* KAUZA : “sv.Šimon z Tridentu”

Kto usmrtil sv.Šimona z Tridentu ?! Boli to židia alebo niekto iný? https://hriechyokultizmus.wordpress.com/2013/04/10/kto-usmrtil-sv-simona-z-tridentu-boli-to-zidia-alebo-niekto-iny/

* KAUZA : “Tradicionalizmus”

Prísny a radikálny Tradicionalizmus (cirkevné slobodomurárstvo) “Tu bolo povinnosťou učiteľského úradu Cirkvi bdieť, aby sa tieto filozofie neskĺzli do bludných a negatívnych foriem. Takto sa cenzurovali rovnomerne; na jednej strane fideizmus59 a radikálny tradicionalizmus,60 pre ich nedôveru v prirodzené schopnosti rozumu, na druhej strane racionalizmus61 a ontologizmus,62 lebo pripisovali prirodzenému rozumu to, čo je poznateľné len vo svetle viery.” … Čítať ďalej

* KAUZA : “P.Anthony de Mello SJ”

Osoby s kontroverznou povesťou: Páter Anthony de Mello SJ https://hriechyokultizmus.wordpress.com/2013/04/08/osoby-s-kontroverznou-povestou-pater-anthony-de-mello-sj/

* KAUZA : “Teologia oslobodenia”

Inštrukcia o niektorých aspektoch organizácie: “Teológia oslobodenia” https://hriechyokultizmus.wordpress.com/2013/04/09/instrukcia-o-niektorych-aspektoch-organizacie-teologia-oslobodenia/

Kontroverzné vyjadrenie kongregácie pre náuku viery z r.2007 v prípade Vassuly Ryden

Dokument nie je schválený pápežom: http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20070125_vassula-ryden_en.html Vaša Eminencia / Vaša Excelencia, Kongregácia pre náuku viery neustále dostáva žiadosti o vysvetlenie vo vzťahu k spisom a aktivitám pani Vassuly Ryden. Tieto žiadosti sa týkajú najmä osvojenia si Notifikácie z 6. októbra 1995 a kritérií, ktorých sa má miestna Cirkev pridŕžať pri posudzovaní, či spisy pani Vassuly … Čítať ďalej

Kontroverzné vyjadrenie kongregácie pre náuku viery z r.1995 v prípade Vassuly Ryden

Dokument nie je schválený pápežom: http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19951006_ryden_en.html

Inštrukcia o niektorých aspektoch organizácie: “Teológia oslobodenia”

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19840806_theology-liberation_en.html

Automatická EXKOMUNIKÁCIA “Latae sententie” za prezradenie spovedného tajomstva

CONGREGATION FOR THE DOCTRINE OF THE FAITH Decree regarding the excommunication of those who divulge confessions*  http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19880923_scomunica-confessioni_en.html The Congregation for the Doctrine of the Faith, in order to protect the sanctity of the sacrament of Penance and in order to defend the rights of ministers and Christian faithful within the same sacrament regarding the sacramental … Čítať ďalej

Deklarácia o suspendácii z funkcii teológa kontroverzného Hansa Kunga

SACRED CONGREGATION FOR THE DOCTRINE OF THE FAITH Declaration  http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19791215_christi-ecclesia_en.html The Church of Christ has received from God the mandate to keep and to safeguard the deposit of faith so that all the faithful, under the guidance of the sacred Magisterium through which Christ himself exercises his role as teacher in the Church, may cling … Čítať ďalej

* KAUZA : “Hans Kung”

Deklarácia o dielach kontroverzného teológa Hansa Kunga https://hriechyokultizmus.wordpress.com/2013/04/09/deklaracia-o-dielach-kontroverzneho-teologa-hansa-kunga/ Deklarácia o suspendácii z funkcii teológa kontroverzného Hansa Kunga https://hriechyokultizmus.wordpress.com/2013/04/09/deklaracia-o-suspendacii-z-funkcii-teologa-kontroverzneho-hansa-kunga/

Deklarácia o dielach kontroverzného teológa Hansa Kunga

SACRED CONGREGATION FOR THE DOCTRINE OF THE FAITH Declaration  http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19750215_libri-kung_en.html The Sacred Congregation for the Doctrine of the Faith, in executing its task of fostering and protecting the doctrine of the faith and the practices of the entire Church, has placed under examination two works of Professor Küng, Die Kirche (The Church) and Unfehlbar? Eine … Čítať ďalej

  • Falošné ZJAVENIA VÍZIE – proroci

  • Falošné veštice – snáry – mágovia

  • Nebezpečné Hnutie NEW AGE

  • WEB.stránka zaoberajúc sa sektami

  • Viac o SEKTÁCH sa môžete dozvedieť u Borisa Rakovského

  • FILMY-HUDBA-LITERA…