si ukážeme, aký súvis má homosexualita, sadizmus, masochizmus a perverzita všeobecne so satanizmom, či s jeho nábožensko-filozofickou interpretáciou – luciferianizmom.

Satanizmus ako svetonázorový kult oslavy negácie božskosti – Satana (biblickej postavy, ktorá neguje pojem Boha-Najvyššieho Dobra) a jeho atribútov, deklaruje v prvom rade absolútnu morálnu slobodu (morálne prázdniny), ktorá sa premieta hlavne do roviny sexuálnej. Satanizmus všeobecne akceptuje a považuje za správne každé také konanie, ktorým si človek ukája svoje žiadostivosti, nech už by to bolo akýmkoľvek spôsobom, alebo nech už by šlo o akúkoľvek žiadostivosť. Jedinou podmienkou satanizmu je, že ak sa prostriedkom naplnenia našich túžob má stať druhý človek, ten s tým musí vedome súhlasiť – všetko ostatné postráda akékoľvek pravidlá a mantinely. Satanizmu tak doslova vyzýva človeka, aby ukojil svoje žiadostivosti, nech už by boli akokoľvek nemorálne, ako napr. homosexuálny, sado-masochistický či inak perverzný sexuálny styk.

Na rozdiel od ateistického satanizmu je luciferianizmus náboženstvom, ktorého ústrednou postavou je Lucifer. Podľa niektorých spolkov Lucifer nie je totožný so Satanom, kým podľa iných sú to len dve mená tej istej bytosti.

Lucifer je vnímaný ako boh svetla (svetlonoš) reprezentujúci šírenie individualizmu, sebauvedomenia a všeobecného vzdelania. Luciferianizmus vníma obdobie stredoveku, absolutizmu a duchovného monopolu rímskokatolíckej cirkvi ako obdobie temna, zatiaľ čo obdobie od Osvietenectva dodnes za nástup Luciferiánskej epochy, pre ktorú je charakteristický pluralizmus názorov, technický pokrok, voľnomyšlienkárstvo a tolerancia.

Pluralitu názorov, morálne prázdniny, sexuálnu slobodu a toleranciu v skĺbení s profesionálnym technických prevedením strihu a zvuku, reprezentuje práve videoklip Alejandro, ktorý – ako sme si ukázali – hneď v úvode oslavuje homosexualitu, sado-masochizmus a perverzitu ako základné prvky morálnej slobody v luciferianstve.

Zatiaľ však zostaňme iba pri odhaľovaní a objasňovaní významov symbolov stojacich osve, osamote, mimo celkový kontext. Ich následným významovým spojením popíšeme už zmieňovaný luciferiansky obrad až v závere tejto správy.

Odkaz len na túto časť: http://beo.sk/recenzie/1132-lady-gaga-alejandro-luciferiansky-obrad-noveho-svetoveho-poriadku#satanizmus

^ hore na obsah ^

Násilie, metafora policajného štátu a symboly Iluminátov

Videoklip je plný obrazov aj iného než sexuálneho násilia (sado-masochizmu), a to násilia štátneho, ktoré možno pripísať na vrub tzv. policajných štátov súčasnosti či minulosti (pojem „štátny teror“ pochádza z čias vlády jakobínov vo Veľkej francúzskej buržoáznej revolúcii), o ktorých sa traduje, že boli a sú iniciované a vedené tajným spoločenstvom úzkej skupiny „vyvolených“ – Iluminátmi, alebo tzv. „Osvietencami“ (filozofmi, vedcami a štátnikmi), ktorí režírovali postupnú zmenu spoločensko-politických pomerov od začiatku 18. storočia z absolutistických cirkevných štátov na štáty sekulárne „šírením svetla rozumu“ – a tu sa nachádza aj spojitosť s luciferianstvom. Ilumináti rozhodne nepripomínajú Spolok sv. Vojtecha. Značná časť týchto Osvietencov sa skôr pasuje do role „nosičov svetla (rozumu)“, sú voľnomyšlienkármi a slobodomurármi, a za svojho pána uznávajú preto Lucifera a nie „Jediného Boha“ ako „Najvyššie Dobro“ – ako ho vníma katolicizmus.

Napriek tomu, že Ilumináti (Osvietenci) hlásajú absolútnu slobodu vo vnímaní morálky, svetskú moc si udržiavajú skrz autoritatívne režimy „policajných štátov“, ktoré sa neštítia voči svojim obyvateľom uplatniť i represiu vo forme otvoreného násilia, pretože občan vstúpil do takéhoto štátu spoločenskou zmluvou – ústavou – vedome a dobrovoľne, a tak sa žiadne násilie či „zvrátenosť moci ľudu proti ľudu“ (podobne ako sado-masochizmus či homosexualita) neprieči ich luciferianskej viere, ktorá dovoľuje všetko, ale s podmienkou plného vedomia a existencie súhlasu inej osoby (alebo kolektívu osôb – národom), ktorá sa má stať prostriedkom dosahovania našich cieľov; v tomto prípade cieľov Iluminátov / Osvietencov na (morálny a existenčný) úkor zvyšku „poddanstva“.

Trend vsúvania vojenských a násilníckych metafor do videoklipov súčasnosti rozoberal portál Vigilant Citizen (Občan na stráži) v niektorých svojich predchádzajúcich článkoch (pozri napr. článok v anj., Agenda transhumanizmu a policajného štátu v Pop-music)). Portál Občan na stráži bližšie analyzoval, ako je v súčasnosti verejnosť doslova bombardovaná vojenskými, autoritatívnymi, depresívnymi a násilníckymi metaforami prelínajúcimi sa so sexualitou a kultom falusu (mužské pohlavného orgánu, symbolu plodnosti a sily) za účelom znecitliviť a otupiť uvedomelé vnímanie týchto prvkov verejnosťou, aby sa mohla nerušene v našom podvedomí s podobnou symbolikou vytvoriť pozitívna asociácia a aby sme neskôr mohli túto podvedomú pozitívnu asociáciu premietnuť do našich neskorších vzorcov správania (v tejto súvislosti je na mieste otázka, prečo sa naša spoločnosť za posledné roky natoľko zvulgarizovala a stala násilnejšou…).

Videoklip ku skladbe Alejandro je jasným pokračovaním tejto agendy transhumanizmu propagovanej zvyškom zábavného (hudobného a televízneho) priemyslu v praxi.

 

Príbeh videoklipu začína obrazom mužov pochodujúcich vo vojenskom rytme, niektorí z nich majú svoje hlavy zakryté, možno napovedajúc, že títo muži zastupujúci represívnu silu policajného štátu sú väzňami istého druhu (väzňami svojej zaslepenosti?). Tieto sily policajného štátu sú reprezentované geometrickými symbolmi Iluminátov / Osvietencov ako trojuholník (ktorého preklopením cez rovinu získame jeho symbolický protiklad), kruh (dokonalosť) a hexagram (Dávidova hviezda, skladajúca sa z dvoch oproti sebe otočených a prelínajúcich sa trojuholníkov).

 

Počas celého príbehu videoklupu nám režisér v prestrihoch ponúka pohľad na veľkú obrazovku v pozadí deja (oko Veľkého brata?), na ktorej sú premietané scény sociálnych nepokojov, horiacich budov a násilne zasahujúcej represívnej sily policajného štátu – polície – voči ľudu.

OBRÁZOK Č. 25: Technika prelínajúcich sa obrazov. Muž v uniforme stelesňujúci autoritu, respektíve autoritatívnosť režimu toho, koho vôľu ako vojak vykonáva, sa ocitne na pozadí obrazov skazy; vľavo je zobrazená horiaca postava Lucifera.

OBRÁZOK Č. 25: Technika prelínajúcich sa obrazov. Muž v uniforme stelesňujúci autoritu, respektíve autoritatívnosť režimu toho, koho vôľu ako vojak vykonáva, sa ocitne na pozadí obrazov skazy; vľavo je zobrazená horiaca postava Lucifera.

 

Video po týchto snímkach zobrazuje Lady Gaga v pozícii moci, s nasadenou čiernou iluminujúcou (lumineskujúcou, svetielkujúcou) korunou, ako sa pozerá na svojich cvičencov prevádzajúcich akty násilia vykreslené v predošlých obrazoch.

OBRÁZOK Č. 26OBRÁZOK Č. 26

 

Čierna kráľovná si potom odstráni jeden cviker (čierny okulár) z oka – čo reprezentuje symbol jedného Vševidiaceho oka, ktorý využívajú Ilumináti / Osvietenci na zobrazovanie svojej moci nad svetom, podobne ako má Architekt Všehomíru (podľa nich bol aktívnym prvkom pri tvorení sveta i Lucifer) moc zasa nad nimi.

OBRÁZOK Č. 27: Vševidiace oko ako náboženský a okultný symbol. V náboženskom zmysle judeo-kresťanskej tradície Vševidiace oko reprezentuje všemocnosť jediného Boha a jeho kontrolu nad svetom. V okultnom zmysle slobodomurárskych spoločenstiev zas Vševidiace oko reprezentuje Architekta Všehomíru ako patróna svetských architektov (Ilumináti / Osvietenci) Nového svetového poriadku vládnucich s požehnaním tohto „kráľa svetla“ – Lucifera – nad svetom.OBRÁZOK Č. 27: Vševidiace oko ako náboženský a okultný symbol. V náboženskom zmysle judeo-kresťanskej tradície Vševidiace oko reprezentuje všemocnosť jediného Boha a jeho kontrolu nad svetom. V okultnom zmysle slobodomurárskych spoločenstiev zas Vševidiace oko reprezentuje Architekta Všehomíru ako patróna svetských architektov (Ilumináti / Osvietenci) Nového svetového poriadku vládnucich s požehnaním tohto „kráľa svetla“ – Lucifera – nad svetom.

OBRÁZOK Č. 28: K neodmysliteľnej súčasti mediálneho zjavu Lady Gaga patrí Vševidiace oko a jeho znázornenia. V zábavnom a filmovom priemysle však rozhodne nepatrí k výnimkám, skôr naopak.OBRÁZOK Č. 28: K neodmysliteľnej súčasti mediálneho zjavu Lady Gaga patrí Vševidiace oko a jeho znázornenia. V zábavnom a filmovom priemysle však rozhodne nepatrí k výnimkám, skôr naopak.

OBRÁZOK Č. 29: Lady Gaga, Jay-Z, Bono, Beyoncé, Eminem, Busta Rhymes, Nelly Furtado, Johny Depp a iní pri póze prekrytia jedného oka (rukou, predmetom, vlnkou z vlasov, grafickým zásahom a inými spôsobmi).OBRÁZOK Č. 29: Lady Gaga, Jay-Z, Bono, Beyoncé, Eminem, Busta Rhymes, Nelly Furtado, Johny Depp a iní pri póze prekrytia jedného oka (rukou, predmetom, vlnkou z vlasov, grafickým zásahom a inými spôsobmi).

 

Odkaz len na túto časť: http://beo.sk/recenzie/1132-lady-gaga-alejandro-luciferiansky-obrad-noveho-svetoveho-poriadku#nasilie

^ hore na obsah ^

Náboženský synkretizmus – Hórovo oko, symbolika zoroastrianizmu

Symbolika tzv. „Hórovho oka“ nadväzuje na pôvodom neskorší a odvodený symbol „Vševidiaceho oka“, ktorý sme si popísali vyššie.

Horus bol staroegyptský boh neba, Slnka, Mesiaca a poriadku zobrazovaný s hlavou sokola, ktorý poráža v kozmickom zápase o vládu nad svetom zosobnenie síl chaosu – boha Sutecha – a nastoľuje v Egypte nový poriadok. V tomto kozmickom konflikte prišiel Horus podľa mýtu o jedno oko a symbol jedného ale vševidiaceho oka sa stal známy práve ako Horovo oko.

Osvietenci (Ilumináti) podobne ako starovekí Egypťania veria, že Horovo oko ako symbol nezničiteľnosti pomôže ich znovuzrodeniu a prostredníctvom Hora nastolia vo svete Nový svetový poriadok tak, že ovládnu panujúci chaos.

Ak človek študuje ľudské dejiny, časom musí nadobudnúť pocit, akoby ktosi v jednom type revolúcií vyvrhával do ulíc telá zapáchajúcich mršín, z ktorých prelietavé muchy šíria nákazlivé choroby na ľudí. Naopak, v druhom type revolúcií zasa akoby ktosi ľudí na tieto zdochliny a z nich sa šíriace choroby upozorňoval, nakazeným pomáhal a zdochliny odpratával a za svoje prejavy „humanizmu“ sa mu nakoniec od postihnutej spoločnosti dostávalo uznania, až sa pre svoje „zásluhy na záchrane ľudstva“ a „zásluhy na nastolení nového poriadku“ , respektíve „zásluhy za ovládnutie chaosu“ dotyčný spravidla presunul do mocenského čela takejto spoločnosti – a to je princíp práce Osvietencov / Iluminátov.

OBRÁZOK Č. 30: Ľavá ruka Lady Gaga, spolu s fajkou a dymom z nej vystupujúcim vytvoria obraz Hórovho oka ako symbolu nastoľovania poriadku (ľavá ruka – ľavicového – luciferianskeho poriadku?).OBRÁZOK Č. 30: Ľavá ruka Lady Gaga, spolu s fajkou a dymom z nej vystupujúcim vytvoria obraz Hórovho oka ako symbolu nastoľovania poriadku (ľavá ruka – ľavicového – luciferianskeho poriadku?).

 

Lady Gaga s čiernou, iluminujúcou korunou hľadí z kráľovského kresla na skupinu mužov, ktorí na dvorci pod ňou cvičia akúsi atletickú zostavu, zatiaľ čo snímok zobrazuje aj Horovo oko – tento celý obraz možno v súvislosti s tým, čo odznelo vyššie interpretovať ako reprezentáciu ovládnutia umelo vyvolaného chaosu vo svete Iluminátmi a opätovné nastolenie Nového svetového poriadku pod ich správou a vládou. K tejto metafore patrí aj nasledovný obraz:

 

V súvislosti s týmto obrazom potom možno považovať to, čo má na začiatku tejto sekvencie Lady Gaga na očiach a čo sme pred chvíľou nazvali „cvikrom“ a „okulárom“ za niečo ako klapky, podobné tým, ktoré sa dávajú koňom na oči, aby sa ich pohľad sústredil iba pred seba a nie do strán – symbolicky, aby kráľ-panovník slepo a bez otázok vykonával vôľu skutočného vladára, ktorí stojí za ním, mimo zorný uhol jeho pohľadu; aby kráľ-panovník nehľadel ani na poddaných (na snímke vľavo), v zmysle, aby sa nestaral o ich vôľu, ani na vladára (na snímke vpravo), od ktorého dostáva „vnuknutia“ ako vládnuť, v zmysle, aby rešpektoval výlučne tieto vnuknutia a nič inšie.

Popri symbolike kresťanstva, satanizmu, luciferianizmu a náboženských kultov starovekého Egypta videoklip pracuje aj so symbolikou zoroastrianizmu, a tým duchovné metafory v ňom definitívne nadobúdajú synkretickú (prelínajúcu sa, miesenú) povahu.

Počas sekvencie, v ktorej Lady Gaga predvádza osamote svoje tanečné kreácie, totiž ostro kontrastujú jej biele vlasy a časti odhalených ramien s čiernym pozadím. V týchto momentoch režisér opäť vhodným spôsobom stimuluje podprahové vnímanie diváka. Pri analýze jednotlivých póz, ktoré počas tohto tanca zaujme Lady Gaga, zistíme, že ide o zobrazenie hlavného symbolu zoroastrianizmu – tzv. Faravaharu.

Zoroastrianizmus – nazývaný tiež ako mazdaizmus či pársizmus – je jedno z najstarších náboženstiev na svete, ktoré vzniklo približne dvetisíc rokov pred naším letopočtom na území strednej Ázie. Teológia zoroastrianizmu je dualistická, to znamená, že rozvíja koncepciu dvoch najvyšších síl – božstiev, ktoré sú si vzájomne protikladné a neustále medzi sebou bojujúce o zaujatia vlády nad svetom.

OBRÁZOK Č. 32: Zhora dole: Póza Lady Gaga, zjednodušený Faravahar (alebo krídla staroegyptského boha neba – Hora), úplný Faravahar.OBRÁZOK Č. 32: Zhora dole: Póza Lady Gaga, zjednodušený Faravahar (alebo krídla staroegyptského boha neba – Hora), úplný Faravahar.

 

Nebudeme sa venovať všetkým symbolickým aspektom úplného Faravaharu, ale iba tým jeho častiam, ktoré svojou pózou napodobnila Lady Gaga (symbolika úplného Faravaharu je rozoberaná tu). Symbol Faravaharu pracuje so symbolikou čísla tri, dva a jedna. Tri rady, v ktorých je usporiadané perie na dvoch krídlach symbolizujú dobré skutky ako dobré myšlienky, dobré slová a dobré zámery. Tri rady peria na jednom chvoste symbolizujú naopak, zlé myšlienky, zlé slová a zlé zámery. Stredný kruh reprezentuje jednotu a večnosť vesmíru a duše. Starec-kráľ vyrastajúci z kruhu predstavuje múdrosť vekov a jeden kruh, ktorý drží v ruke, zasa výlučne jednu z dvoch ciest, po ktorých sa človek môže v živote vybrať – buď cestu dobra alebo cestu zla.

Lady Gaga, aby dodržala symboliku čísla tri na krídlach Faravaharu, na oboch rukách ukazuje prstami číslo tri pomocou vystretého palca, ukazováka a prostredníka, zatiaľ čo malíček a prst vedľa neho zostávajú skrčené. Kotúč bielych vlasov predstavujú jednotu a večnosť vesmíru a duše, zatiaľ čo predtým sa Lady Gaga ukazovala vo videoklipe ako kráľovná s korunou na hlave (kráľ-múdrosť vekov). Jej čierne tielko, ktoré na sebe má, potom symbolizuje tri zlé skutky ako zlé myšlienky, zlé slová a zlé zámery.

Učenie zoroastrianizmu by nám mohlo napovedať viac o symbolickom epickom príbehu, ktorý sa odohráva vo videoklipe Lady Gaga zvanom „Alejandro“. Podľa zoroastrianizmu, skutočnosť, ktorá dala počiatok všetkému jestvujúcnu, je praprincíp chápaný ako čisto duchovná bytosť, ale zároveň princíp rozdvojený v samoafirmácii (v prijatí samého seba ako dobrého – v kresťanstve reprezentované Bohom) a samonegácii (zrieknutia sa dobrého a jeho negáciou v zlé – v kresťanstve reprezentované Satanom). Sú to dva zabsolutizované protiklady a rozpory, z ktorých vyplýva pôsobenie praprincípu, a ktorými je podmienená existencia pohybu. Kladný princíp podmieňuje bytie, záporný ho popiera, a tak sa donekonečna vyvažuje vplyv pôsobenia protikladov, vďaka čomu sa existencia udržuje neosobná. Celý tento proces vykladajú jednotlivé náboženské prúdy zoroastrianizmu ako odveký boj protikladných božstiev – dobra a zla.

O tom, na akú cestu z dvoch – na cestu dobra alebo zla – sa Lady Gaga vyberá, svedčí akt, pri ktorom sa jej ujímajú dvaja čierni tanečníci.

Dôležitým momentom je v zoroastrianizme práve možnosť, dokonca nutnosť slobodnej voľby. Človeku sa tak dostáva morálna zodpovednosť za jeho činy.

Celý epický príbeh vo videoklipe Alejandro je príbehom výberu životnej cesty, metaforou duchovného zrieknutia sa jedného princípu (dobra) a následnej duchovnej transformácie na princíp druhý (princíp zla).

Odkaz len na túto časť: http://beo.sk/recenzie/1132-lady-gaga-alejandro-luciferiansky-obrad-noveho-svetoveho-poriadku#synkretizmus

^ hore na obsah ^

Motív duchovného zrieknutia sa

Potom, ako sme analyzovali významy jednotlivých symbolov v súbore a mimo neho, môžeme pristúpiť k ich interpretácii v širšom kontexte epického deja videoklipu Alejandro.

OBRÁZOK Č. 33: Videoklip začína pohrebnou procesiou.OBRÁZOK Č. 33: Videoklip začína pohrebnou procesiou.

 

Ako sme už viac ráz naznačili, dejom príbehu je duchovné zrieknutie sa, odmietnutie a následná duchovná transformácia. Textový úvod piesne v súlade s obrazovými symbolmi buduje túto dejovú líniu od samého začiatku. Zatiaľ čo znejú slová:

„Viem, že sme mladí,
a ja viem, že ma môžeš milovať,
ale ja proste s tebou už takto nemôžem byť i naďalej!
Alejandro!
 

Strčila si oboje ruky do vačku,
ona sa na teba nepozrie,
nebude sa na teba dívať.“
 

Obraz nám ponúka scénu pohrebnej procesie, na ktorej muži nesú na svojich ramenách rakvu. Lady Gaga má na sebe čiernu, smútočnú halenu a na poduške nesie symbolické srdce Krista – jediného syna jediného Boha – ktorého krv sa podľa kresťanskej tradície „vylieva za nás“ (Jeho srdce krváca pre ľudstvo, aby z neho sňalo hriechy sveta; „Keď druhého dňa videl (Ján) Ježiša, ako prichádza k nemu, povedal: Ajhľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta“ Ján 1, 29).

OBRÁZOK Č. 34: Lady Gaga nesie počas smútočnej procesie na čiernom podnose pribité klincami (ponášajúcimi sa na injekčné striekačky) srdce Ježiša Krista, ktoré nie je obkrútené tŕním ako je tomu v kresťanskej tradícii jeho zobrazovania, ale je na ňom z ostnatého drôtu sformované písmeno „A“ (anarchia ako jeden zo základných prvkov satanizmu).OBRÁZOK Č. 34: Lady Gaga nesie počas smútočnej procesie na čiernom podnose pribité klincami (ponášajúcimi sa na injekčné striekačky) srdce Ježiša Krista, ktoré nie je obkrútené tŕním ako je tomu v kresťanskej tradícii jeho zobrazovania, ale je na ňom z ostnatého drôtu sformované písmeno „A“ (anarchia ako jeden zo základných prvkov satanizmu).

 

Takýto vstup je výrazovým prostriedkom pre zobrazenie toho, že v srdci Lady Gaga (respektíve v jej vnútri) čosi zomrelo, a zdá sa, že je to láska k Alejandrovi.

Ale kto je Alejandro? Homosexuál, s ktorým nemôže byť? Alebo muž, ktorého podvádza s Robertom či Fernandom? Súbor metafor vo videoklipe napovedá, že Alejandro predstavuje kohosi iného, postavu s hlbším významom.

OBRÁZOK Č. 35: Lady Gaga v červenom latexe so strihom mníšskeho habitu a s ružencom v ruke.OBRÁZOK Č. 35: Lady Gaga v červenom latexe so strihom mníšskeho habitu a s ružencom v ruke.

 

V niektorej ďalšej scéne leží Lady Gaga znakom hore akoby v truhle, má oblečené červené latexové šaty so strihom mníšskeho rádového oblečenia a v rukách zviera kresťanský modlitebný ruženec. Hľadiac na oblohu, odrieka slová:

„Tak už prestaň. Prosím. Len ma nechaj ísť. Alejandro. Len ma nechaj ísť.“ 

Vo chvíľach, kedy vysloví meno „Alejandro“ zdvihne ruky k nebu akoby volala k Bohu.

Alejandro je teda v tomto videoklipe reprezentáciou mena Boha a vždy keď Lady Gaga spieva o Alejandrovi, myslí tým jediného Boha z kresťanskej tradícii.

„Skrýva pravú lásku, en su bolsillo (po španielsky: vo vačku), dostala svätožiaru okolo prsta, ktorá je okolo teba. 

„Svätožiara okolo jej prsta“ je metaforou pre zlatý svadobný prsteň reprezentujúci večný zväzok spojenia (napr. v manželstve) – táto svätožiara je však aj „okolo teba“, teda okolo Alejandra (toho, ktorému tieto slová vraví), a teda okolo Boha. Svätožiara okolo prsta tak reprezentuje spojenie Lady Gaga s Bohom prostredníctvom kresťanskej viery (môže sa tým myslieť zväzok nadobudnutý sviatosťami krstu, svätého prijímania alebo birmovky). Za toto spojenie s Bohom, za svoju niekdajšiu lásku k nemu, sa však teraz Lady Gaga hanbí – symbol tohto večného zväzku, „svätožiaru okolo prsta“, schováva preto do vačku.

„Vieš, že ťa milujem, chlapče,
vrelšie než je v Mexiku, raduj sa.
V tomto momente si musím vybrať,
nemám čo stratiť.“
 

Lady Gaga sa tak rozhoduje, akou cestou svojho života a svojho duchovna sa vyberie ďalej. Epiteton „vrelšie než je v Mexiku“ možno vnímať ako básnický prívlastok pre „peklo“ – a tak sa stáva zjavným, že Lady Gaga váha medzi dvoma duchovnými princípmi, dobrom a zlom, z ktorých sa chystá na ceste svojej duchovnej transformácie jedného zrieknuť, aby mohla prijať za svoj ten druhý. Slová „Vieš, že ťa milujem, chlapče, vrelšie než je v Mexiku, raduj sa,“ môžeme preto interpretovať takto: Vieš, že ťa milujem, Bože, viac ako peklo – zatiaľ…

Slobodná voľba medzi dvoma duchovnými princípmi korešponduje nielen s kresťanským učením, ale jednak s učením zoroastrianizmu, ktorého symbolické reprezentácie sa vo videoklipe objavia neskôr, tak ako sme o nich písali už vyššie, a jednak s učením luciferianizmu, ktorý zdôrazňuje, aby konanie zla bolo vedomé.

Napokon sa Lady Gaga zrieka Boha, pretože ako sa zdá, nebola schopná skrze neho a v ňom naplniť svoje duchovné potreby.

Na znak svojho rozhodnutia opakovane kričí:

„Nevyvolávaj moje meno, Alejandro! / Nevolaj ma po mene, Alejandro! / Nevolaj ma menom, Alejandro! 

Zrieknutím sa Boha učinila Lady Gaga prvotný, iniciačný krok k svojej duchovnej transformácii, ktorá bude v neskorších pasážach deja vykonaná pomocou spiritualistického obradu.

Odkaz len na túto časť: http://beo.sk/recenzie/1132-lady-gaga-alejandro-luciferiansky-obrad-noveho-svetoveho-poriadku#zrieknutie

^ hore na obsah ^

Interpretácia významu trojice použitých mien Alejandro, Fernando a Roberto

Ako sme naznačili už vyššie, tri mená španielskeho pôvodu, ktoré počas piesne Lady Gaga viac ráz opakuje za sebou, nie sú použité náhodne – ba práve naopak – plnia úlohu prekrytia skutočného významu pojmu, ktorý označujú.

Meno Alejandro je vlastné meno španielskeho pôvodu, ktoré je variantom mena Alexander (Alexandros) z gréčtiny a v preklade znamená „obraňujúci ľudstvo“, „ochranca“. Alexander je jedným z mužov, ktorý podľa Biblie pomáhajú Kristovi niesť kríž na jeho púti na Kalváriu.

Jeho výslovnosť v angličtine je „al-lay-HAN-dro“ a odzadu „ord-nah-yal-la“ – keď meno Alejandro vyslovíme viac ráz za sebou s anglickou výslovnosťou, odzadu v slučke možno dešifrovať fonetické spojenie „My lord hell“ (Môj pán peklo). V pasážach, kde sa spieva Alejadro so zdvojenými prvými dvoma slabikami (Ale-ale-jandro), je potom v reverznej fonetickej rovine anglického jazyka dôraz na „Ale-ale“ („el’-el’”), teda „Hell, hell“, „Peklo, peklo“.

Meno Fernando je vlastné meno španielskeho pôvodu, ktoré je iným tvarom mena takisto španielskeho Ferdinado a v preklade znamená „inteligentný a hrdinský“.

Meno Roberto je vlastné meno talianskeho, portugalského a španielskeho pôvodu, ktoré je variantom nemeckého mena Hrodebert a v preklade znamená „svetlá sláva“, „svetlý“, „žiariaci“.

Ak vieme, že mená sú tri a že jedno z nich reprezentuje Boha-Otca v kresťanskej duchovnej tradícii, potom môžeme podľa významov ostatných k nim priradiť zvyšné dve božské osoby – Syna i Ducha Svätého:

Alejandro = Boh-Otec („ochraňujúci ľudstvo“);
Fernando = Jeho jediný Syn, Ježiš Kristus („inteligentný“ a „hrdinský“);
Roberto = Duch Svätý („svetlý“ a „žiariaci“);
 

Neustále opakovanie anglickej repliky „Don’t call my name“, ktorú možno do slovenčiny preložiť s rôznymi významami ako (1) „nevyvolávaj moje meno“, (2) „nevolaj ma po mene“ a (3) „nevolaj ma menom“ potom jasne naznačujú, že Lady Gaga sa zrieka všetkých troch božských osôb Svätej Trojice v kresťanskej duchovej tradícii:

„Nevyvolávaj moje meno, Alejandro! / Nevolaj ma po mene, Alejandro! /
Nevolaj ma menom, Alejandro!
Nie som tvoje bejby!
Nie som tvoje bejby, Ferdnando!“
 

Po krátkom váhaní, Lady Gaga zavrhuje Boha – Alejandra – a žiada ho, aby ju Boh prestal oslovovať, a v tomto citovom vytržení tiež prízvukuje, že už viac „nie je Fernandovo bejby“. V anglickom vydaní Biblie podľa kráľa Jamesa sa anglické slovo „babe“ používa namiesto slova „child“, ktoré majú oboje význam „dieťa“ (Exodus, 2:6). Lady Gaga tak odmieta byť i naďalej „dietkom božím“.

Na margo zavrhnutia či zrieknutia sa Boha možno poznamenať Kristove slová podľa Jána (12, 47 až 50): „Ak niekto počúva moje slová, a nezachováva ich, toho nesúdim, lebo som neprišiel odsúdiť svet, ale spasiť ho. Kto pohŕda mnou a neprijíma moje slová, má svojho sudcu: slovo, ktoré som hovoril, bude ho súdiť v posledný deň. Lebo ja som nehovoril sám zo seba, ale sám Otec, ktorý ma poslal, mi prikázal, čo povedať a čo hovoriť, a viem, že Jeho prikázanie je večný život. Čo teda hovorím, tak hovorím, ako mi povedal Otec.“

Odkaz len na túto časť: http://beo.sk/recenzie/1132-lady-gaga-alejandro-luciferiansky-obrad-noveho-svetoveho-poriadku#mena

^ hore na obsah ^

Bohorúhačstvo v metafore „stanúc sa Bohom“ a motív duchovnej transformácie

 

OBRÁZOK Č. 36: Lady Gaga hltá ruženec a stáva sa bohom.OBRÁZOK Č. 36: Lady Gaga hltá ruženec a stáva sa bohom.

 

Ruženec je sada korálok používaná kresťanmi pri modlitbách a meditáciách a symbolizuje oddanosť viere. Metafora „stanúc sa Bohom“ má vyjadrovať to, že potom, ako sa Lady Gaga zriekla Boha a zavrhla ho, rozhodla sa povýšiť samú seba na boha, respektíve dosahuje božskosť „vlastnými prostriedkami“ – deje sa tak obrazne práve prostredníctvom ruženca, ktorý Lady Gaga prehltáva.

OBRÁZOK Č. 37OBRÁZOK Č. 37

 

Učenie luciferianizmu, ako sme si už boli bývali povedali, zdôrazňuje, aby sme nezaháľali pri ukájaní akýchkoľvek našich túžob a žiadostivostí a snažili sa ich uspokojenie dosiahnuť všetkými možnými prostriedkami – individuálne, najlepšie „ako vieme“. Na druhej strane by sme však nemali zabúdať na to, že Lucifer priniesol človeku „svetlo rozumu“, respektíve „svetlo poznania“ v podobe „jablka poznania“, a po jeho ochutnaní bol človek Bohom vyhnaný z Raja, pretože poznaním (technickým pokrokom, modernizáciou, ap.) sa vzdialil svojej podstate, vzdialil sa Bohu a tým zhrešil voči nemu.

Z prehnaných osobných ambícií, ktoré zrejme Lady Gaga mala na začiatku príbehu, plynula aj frustrácia a sklamanie, ktoré ju oboje priviedli k rozhodnutiu, zriecť sa toho duchovného princípu, ktorý jej ambície nenaplnil automaticky a neučinil ju tak „šťastnou z povinnosti“, akoby očakávala. Lady Gaga – mníška v červenom latexovom oblečení – sa tak prehltnutím ruženca stáva kňažkou Lucifera, ktorému v ďalšej časti obradu zasväcuje nielen svoj život, ale hlavne svoju dušu. Napokon, príbeh prehnaných ambícií, ktorý končí zmluvou s diablom-Mefistofelom zachytáva aj klasický román Faust a text, obraz, zvuk a symboly v diele „Alejandro“ od Lady Gaga v súzvuku nasvedčujú, že ide o populárne stvárnenie rovnakého námetu.

Slová piesne pokračujú:

„Nechcem sa bozkávať, nechcem sa dotýkať! [Bozky a dotyky sú prejavmi lásky, ktorú teraz ako Boha-Lásku zavrhla]
Chcem len vyfajčiť ešte jednu cigaretu, a bodka! (resp. A ticho!)“
 

Lady Gaga pritom robí gestá žehnania a prežehnania sa, ktoré sú v katolicizme vyhradené na používanie výlučne pre svätých.

OBRÁZOK Č. 38: Vľavo Lady Gaga s gestom žehnania, vpravo žehnajúci Ježiš Kristus, ktorý si druhou rukou ukazuje na svoje srdce-Božiu lásku.OBRÁZOK Č. 38: Vľavo Lady Gaga s gestom žehnania, vpravo žehnajúci Ježiš Kristus, ktorý si druhou rukou ukazuje na svoje srdce-Božiu lásku.

 

Prehltnutím ruženca a konaním gest vyhradených len pre svätých sa Lady Gaga dopúšťa bohorúhačstva, ktoré je zasa typické pre ateistický satanizmus propagovaný v hudbe najmä cez black-metal s úzkou, uzavretou a vedome satanisticky orientovanou skupinou priaznivcov, ale nie cez pop-music, ktorá zasahuje široké spektrá poslucháčov rôznych vekových kategórií, a hravou formou im podsúva rúhanie sa Bohu ako symbolu Dobra ako štandard správania sa v postmoderných časoch.

Tým, že Lady Gaga „pohltila“ Boha, pre seba Boha akoby zabila, a keď umrie Boh ako Dobro, Poriadok a Morálka, zavládne zlo a chaos ako Anarchia – písmeno „A“ z ostnatého drôtu pribité na srdci Ježiša Krista, ktoré niesla Lady Gaga v úvode na šedej poduške, malo potom práve tento zmysel.

 

Hneď potom, ako sa Lady Gaga zriekla Boha, sa objavuje v iniciačnom rúchu v kruhu tanečníkov.

Na iniciačnom rúchu sa nachádza niekoľko prevrátených krížov: na kapucni, na rukávoch a aj pod ním. Symbolika prevráteného kríža je v kontexte predošlých metafor úplne jednoznačná. Poďme si však postupne povedať o tejto symbolike viac.

Kríž, ako všetci dobre vieme, je symbolom kresťanskej viery a stelesňuje utrpenie a obetu Ježiša Krista a zdôrazňuje dôležitosť pokory človeka. V kresťanskej tradícii je obrátený kríž známy ako „kríž sv. Petra“, ktorý svoje pomenovanie nesie podľa Šimona Petra. Ten požadoval, aby bol ukrižovaný dolu hlavou, pretože sa necítil byť hodným, aby umrel podobnou smrťou ako Ježiš Kristus.

V kruhoch mimo kresťanskú tradíciu však obrátenie kríža dole hlavou má význam perverzity, a teda znesvätenia toho, čo kríž pre kresťana znemená; jednoduchá negácia hodnôt. Perverzita všeobecne, ako sme už viac ráz v tomto príspevku spomínali, je príznačná pre satanizmus, luciferianizmus a čiernu mágiu. Prevrátený kríž na kapucni iniciačného rúcha Lady Gaga je preto potrebné vnímať práve v tomto duchu:

„V symbolizme, obrátená figúra vždy reprezentuje opačnú moc; čierna mágia nie je umením, je zneužitím umenia. Preto nemá svoju vlastnú symboliku. Len preberá obrazné figúry bielej mágie a ich prevrátením a otočením ich činí ľavými.“ (Manly P. Hall, Secret Teachings of All Ages)

OBRÁZOK Č. 40: Obrátený kríž a obrátený pentagram ako symboly satanizmu.OBRÁZOK Č. 40: Obrátený kríž a obrátený pentagram ako symboly satanizmu.

 

Bezmocné telo Lady Gaga si začínajú medzi sebou pohadzovať jej tanečníci akoby bola handrou, čím dokazujú svoju dominanciu nad ňou. V prestrihoch v rýchlom slede za sebou a v čierno-bielom prevedení je opäť prezentované násilie, homoerotizmus a satanský zjav samotnej Lady Gaga prostredníctvom podprahových odkazov, ktoré nie je možné na prvý raz pri štandardnom tempe prehrávania vedome zachytiť.

Tanečníci predvádzajú akýsi druh falických tancov, ktoré sa ponášajú na orgaistické oslavy mužských bohov plodnosti.

 

Obrátený kríž v rozkroku Lady Gaga je zároveň falickým symbolom. Jeho poloha sa prekrýva s polohou jej ženských genitálií. Ak sledujeme vývin metafor a ich gradáciu počas deja, mohli by sme povedať, že z obrazov rovnopohlavia (homosexualita) a jednopohlavia (sexualita) sa dostávame do falického štádia psycho-sexuálneho vývinu osobnosti hlavnej postavy videoklipu počas duchovnej transformácie, ktorý je podľa Freuda tretím štádiom vzhľadom na prevládajúci spôsob dosahovania sexuálnej slasti.

 

Symbol mužského falusu prekrývajúci sa so ženskými orgánmi môže tiež symbolizovať, že ide o hermafrodita, respektíve o androgyna (z gréčtiny doslova „mužatku“) – môžeme to považovať za odkaz na degeneráciu pohlavných orgánov Lady Gaga a jej intersexuálnu orientáciu? Alebo ide skôr odkaz na mýtickú bytosť androgyna a jej hlbší význam?

Androgyn bola bájna štvornohá a obojpohlavná bytosť s veľkou silou, preto sa ju grécky bohovia podľa tradície rozhodli oslabiť tým, že ju rozdelili na dve polovice, s dvoma rôznymi pohlaviami, a odvtedy tieto časti v túžbe po stratenej jednote hľadajú svoju chýbajúcu polovicu s úmyslom vzájomného spojenia. Týmto mýtom sa vysvetľuje vznik pohlavnej príťažlivosti, respektíve lásky. Platón lásku nazýva „spojovateľkou starej prirodzenosti“, ktorá sa snaží ľudskú prirodzenosť uzdraviť tým, že z dvoch učiní opäť jedno. Symbol pohlavného spojenia teda znamená túžbu nielen po spojení, ale hlavne túžbu po zjednotení.

Tento mýtus zapadá verne do osnovy príbehu celého videoklipu. Lady Gaga, potom, čo zavrhla Boha, pretože ju neuspokojoval, hľadá uspokojenie v opätovnom zjednotení, hľadá božskosť na vlastnú päsť a nachádza ju v spojení s opačným pohlavím a v následnom zjednotí s ním, teda nachádza prostredníctvom jednoty dokonalosť ako jeden z božských atribútov.

V okultných kruhoch je „stav androgynie“ známy ako alchýmická transformácia duchovnej podstaty, pri ktorej Veľdielo musí vojsť do spojenia s dvoma navzájom protikladnými energiami. Napokon, nikdy celkom významovo neobjasnená údajná modla Templárov, tzv. Bafomet, ktorý sa neskôr stal predmetom uctievania satanistov, je niekedy zobrazovaná s androgynickými črtami, teda s časťami mužských aj ženských primárnych, aj sekundárnych pohlavných znakov.

 

Potom, čo bola Lady Gaga znásilnená tanečníkmi falicko-luciferiánskeho rituálu, jej duchovná transformácia sa skončila. Definitívne zavrhla Boha ako svojho pána a stala sa služobníčkou Lucifera, od ktorého očakáva, že jej žiadostivosti uspokojí lepšie, než Boh.

Vystúpenie Lady Gaga na Americkom idole celkom vyčerpalo kulisami a prostredím scény luciferiansky motív jej skladby Alejandro, pozri si záznam nižšie, stlačením „Prehrať“:

 

Predstavenie sa odohráva v prostredí pripomínajúcom rajskú záhradu, kde „padlý anjel“ Lucifer – ten, ktorý bol pre svoju samoľúbosť vyhnaný z neba a pokúšal Adama a Evu hriechom poznania v podobe zakázaného jablka – predsedá celému obradu. Oheň vychádza z anjelových krídel, napokon je to nosič svetla, vždy keď Lady Gaga spieva slová „Alejandro“. Na konci predstavenia je Lady Gaga vyzdvihnutá na miesto pod padnutého anjela, zatiaľ čo červená kvapalina symbolizujúca krv vyteká z fontány pod ním. Môžeme teda celkom bezpečne skonštatovať, že ďalšia rituálna obeta sa odohrala v hlavnom vysielacom čase celoštátnej americkej televízie.

V úplnom závere oficiálneho videoklipu ku skladbe „Alejandro“ je Lady Gaga „spotrebovaná zvnútra“, jej vnútorné svetlo – duša – z nej vychádza von jej telesnými otvormi (očami a ústami) a my sa stávame svedkami symbolického prechodu jej fyzickej podstaty do podstaty čisto duchovnej – z Lady Gaga sa stal duch, ktorého ovládol Lucifer a jej dušu zostáva naveky spaľovať žiadostivosti a chtíče – najskôr niečo podobné možno z tohto záverečného podobenstva vyčítať.

OBRÁZOK Č. 50: Tvár Lady Gaga v záverečnej scéne pripomína tvár mŕtvoly, ktorá sa začína rozkladať.OBRÁZOK Č. 50: Tvár Lady Gaga v záverečnej scéne pripomína tvár mŕtvoly, ktorá sa začína rozkladať.

OBRÁZOK Č. 51: Žiary vychádzajúce cez telesné dutiny očí a úst sa napokon stretnú a vo vzájomnom dotyku vytvoria obraz trojuholníka.OBRÁZOK Č. 51: Žiary vychádzajúce cez telesné dutiny očí a úst sa napokon stretnú a vo vzájomnom dotyku vytvoria obraz trojuholníka.

 

Odkaz len na túto časť: http://beo.sk/recenzie/1132-lady-gaga-alejandro-luciferiansky-obrad-noveho-svetoveho-poriadku#bohoruhacstvo

^ hore na obsah ^

Iná symbolika

 

OBRÁZOK Č. 52: V podprahovej scéne v snímkoch v rýchlom slede za sebou je Lady Gaga zobrazená s predĺženými očnými zubmi, ktoré evokujú zuby upírov, teda ide opäť o mytologický odkaz na diabolské sily.OBRÁZOK Č. 52: V podprahovej scéne v sníkoch v rýchlom slede za sebou je Lady Gaga zobrazená s predĺženými očnými zubmi, ktoré evokujú zuby upírov, teda ide opäť o mytologický odkaz na diabolské sily.

Nasledovné tri snímky z videoklipu zachytávajú štylizované zobrazenie lebky, hlavne dvoch žiariacich očí a prípadne nosových dierok. Zobrazenie lebky režisér videoklipu dosahuje technickou úpravou obrazu alebo vhodnou kompozíciou, respektíve ich vzájomnou kombináciou. Môže ísť o symbol kultu smrti (lebka), respektíve o symbol Lucifera (žiariace oči).

OBRÁZOK Č. 53: Obraz výrazných očí na lebke dosiahol režisér vhodnou kompozíciou ľudí nesúcich rakvu na ramenách a rozmazaním obrazu vo vhodný okamih, kedy tmavá postava Lady Gaga kráčajúca v popredí vytvorila spolu so svetlom z pozadia tento obrazec.OBRÁZOK Č. 53: Obraz výrazných očí na lebke dosiahol režisér vhodnou kompozíciou ľudí nesúcich rakvu na ramenách a rozmazaním obrazu vo vhodný okamih, kedy tmavá postava Lady Gaga kráčajúca v popredí vytvorila spolu so svetlom z pozadia tento obrazec.

OBRÁZOK Č. 55: Akýsi svietiaci stojan vytvára obraz očí a nosných dierok na lebke umiestnených pod rukou Lady Gaga (držiacej fajku, z ktorej vychádza dym v tvare Hórovho oka).

OBRÁZOK Č. 55: Akýsi svietiaci stojan vytvára obraz očí a nosných dierok na lebke umiestnených pod rukou Lady Gaga (držiacej fajku, z ktorej vychádza dym v tvare Hórovho oka).

 

Nasledovný snímok možno zaregistrovať voľným okom až po spomalení sledu obrazov. Zaujímavé je na ňom to, že na jeho spodnej časti uprostred sa nachádzajú čísla, ktoré nenájdeme na žiadnom inom snímku: „01:06:07:14+“ . Ide o súčíslie snímku, ktoré tam náhodou zabudla strižňa? Alebo ide o číselnú šifru? Vzhľadom na skutočnosť, že ide o obraz z metaforického videoklipu, na ktorom je vyjavený kresťanský kríž, dovolil som si súčíslie interpretovať nasledovne: prvé číslo, nech je číslom knihy Mojžišovho Päťknižia (Genesis), druhé číslo, nech je číslom kapitoly v tejto knihe, a napokon, tretie a štvrté číslo, nech sú číslami veršov s tým, že znamienko plus „+“ značí v tomto konkrétnom prípade „a viac“, teda štrnásty verš a ďalšie… Aký odkaz nám teda mohol režisér videoklipu Klein odkázať podľa Mojžišovho Päťknižia (Pentateuchu), svätého písma židov?

 

OBRÁZOK Č. 56OBRÁZOK Č. 56

 

„I riekol Hospodin: Zotriem z povrchu zeme človeka, ktorého som stvoril, ľudí aj zvieratá až po plazy a nebeské vtáky, lebo som oľutoval, že som ich učinil.“
G 6, 7 

„Urob si koráb z góferového dreva; urob koráb s priehradami a natri ho zvnútra i zvonku smolou.Takto to urob: tristo lakťov bude dĺžka korábu, päťdesiat lakťov jeho šírka a tridsať lakťov jeho výška. Na korábe urob svetelný otvor. Sprav ho na lakeť od vrchu, dvere korábu umiestni na boku. Urob spodné, stredné a horné podlažie. Lebo ja uvediem potopu vôd na zem, aby som vyhubil spod neba každé telo, ktoré má v sebe dych života. Všetko, čo je na zemi, musí zhynúť. Ja však ustanovím svoju zmluvu s tebou a do korábu vojdeš ty a s tebou tvoji synovia, tvoja žena a ženy tvojich synov. Zo všetkých živočíchov, z každého tela, vovedieš do korábu po páre, aby si ich pri sebe zachoval nažive; budú to samec a samica. Zo všetkých druhov vtáctva, zo všetkých druhov dobytka, zo všetkých druhov plazov, zo všetkého vojdú k tebe dvojice, aby ostali nažive. Ty si však naber zo všetkých potravín na jedenie a uskladni ich; budú potravou tebe aj im. Nóach urobil všetko tak, ako mu prikázal Boh.“
G 6, 14+ 

Ako sme sa mohli presvedčiť na vlastné oči, ide o verše popisujúce rozhorčenie Boha, ktorý sa rozhodne na svoje stvorenie zoslať potopu, „lebo oľutoval, že ho učinil“. Pozrime sa na verše, ktoré týmto predchádzali:

„Skazenosť ľudstva. Keď sa ľudia začali množiť na zemi a rodili sa im aj dcéry, Boží synovia videli, že ľudské dcéry sú pekné, a brali si za ženy všetky, ktoré si vyvolili. Vtedy riekol Hospodin: Môj duch nebude prebývať v človeku naveky, lebo on je len telo; a žiť bude stodvadsať rokov. V tých časoch, ba aj potom, keď synovia Boží vchádzali k ľudským dcéram a ony im rodili, boli obrami na zemi. To sú hrdinovia, čo boli povestnými mužmi za starodávna.“
G 6, 1-4 

„Oznámenie potopy a stavba korábu. Keď však Hospodin videl, že skazenosť ľudí na zemi bola veľká a že všetko zmýšľanie ich srdca bolo ustavične zlé, Hospodin oľutoval, že učinil človeka na zemi, a zabolelo ho srdce.“
G 6, 5-7 

Ako sme uviedli v úvode, obraz dokáže udeliť slovu novú symbolickú rovinu, ale rovnako platí, že ďalší symbol dokáže udeliť novú symbolickú rovinu i obrazu. Možno potom v kontexte biblických veršov interpretovať dielko „Alejandro“ ako metaforické varovanie pred súčasnou skazenosťou ľudstva, ktorej rôzne aspekty od sexuálneho po štátne násilie boli práve týmto videoklipom zobrazené? Varuje nás režisér klipu, Klein, pred obdobou biblickej potopy, teda prírodnej či inej katastrofy globálnych rozmerov, ktorú na seba či už priamo alebo nepriamo svojím amorálnym (moderným) správaním človek privolá?

Posledný z „iných symbolov“, ktorému sa budeme v krátkosti venovať je symbol „otrokov ovládanej mysle“. Na začiatku a v závere videoklipu vidíme ľudí na motúzkoch, akoby šlo o niekým riadené marionety. Na našom snímku nemá muž pod kontrolou vlastné pohyby a zbraňou si mieri na genitálie (ďalšia sexualizácia zbraní, respektíve znásilňovanie sexuality). Má neptrítomný výraz tváre a vyzerá byť zmätený. V jednej zo záverečných scén je rovnako zobrazená Lady Gaga ako visí na špagátikoch. Je sama niekým ovládaná v rozširovaní mytologických obrazov a transhumanistickej agendy?

V súvislosti s týmto symbolom „otrokov ovládanej mysle“ môže ísť o výrazovú skratku pre Projekt Monarch, ktorého širší popis dávame čitateľovi do pozornosti zo stránok Brán vnímania.

Projekt Monarch (Panovník, Vladár) je vysoko prepracovanou formou ovládania mysle na báze traumy, ktorú používali nacisti, a ktorú ako súčasť projektu MK-Ultra prevzala i CIA. Programovanie mysli Monarch vytvára poruchy disociačných štruktúr a zmnožené osobnosti prostredníctvom „spúšťačov“ alebo príkazov. Subjekty sú následne využívané k vytvoreniu demokratickej väčšiny, tzv. mediálneho súhlasu, kedy programátor ovplyvní správania ľudí vo svoj prospech, respektíve ich zneužije k rôznym akciám, prípadne k pornografii či prostitúcii.

Odkaz len na túto časť: http://beo.sk/recenzie/1132-lady-gaga-alejandro-luciferiansky-obrad-noveho-svetoveho-poriadku#ine

^ hore na obsah ^

Záver

Ťažko povedať, aký bol pravý zámer tvorcov dielka „Alejandro“, ale akiste po tom všetkom, čo sme Vám práve predložili k zváženiu a Vašej vlastnej interpretácii, musíte uznať, že dielko „Alejandro“ je vskutku profesionálnym spracovaním rôznych mytologických námetov, na ktorých sú založené viery rôznych sekt a náboženstiev súčasnosti – od kresťanstva cez mazdaizmus až po slobodomurárov a iluminátov (osvietencov), ktorých meno je stále častejšie skloňované v súvislosti s nastoľovaním Nového svetového poriadku, ktorý možno vnímať ako istý druh globálnej politickej doktríny, ktorá je zas programovým vyhlásením globalizácie.

Globalizácia totiž nie iba spoločensko-politickou transformáciou euro-atlantickej civilizácie planetárnych rozmerov, ale i duševnou transformáciou stoviek miliónov ľudí, globalizácia totiž zároveň znamená transformáciu morálky a mravov ako súboru povinností a zodpovednosti na jediný ekonomický zákon jednoduchého účtovníctva: Má dať / dal.

„Pod názvom Nový svetový poriadok (New World Order) tieto snahy dostávajú čoraz jasnejšie črty a odvolávajú sa stále viac na OSN a jej Medzinárodné konferencie…. Takáto filozofia už viac nie je utopistická! … A tak na sklonku nového obrazu nového sveta prišli sme k bodu, kde kresťan – nielen on, ale najmä on – má povinnosť protestovať.“

(Pápež Benedikt XVI.)

 

Preto sa diela s podobným množstvom podprahových stimulov typu uvoľňovania mravov a prípravy na „dobu po človeku“, tzv. transhumanizmus stávajú čoraz prirodzenejšou súčasťou nášho života a života našich detí, do ktorého stále väčšmi a efektívnejšie vstupujú, aby ho usmernili v prospech toho, kto tieto stimuly vysiela.

Ako sme ukázali našou analýzou, luciferiánskych obradov v mene „osláv rozumu a živelnosti“, ktoré mládež pripravujú na mravy Nového svetového poriadku, pribúda stále viac. Je na nás, ako sa k nim postavíme, ak chceme svoje deti vychovávať k tradičnejším a morálnejším hodnotám.

Prvým krokom tradicionalistického rodiča, ktorý chce svoje dieťa uchrániť pred zvykaním si na „nové mravy“, by preto malo byť zbavenie sa televízneho a rádiového prijímača a získanie rodičovskej kontroly nad internetom v domácnosti – len tak sa možno brániť pred skrytým prenikaním ešte stále okrajového svetonázoru „nových mravov“ do niekdajšieho hlavného, vplývajúceho a formujúceho prúdu kresťanskej morálky.

Odkaz len na túto časť: http://beo.sk/recenzie/1132-lady-gaga-alejandro-luciferiansky-obrad-noveho-svetoveho-poriadku#zaver

^ hore na obsah ^

Slovenský preklad textu „Alejandro“ od Lady Gaga s interpretačnými poznámkami

Viem, že sme mladí, [sme = Ježiš Kristus a Lady Gaga]
a ja viem, že ma môžeš milovať,
ale ja proste s tebou už takto nemôžem byť i naďalej!
Alejandro.
 

(Uh uh uh uh oh oh oh oh oh) (2x) 

Strčila si oboje ruky do vačku,
ona sa na teba nepozrie,
nebude sa na teba dívať.
[nebude sa dívať na Boha] 

Skrýva pravú lásku, en su bolsillo, [po španielsky: vo vačku]
dostala svätožiaru okolo prsta, ktorá je okolo teba.
 

Vieš, že ťa milujem, chlapče,
vrelšie než je v Mexiku, raduj sa.
[Boha v tejto chvíli ešte stále miluje viac ako peklo]
V tomto momente si musím vybrať, nemám čo stratiť.
 

Nevyvolávaj moje meno, Alejandro! [Bože] /Nevolaj ma po mene, Alejandro! [Bože] / Nevolaj ma menom, Alejandro! [Bože]
Nevyvolávaj moje meno, Alejandro!
[Bože] / Nevolaj ma po mene, Alejandro! [Bože] / Nevolaj ma menom, Alejandro! [Bože]
Nie som tvoje bejby!
Nie som tvoje bejby, Ferdnando! [Ježiš]
 

Nechcem sa bozkávať, nechcem sa dotýkať! [Bozky a dotyky sú prejavmi lásky, ktorú teraz ako Boha-Lásku zavrhla]
Chcem len vyfajčiť ešte jednu cigaretu, a bodka! (resp. A ticho!)
Nevyvolávaj moje meno! / Nevolaj ma po mene! / Nevolaj ma menom!
Nevyvolávaj moje meno, Roberto!
[Duch Svätý] / Nevolaj ma po mene, Roberto! [Duch Svätý] / Nevolaj ma menom, Roberto! [Duch Svätý]
Alejandro.
Alejandro.
Ale-ale-jandro.
[v reverznej fonetickej rovine anglického jazyka sa teraz kladie dôraz na „Ale-ale“ („el’-el’”), teda „Hell, hell“, „Peklo, peklo“]
Ale-ale-jandro.
 

(Tak už prestaň. Prosím. Len ma nechaj ísť. Alejandro. Len ma nechaj ísť.) 

Nie je zlomená,
je to len bejby
[dieťa].
Lenže jej priateľ je ako otec, úplne ako otec.
But her boyfriend’s like a dad, just like a dad.
[fonetické homonymum dad (otec) / deth (mŕtvy) = Lenže jej priateľ je ako otec, celkom ako mŕtvy (otec)]
A všetky tie plamene, ktoré pred ním horia,
[plamene ako symbol Lucifera, ktoré teraz stoja medzi ňou a Bohom]
teraz už on vojde do stretu, teraz schladí zlé.
[ona vie, že Boh ako ochranca ľudstva by mal teraz zasiahnuť, aby ju ochránil pred zlým, pred Luciferom] 

Vieš, že ťa milujem, chlapče,
vrelšie než je v Mexiku, raduj sa.
V tomto momente si musím vybrať,
nemám čo stratiť.
 

Nevyvolávaj moje meno! / Nevolaj ma po mene! / Nevolaj ma menom!
Nevyvolávaj moje meno, Alejandro! / Nevolaj ma po mene, Alejandro! / Nevolaj ma menom, Alejandro!
Nie som tvoje bejby!
Nie som tvoje bejby, Fernando!
 

Nechcem sa bozkávať, nechcem sa dotýkať!
Chcem len vyfajčiť ešte jednu cigaretu, a bodka! (resp. A ticho!)
Nevyvolávaj moje meno! / Nevolaj ma po mene! / Nevolaj ma menom! Nevyvolávaj moje meno, Roberto! / Nevolaj ma po mene, Roberto! / Nevolaj ma menom, Roberto!
 

Alejandro.
Alejandro.
Ale-ale-jandro.
Ale-ale-jandro.
 

Neotravuj ma!
Neotravuj ma, Alejandro!
Nevyvolávaj moje meno! / Nevolaj ma po mene! / Nevolaj ma menom!
Nevyvolávaj moje meno, Fernando! / Nevolaj ma po mene, Fernando! / Nevolaj ma menom, Fernando!
Nie som tvoje bejby!
Nie som tvoje bejby, Alejandro!
 

Nechceme sa bozkávať, nechcem sa dotýkať! Fernando.
Nevyvolávaj moje meno! / Nevolaj ma po mene! / Nevolaj ma menom!
Nevyvolávaj moje meno, Alejandro! / Nevolaj ma po mene, Alejandro! / Nevolaj ma menom, Alejandro!
Nie som tvoje bejby!
Nie som tvoje bejby, Fernando!
 

Nechcem sa bozkávať, nechcem sa dotýkať!
Chcem len vyfajčiť ešte jednu cigaretu, a bodka! (resp. A ticho!)
Nevyvolávaj moje meno! / Nevolaj ma po mene! / Nevolaj ma menom!
Nevyvolávaj moje meno, Roberto! / Nevolaj ma po mene, Roberto! / Nevolaj ma menom, Roberto!
 

Alejandro.
Alejandro.
Ale-ale-jandro.
Ale-ale-jandro.
 

Nevyvolávaj moje meno! / Nevolaj ma po mene! / Nevolaj ma menom!
Nevyvolávaj moje meno, Alejandro! / Nevolaj ma po mene, Alejandro! / Nevolaj ma menom, Alejandro!
Nie som tvoje bejby!
Nie som tvoje bejby, Fernando!
 

Nechcem sa bozkávať, nechcem sa dotýkať!
Chcem len vyfajčiť ešte jednu cigaretu, a bodka! (resp. A ticho!)
Nevyvolávaj moje meno! / Nevolaj ma po mene! / Nevolaj ma menom!
Nevolaj moje meno, Roberto.
 

Alejandro.
Alejandro.
Ale-ale-jandro.
Ale-ale-jandro.
 

Alejandro.
Alejandro.
Ale-ale-jandro.
Ale-ale-jandro.
 

Odkaz len na túto časť: http://beo.sk/recenzie/1132-lady-gaga-alejandro-luciferiansky-obrad-noveho-svetoveho-poriadku#preklad

^ hore na obsah ^

Zdroje citovaných informácií a využitých námetov:

A) YouTube:
Videoklip „Alejandro”
Lady Gaga „Alejandro“: American Idol
Symboly a média část 1. – Hollywood a hudební průmysl
Illuminati, music industry and why Michael Jackson was killed (Part 1)
The Arrivals pt.14
Proof: Lady Gaga Worships Satan!!! (Illuminati girl)
WTF!!! Lady Gaga’s penis comes out during performance! Real or Fake
Gamma Ray: No World Order

B) WikiPedia:
WikiPedia: Podprahové vnímanie
WikiPedia: Lucifer
WikiPedia: Satanizmus
WikiPedia: Horus
WikiPedia: Eye of Horus
WikiPedia: Zoroastrianism
WikiPedia: Androgyny
WikiPedia: Baphomet

C) Alternatívne informačné portály:
VigilantCitizen.com: Lady Gaga’s “Alejandro”: The Occult Meaning
VigilantCitizen.com: Lady Gaga’s „Bad Romance“: The Occult Meaning
VigilantCitizen.com: The Hidden Meaning of Lady Gaga’s „Telephone“
VigilantCitizen.com: Lady Gaga, The Illuminati Puppet
VigilantCitizen.com: Agenda transhumanizmu a policajného štátu v Pop-music
Examiner.com: Lady Gaga plays up Illuminati conspiracy theory
Osud.cz: Potvrdzeno: Tv Nova vysíla podprahové signály!
Project Monarch: Nazi mind control
Projekt Monarch
Lady Gaga: Satanic worship, mindcontrol and manipulation. A collection of revealing photographs

D) Biblia:
Exodus, 2:6
Ján 12:47 až 50

E) Iné zdroje:
BabyNamesWorld: Alejandro
BabyNamesWorld: Fernando
BabyNamesWorld: Roberto
Secret Teachings of All Ages
David Icke
Symbolism of Faravahar
Beo.sk: Homosexualita nie je názor, ale disfunkcia v rukách politiky. Od liberálov ku kritickým realistom.

Odkaz len na túto časť: http://beo.sk/recenzie/1132-lady-gaga-alejandro-luciferiansky-obrad-noveho-svetoveho-poriadku#zdroje

^ hore na obsah ^

 

 
Comments
One Response to “Lady Gaga: Alejandro – Luciferiánsky obrad Nového svetového poriadku!”
 1. Nous voulons juste gagner le prochain match et être cohérent dans nos performances,’ a déclaré l’entra?neur d’Arsenal Arsène Wenger.

  Like

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

 • Falošné ZJAVENIA VÍZIE – proroci

 • Falošné veštice – snáry – mágovia

 • Nebezpečné Hnutie NEW AGE

 • WEB.stránka zaoberajúc sa sektami

 • Viac o SEKTÁCH sa môžete dozvedieť u Borisa Rakovského

 • FILMY-HUDBA-LITERA…

%d blogerom sa páči toto: