Falošné posolstvá: od Jakob Lorber

“Do sveta višlo mnoho falošných prorokov a tak skúmajte, čoje dobré a to sa držte; a čo je zlé, tak toho sa stráňte!”

“Nebojte sa, lebo Ja som premohol svet!”

(hovorí Pán Ježiš)

*   *   *

Oboznamujem Vás s ďalším falošným zjavením od: Jakob Lorber. tzv.”

Spisy nového zjavenia” / detstvo a mladosť Ježišova

 

14.kapitola. Zdanlivé Máriine nálady po ceste. Začiatok pôrodných bolestí. Uloženie Márie v blízkej jaskyni.

(23.augusta 1843)

 

1) Naša zbožná spoločnosť prišla teda až na šesť hodín vzdialenosti od Betlehema a odpočívala pod šírym nebom.

2) Jozef sa však išiel pozrieť na Máriu a videl, že má bolesti; premýšľal preto v rozpakoch:

3) „Čo len to môže byť? Máriina tvár sa zračí bolesťou a jej oči sú plné sĺz! Možno, že už nadišiel jej čas?”

 

http://www.lorber.szm.com/vej/

 

Porovnajte falošné zjavenie s pravým posolstvom od

ct.sr.Márie z Agredy (cirkev.schválenie od: pp.Innocent XI.)

 Preživala Panna Maria pôrodné bolesti ako každá iná žena pri pôrode ? Neprežívala !

381 / “TEHOTNOSŤ NEBOLA najsvätejšej Márii NA ŤARCHU ALEBO BOLESTIVÁ, ale keď ho (sv.Jozefa) obsluhovala pri stole alebo pri konaní domácich prác, stále viac a zrejmejšie prezradzovala svoj stav.”

474 / “Najsvätejšia Mária ostala v tomto vytržení mysle a blaženom nazeraní VYŠE HODINY, až do Božského pôrodu. V okamihu keď vyšla z vytrženia a nadobudla zmysly, cítila i vedela, že telo Božieho dieťaťa sa v Jej živote začalo pohybovať, ako sa uvoľňuje z miesta, ktoré podľa prirodzenosti zaberalo po 9 MESIACOV a ako sa teraz chystá vyjsť zo svojej posvätnej snubnej komôrky. Tieto pohyby nielen že nespôsobili ŽIADNE BOLESTI A OBTIAŽE, ako sa stáva iným dcéram Adama a Evy pri ich pôrodoch, ale vyplňovali ich nevýslovnou radosťou a slasťou, spôsobujúc v Jej duši i panenskom tele také vznešené a božské účinky, že prevyšovali všetky ľudské pomyslenia. Jej telo tak oduševnilo nebeskou krásou, že sa už ani nepodobalo na pozemského tvora. Tvár jej žiarila svetlom ako bledočervené slnko a lesklo sa neopísateľnou vrúcnosťou a velebnosťou, celá roznietená vrúcnou láskou. Kľačala v jasliach, pozerala na nebesia, ruky mala založené na prsiach, dušu ponorenú v Božstve, celá úplne podobná Bohu. V TAKEJ POLOHE pri ukončení nebeského vytrženia NAJSVäTEJŚIA PANI DALA SVETU JEDNORODENÉHO SYNA, Otca večného a svojho, nášho Spasiteľa Ježiša, pravého Boha a človeka, v NEDEĽU O POLNOCI, v ROKU od STVORENIA SVETA 5199, ktorého dátum je udaný v RÍMSKEJ CIRKVI a ktorý mi bol zjavený ako pravý a zaručený.”

(Panna Mária – ct.sr.Márie z Agredy / Tajomné mesto Božie)http://www.rmvn.estranky.sk/clanky/nezaradene/narodenie-jezisa-v-neposkvrnenej-panne-marii

Drahí bratia a sestry…

Panna Mária – Matka Božia a všetkých národov, bola výnimočným spôsobom uchránená od dedičného hriechu a tak aj od akéhokoľvek hriechu. Nikdy nespáchala ani všedný hriech, pretože takto Boh chcel prísť na túto zem, cez Nepoškvrnenú osobu, človeka – Ženu, aby sa nijako nepoškvrnil hriechom.

Hriech má taký rozsah, že škodí nie len duši, ale aj duchu a telu.

Keď mal prísť na tento svet Boží Syn Ježiš Kristus, nemohol prísť a narodiť sa z tela, ktoré by bolo hriechom poškvrnené, pretože tak by bolo poškvrnené aj telo Dieťaťa – Ježiša Krista.

 

Tu neide o to, že by jej nepoškvrnenosť ju robilo božstvom (Stvoriteľom), veď je tiež stvorením, ale hlavne o to, že celá jej osoba musela byť dokonalá pre prijatie Boha a narodenie sa z neho.

A tak ako by sa deti rodili bez pôrodných bolestí, keby nebol na svete hriech (ktorí vzišiel na svet skrze dedičný hriech Adama a Evy), tak aj Panna Mária porodila bez pôrodných bolestí. Totižto keby prví rodičia Adam a Eva nespáchali dedičný hriech, tak by sa deti rodili bez pôrodných bolestí ako to bolo v prípade Panny Márie.

(porov.  http://www.prophecyfilm.com/czech/zjeveni/kniha1/kniha1-kapitola26.htm)

Tieto bolesti ako aj samotné prinesenie dieťaťa na svet – čo sa stáva u bežných pôrodoch – je následkom dedičného hriechu a preto Panna Mária nemohla rovnakým spôsobom porodiť Božieho Syna! Vzhľad jej tela síce bol ako to je u tehotných žien, ale o bolesti nemôže byť ani slovo, pretože jej nepoškvrnenosť nemá nič, spoločné s následkom dedičného hriechu.

 

 

Aj sv.Pavol preto spomína, že chce ženy uchrániť od týchto pôrodných bolestí, keď hovorí, aby “radšej ostali tak ako on,” čiže slobodné od manželstva – pohlavného styku a tak aj od pôrodných bolestí.

Uvedomujúc si, že to prináša pôrodné bolesti, lebo žiadna žena nie je a nebude oslobodená od dedičného hriechu (ako bola Panna Mária), tak jeho slová sú Slovom pozvania, ale nie príkazom, pretože porodiť dieťa v pôrodných bolestiach nie je ťažkým hriechom. Keby tomu tak bolo, tak by sv.Pavol ako aj Božie Slovo – Svätého Písma – zakazovalo rodenie, ale vieme, že tomu tak nie, a tak  je to skôr pozvaním k životu“nerozdeleného srdca” pre Božie kráľovstvo. Kto pochopí, nech rozumie, že Boh nás miluje, do ničoho nenúti, ale pozýva k plnšiemu spoločenstvu s Ním.

Drahí veriaci…

Falošné posolstvá sú navonok skoro rovnaké svojim obsahom alebo vyjadrovaním sa, ale keď príde na hlbšie spoznávanie tajomstiev Boha a Jeho svätých, ako aj v tomto prípade – narodenie Ježiža a pôrod Panny Márie – môžete vidieť, že sa nezhodujú a tak sa odhalí falošný duch týchto posolstiev.

Ďakujem všetkým, ktorí sa rozhodli pre Pravdu k Láske a k prijatiu pravých posolstiev (zjavení). Nech nás Boh chráni pred falošnými náukami, zjaveniami, prorokmi a učiteľov spolčených s padlými anjelmi. Či už sú si toho vedomí alebo nie, nenechajme sa ovplyvniť falošným učením, ale otvorme srdce pre Ducha Svätého, a jeho dary rozlišovania a múdrosti.

Nech nám v tom pomáha Všemohúci Boh (Otec, Syn a Duch Svätý) na orodovanie Panny Márie, všetkých anjelov a svätých i modliacich sa duší. Amen

Comments
5 komentárov to “Falošné posolstvá: od Jakob Lorber”
 1. Ján píše:

  Ty, človek, ktorý si tento článok písal, si klamárom a veľkým zavádzačom ! Lebo ty si len vytrhol z kontextu niečo, čo však tak ako si ty napísal vôbec nie je ! Veď v tom texte sa nikde nepíše, že by mala Mária pôrodné bolesti. Sám sa presvedč:
  3) „Čo len to môže byť? Máriina tvár sa zračí bolesťou a jej oči sú plné sĺz! Možno, že už
  nadišiel jej čas?”
  4) Preto sa Jozef na Máriu pozrel ešte raz pozornejšie; a hľa, tu uvidel k svojmu veľkému
  podiveniu, že sa smeje!
  5) Preto sa jej ihneď spýtal: „Mária, povedz, čo sa s tebou deje? Lebo vidím tvoju tvár plnú
  bolesti, ale potom zasa žiari smiechom a radosťou!”
  6) Mária však Jozefovi odpovedala: „Pozri, mám pred sebou dva národy! Jeden plače, a tak
  som musela plakať tiež.
  7) Ten druhý však predo mnou putoval so smiechom a ak som bola plná radosti a veselosti
  a musela sa smiať tiež a pociťovať jeho radosť! Preto bola v mojej tvári bolesť aj radosť.”
  8) Keď to Jozef počul, upokojil sa znova, pretože vedel, že Mária máva často videnia; dal
  preto pokyn k ďalšej ceste a uberal sa k Betlehemu.

  Kde tu ty slepý človeče vidíš napísané, že by Mária mala bolesti ? Ach ach, ty slepý farizej !
  Lorberovo dielo diktoval sám Ježiš- Boh od Večnosti a teda buď si vedomý toho, že sa staviaš veľkému Bohu ! Nech ti On, preláskavý, odpustí.

  Like

  • Anonym píše:

   Ahoj Janko
   Píšeš, že Jakob Lolber nepíše nič o pôrodných bolestiach – presnejšie, že nemal na mysli skutočné pôrodné bolesti?

   Prečo potom je napísané v podnázve:
   14.kapitola. Zdanlivé Máriine nálady po ceste. Začiatok PôRODNÝCH BOLESTÍ. Uloženie Márie v blízkej jaskyni.

   Naozaj si myslíš, že keby videl vo svojich víziach, že Panna Mária porodila Ježiša bez pôrodných bolestí, tak by napísal v podnázve: Začiatok pôrodných bolestí ???

   Ved, každý autor svojho diela, predsa píše v podnázve to, čo charakterizuje obsah jednotlivej kapitoly. A aj, ked v tejto 14.kapitole sa nepíše doslovne, že mala “pôrodné bolesti”, predsa samotný vizionár už v podnázve dal najavo, ako vnímal zjavenie o Máriinom tehotenstve a to tak, že porodila v bolestiach.

   Ak neveríš, tak sa opýtaj niekoho, kto pozná jeho náuku alebo aspoń napíš, prečo potom v dalšej 18 kapitole sa píše toto:

   27) Preto si myslím, že by sme mali odtiaľto čo najskôr odísť a ako náhle budem zapísaný – čo by sa malo stať ešte dnes ráno – vrátiť sa znova do Nazareta a odtiaľ prísť ku Grékom, z ktorých niektorých veľmi dobre poznám. – Nie si tej istej mienky?”

   28) Mária však Jozefovi odpovedala: „Sám predsa vidíš, že ešte DNES NEMôŽEM OPUSTIŤ LôŽKO; preto prenecháme všetko Bohu. Až doposiaľ nás viedol a chránil a iste nás povedie ďalej a bude nás verne ochraňovať!”

   JANKO, čo myslíš, prečo údajná Panna Mária povedala vo víziach Jakuba L. a to udajnému Jozefovi, že ešte nemôže odísť z lôžka??? Nebolo to práve kvôli tomu, že vizionar vnímal Pannu Máriu ako unavenú ženu po pôrodných bolestiach?

   Janko
   Alebo, čo hovoríš na toto:

   V 20.kapitole sa píše toto:
   5) Nato dal stotník pôrodnej babe zlatú mincu a nechal ju, aby sa postarala o dobrý obed aj večeru a tiež o lepší príbytok pre rodičku, ako náhle to bude ŠESTINEDIELKE možné.”

   http://www.lorber.szm.com/vej/

   Vieš čo znamená ŠESTINEDIELKE?!

   Šestonedelie, puerpérium
   Základné informácie

   Šestonedelie (lat. puerperium) začína po pôrode vypudením placenty, nazývanej aj materským koláčom, a trvá 6 – 8 týždňov. Počas tejto doby nastáva regenerácia všetkých zmien podmienených graviditou ako i hojenie rán na vnútorných a vonkajších pohlavných orgánoch. Okrem toho sa začína produkovať mlieko (laktácia) a dojčenie, a opäť začínajú fungovať vaječníky (ovariálna funkcia).

   Janko, stále si myslíš, že Jakob lolber neveril, že Panna Mária mala pôrodné bolesti?

   Like

   • Ján píše:

    No vidím, že to všetko myslíš v dobrom a preto sa ti ospravedlňujem, lebo som si uvedomil, že ty si není zlý. No si ako starý človek, ktorý kvôli svojej chorobe už veľmi ohlúpol a oslepol.
    V prvom rade, to si myslíš, že tie názvy podkapitol písal Jakob Lorber ? Pokiaľ viem, tak tie názvy boli revidované, čiže kľudne tam mohli byť pridané na lepšiu orientáciu. Tak isto, ako boli pridané do Biblie dodatky začiatkov rôznych odstavcov v novom zákone. Ja si tie názvy podkapitol a kapitol ani nečítam, čítam si len text.
    Ja Lorberovu náuku poznám, keďže zo všetkých vyše 12000 strán textu čo mu bolo daných mám prečítaných viac ako 5000 A4 strán. Čo ty nemáš evidentne prečítaných ani 100 strán.
    To o tom, že Mária nemôže opustiť lôžko a že je v šestonedelí, tak to je úplne normálna vec. Nechápem ako sa taký človek ako ty môže takto chytať slovíčok a ako si môžeš myslieť, že po pôrode Márii Boh okamžite zregeneroval rodidlá. A ja som presvedčený, že necítila bolesť ani počas šestonedelia.
    Ale vidím, že mám v tvojej osobe dočinenia s dobromyseľným, ale aj napriek tomu s riadnym fanatikom.
    Preto ti viac už písať nebudem, lebo úprimne, nepokladám ťa za dôveryhodného.
    Prajem ti všetko dobré.
    S pozdravom Jano.

    Like

   • Anonym píše:

    Janko, dakujem za tvoj názor.
    Boh s Tebou

    Like

 2. Ján píše:

  Anonym, tak, ako si odpísal, si spravil môjmu srdcu veľkú radosť. Lebo si sa už nechcel dohadovať, aj keď ešte v úplnosti neveríš tomu čo Jakob Lorber od Boha dostal.
  Ale tvoja láska ku mne ako bratovi ti zabránila aby si písal ďalej, čiže zaprel si sa,
  čo je v mojich očiach a pre moje srdce veľkým prejavom tvojej lásky ku mne a teda, buď požehnaný našim spoločným Bohom, preláskavým Ježišom !
  Ja verím, že časom dozreješ ako požehnaná úroda, aby si aj ty mohol prijať láskavé slová Pána v dielach Lorberových.
  Zostávaš v mojom srdci brat môj !
  Maj sa dobre.

  Ján

  PS: Už ti sem písať nebudem.

  Like

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

 • Falošné ZJAVENIA VÍZIE – proroci

 • Falošné veštice – snáry – mágovia

 • Nebezpečné Hnutie NEW AGE

 • WEB.stránka zaoberajúc sa sektami

 • Viac o SEKTÁCH sa môžete dozvedieť u Borisa Rakovského

 • FILMY-HUDBA-LITERA…

%d blogerom sa páči toto: