HOAX (Dezinformácie) o pápežových výrokoch (ateisti a spása človeka)

Podľa uvedeného zdroja: “Idnes.cz” sa údajne pápež vyjadril, že ateisti, ak konajú dobro, môžu prísť do neba.

“I ateisté mohou do nebe, když konají dobro, káže papež František.”Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/papez-ateiste-frantisek-0wr-/zahranicni.aspx?c=A130524_144436_zahranicni_pul

Z uvedeného textu, ako aj celého kontextu (článku) sa môže zdáť na prvý dojem, že ateisti prídu do Neba (budú spasení) ak budú konať dobré skutky, pričom ani nemusia žiť sviatostným spôsobom života, čiže chodiť do kostola, prijímať sviatosti zmierenia a prijímania…

Ak chceme spoznať, či naozaj môže byť takýto človek spasený (prísť po smrti do Neba), predovšetkým je potrebné vedieť, kto môže prísť do Neba a potom aj poukázať na skutočnosť, čo pápež povedal – na rozdiel od Médii, ktoré si vysvetľujú jeho výroky.

Ateisti môžu prísť do Neba, len v tom prípade, ak do poslednej sekunde života oľutovali hlavne ťažké hriechy, čiže aj to, že nežili sviatostným spôsobom života (sv.zmierenia a prijímania). Ak toto človek neoľutuje – do konca svojho života, v takom prípade ani nemá skutočne úprimnú vôľu vstúpiť do nebeského Kráľovstva (Nebo-Raj), ktoré nás očakáva po smrti.

Čiže, ináč povedané: ateista nemôže prísť do Neba, pokiaľ sa nestane veriacim pred koncom svojho života.

Pápež František nepovedal, že ateista môže byť ateistom do konca svojho života a aj tak môže prísť do Neba, ak bude konať dobré skutky! To si protirečí, lebo konať dobré skutky nestačí (bez viery) a napokon do Neba sa predsa neide len za niektoré dobré skutky, ale hlavne za tie, ktoré svojim konaním odstránili zo života takého človeka všetky ťažké hriechy.

Ved dobré skutky konali aj “veriaci” z Evanjelia, ktorí evanjelizovali: konali zázraky, kriesili mrtvych, uzdravovali chorých… a predsa im Ježiš povedal, že nevojdu do nebeského kráľovstva.
A prečo? Pretože popri svojich dobrých skutkoch, konali neprávosti (zlé skutky) a tak aj zanedbávali práve tie dobré skutky, ktoré im mali zabezpečiť spásu (prísť do Neba)

A podobne je to aj s ateistami, že tí, ktorí chcú prísť do Neba, musia sa pred koncom svojho života stať veriacimi, čiže zrieknuť aj ateizmu, ináč je to ako s tými “veriacimi”, ktorí síce chceli ísť do Neba, ale len do takého, aké si “vysnívali” – predstavovali falošne.

Ako sa pápež vyjadril:

“Ano, jsou lidé, kteří tvrdí, že jsou ateisté a že nevěří v Boha. Ale pokud ve svém životě konají dobro, tak je třeba se i k nim chovat dobře,”

 

“Pán nás všechny vykoupil Kristovou krví – všechny, nejenom katolíky. Všechny! Otče, také ateisty?, zeptáte se. Také ateisty, všechny. A tato krev z nás činí děti Boží prvořadé kategorie. Byli jsme stvořeni jako Boží obraz a Kristova krev nás všechny vykoupila! Každý z nás tedy má povinnost konat dobro,”

“Toto přikázání může být dobrou cestou k dosažení pokoje. Kdybychom všichni druhým činili dobro, nakonec se naše cesty protnou. A pomalu, postupně, poznenáhlu se utvoří ona kultura setkávání, které máme tolik zapotřebí. Setkáme se, protože konáme dobro. ‘Já ale, Otče, nevěřím, jsem ateista.’ Konáš ale dobro, a tam se setkáváme!“

“Pán nás stvořil jako svůj obraz a jsme tedy Božím obrazem. Jelikož On činí dobro, každý z nás má v srdci toto přikázání: činit dobro, a nikoliv zlo. To se týká všech lidí. Namítnete – Otče, ale tento člověk není katolík, nemůže konat dobro…”

“Ano, může. A nejenom může, musí konat dobro! Tato uzavřenost, která nepřipouští, že by venku lidé mohli činit dobro, je jako zeď. Vede nás k válkám a také k přesvědčení, že můžeme zabíjet v Božím jménu. V dějinách se to mnozí domnívali, avšak je to rouhání. Tvrdit, že se může zabíjet v Božím jménu, je rouhání,“Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/papez-ateiste-frantisek-0wr-/zahranicni.aspx?c=A130524_144436_zahranicni_pul

To sú všetky priamo citované výroky pápeža, ktoré uverejnil autor článku a ako vidíme, tak z uvedených citátov, nenachádzame také vyjadrenie pápeža, žeby sme mohli konštatovať a súhlasiť s hlavým nádpisom článku: “I ateisté mohou do nebe, když konají dobro…”

Pápež nikde nehovorí priamo, že by ateista mohol prísť do Neba, keď koná dobro, ale že aj ateista môže konať dobro, lebo to bola hlavná sporná otázka veriacich, na ktoru reagoval a chcel poukázať na to, že veriaci by mali spolupracovať aj s ateistami, práve pre ich dobré skutky.

Tým však nechcel povedať, že pre ich dobré skutky – môžu, alebo budu spasený, že prídu do Neba. To je omyl a nesprávne pochopené slová pápeža.

Už sv.Pavol sa s takouto herézou stretol vo svojom živote a preto napísal z vnuknutia Ducha Svätého, že “nie pre skutky, ale pre vieru sme spasení”, aby dal jasne najavo veriacim, ale aj ateistom, že človek, či už si hovorí veriaci alebo neveriaci, pokiaľ chce prísť do Neba,, nemôže sa spoliehať len na svoje niektoré dobré skutky, ale že spasený môže byť človek až vtedy, ak jeho skutky sú v sulade s pravou vierou. Lebo skutky bez viery v Ježiša a prijatia Jeho vôle, len napĺňajú podstatu slov: “Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.” 
A na inom mieste hovorí: „Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta. … Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život”
Ale ako potom by mohol prísť do Neba ateista, ktorí neuveril v Ježiša Krista – ktorí neprijal Ježiša za svojho Stvoriteľa a ani nechcel príjmať sv.Eucharistiu ?

Takýto človek, aj keby vykonal obrovské množstvo dobrých skutkov za celý svoj život, nič by mu to neosožilo, lebo pokiaľ nepríjma Ježiša za svojho “Pána a Boha živého”, potom nepríjma ani nebeské kráľovstvo, do ktorého by chcel vstupiť po smrti. A to platí aj pre tých, ktorí si hovoria: “veriaci”

Táto reakcia na spomínaný článok je zároveň výzvou aj pre veriacich, aby jednak konali dobré skutky pre nebeské kráľovstvo, ale zároveň prijali Ježiša za svojho jediného Boha a Spasiteľa všetkých ľudských duší. 

Advertisement
Comments
9 komentárov to “HOAX (Dezinformácie) o pápežových výrokoch (ateisti a spása človeka)”
 1. janka píše:

  Pápež povedal čo povedal. Tieto vysverľovačky k ničomu nevedú. Hlava cirkvi sa má vyjadrovať priamo, na rovinu a zrozumiteľne. Je predsa pápežom chudobných, biednych a obyčajných ľudí a títo ľudia predsa neštudujú teológiu. ..:Tak ako pápež Benedikt, jeho výroky nevysvetľovalo ďalších 100 ľudí, lebo to nebolo potrebné.

  Páči sa mi

  • Anonym píše:

   Janka
   Problém nie je v tom, žeby sa pápež nevyjadril jasne a zrozumiteľne, ale že jeho vyjadrenia-informácie niekto zdezinformoval, čiže prekrútil a tak si ľudia zle vysvetľujú jeho výroky.

   Ako napr. ked Ti poviem zrozumiteľne, že “aj Ty môžeš prísť do Neba, ak budeš ľutovať dostatočne svoje ťažké hriechy” tak tomu rozumieš, ale predstav si, že skôr ako sa to odo mňa dozvieš, už niekto iný ti povie, čo som povedal. Lenže nepovie ti celú pravdu – celé vyjadrenie – len čiastočne, asi takto:

   “aj Ty môžeš prísť do Neba…” a ešte dodá: “a nemusíš chodiť do kostola!”

   Všimni si, čo maju tieto 2 vyjadrenia spoločné a rozdielne:

   Spoločné majú to, že hovoria o tom ako môžeš prísť do Neba, ale rozdiel je v tom, že moje celé vyjadrenie dáva nevyhnutnú podmienku a to “ľútosť nad svojimi ťažkými hriechmi”., kdežto tá skrátená verzia (dezinformácia) vôbec nedáva potrebnú podmienku, čo by ešte nebolo najhoršie, nakoľko človek na to môže prísť, ale to, čo táto 2 veta prináša ako dezinformáciu je vyjadrenie, ktoré som nepovedal a to, že “nemusíš chodiť do kostola”

   To je veľký rozpor s tým, čo bolo povedané v celom mojom vyjadrení, pretože chodiť do kostola v prikázané sviatky je podmienka, aby človek nespáchal ťažký hriech. A ked človek si povie, že nemusí chodiť do kostola, tak klame sám seba a tento ťažký hriech pochopiteľne, že ani neľutuje. Lenže potom ako chce prísť do Neba?

   Ved Boh so svojimi Svätými sa zjavuje a jasne, zrozumiteľne hovoria, že treba chodiť do kostola, na sv.omšu, sv.prijímanie, sv.zmierenia, adorácie atd…

   Už chápeš? .

   Páči sa mi

   • Ľubo píše:

    Nechápem, mne sa doteraz žiaden svätý nezjavil.

    Páči sa mi

   • anonym píše:

    Ľubo
    To isté som si hovoril, ked som chodil na strednu školu.
    Ešte na ZŠ som bol na zjavení Panny Márie v Litmanovej, ale pre veľký dav som nevidel ani vizionárov a nie to Pannu Máriu.

    A vieš, čo som si povedal?
    že ked mne sa nezjavila, tak nikomu:(

    Začal som si žiť vlastný život, ako sa hovorí, takže prestal chodiť do kostola – ved načo, Boha som mal za nejaku vzdialenu energiu, ktorá nehovorí – nekomunikuje so mnou a cirkevné prikázania boli pre mna výmyslom

    A tak život išiel dalej až som dovršil 17r.
    Myslel som si, že aký som slobodný, lebo sa nepridržam žiadnych vymyslených prikázaní a pritom som bol tak závislý na iných skutkoch, že som mal problém ešte aj s fajčením. Ukázalo sa to na zdraví, takže boli chvíle, kedy som mal pocit, že zomriem a nevedel som sa z toho dostať ani sám, ani s pomocou kamaratov.

    Ale, Boh ma neopustil, to len ja som jeho opustil:(
    V tej najťachšej chíli života, kedy som mal najhoršie zdravotné problémy – vyšli zo mna slová:
    “Bože, ak tam si, tak niečo urob!”

    A stalo sa: Nie, hned, ale už na druhý den ráno, sa mi Boh dal tak silno poznať, že v istom momente som s Ním prežil zjavenie Jeho prítomnosti a svojej buducnosti.
    Boha som vnímal ako Osobu tak silno prítomnu, ako nikdy predtým. Nevidel som Ho, nepočul zmyslami uší, ale srdcom, takže nikto ma nemusel presviedčať, že je to On.
    Najsilnejšou skusenosťou bolo, že v tej chvíli mi ukázal najhoršie hriechy z môjho života (taký malý Boží Súd) a zároven, čo by ma za to čakalo po smrti. Zhrozil som sa, pretože som vnímal samotu – opustenosť, bezmocnosť a vedomie, že tam by nebolo žiadnej pomoci.
    A ked už som zažil, aká je silná a dobrá Božia prítomnosť, tak taku opustenosť bez Boha by som nikdy nechcel. Preto som hned chcel zmeniť život. A vtedy ma naplnil Duch Boží tak silou, že v momente som sa rozhodol prestať fajčiť (ako aj dalšie iné hriechy) a doteraz s tým nemám problém. Dokonca ma Boh zbavil aj abstinenčných príznakoch, ktoré su bežné u závislých ľudí (na takýchto látok)

    To bola moja 1.skusenosť so živým Bohom – zjavenie, ktoré by som prirovnal k vizionárovi z Dechtíc, pretože on tiež nevidí a nepočuje Pannu Máriu, či Svätých prostredníctvom zmyslov, ale srdcom. To, že iný vizionári vidia a počuju aj zmyslami je Božia taktika a logika, čím chce ukázať, že zmysly nie su najdôležitejšie pre vieru v Boha, ale rozhodnutie sa Bohu veriť.

    Ptreto to spomínam, aby si vedel, že aj ked si nevidel Boha a Svätých, tak to ešte môžeš zažiť a to rôznym spôsobom. Len treba chcieť a neostať v ľahostajnosti. Boh so svojimi svätými stále pozýva na zjavenie a máme tu možnosť oveľa lepšiu ako kedysi.

    Každu 1.nedeľu v Dechticiach a v Medjugorí na určité sviatky.
    Dakujem, že si prijal toto pozvanie Nebies.
    .

    Páči sa mi

 2. marianlabuda píše:

  Druhá časť je správna, tá prvá časť ma zaujala ako nesprávna hlavne tu:
  Ateisti môžu prísť do Neba, len v tom prípade, ak do poslednej sekunde života oľutovali hlavne ťažké hriechy, čiže aj to, že nežili sviatostným spôsobom života (sv.zmierenia a prijímania).
  …..
  Do neba existuje iba jediná cesta: Ježiš Kristus a viera v Neho. Ježiš je Spasiteľom všetkých ľudí, ale reálne spasený bude iba ten, kto v Neho verí. Ak Ateista chce ísť do neba, musel by veriť v Krista a to už by nebol ateista. A ak by v Krista uveril, musel by učiniť pokánie, uvedomiť si že je zlý hriešny človek a padnúť ako podťatý pod Kristovým krížom.
  Ak človek nevie že je úplne hriešny pred Bohom, nepotrebuje Krista a to sa týka hlavne mnohých kresťanov, ktorí síce chodia do kostolov, ale Krista reálne nepotrebujú.
  …..
  Žiaľ, pápež František vychádza z dokumentu druhého vatikánskeho koncilu: Lumen Gentium, kde sa píše: „Lebo tí, čo bez vlastnej viny nepoznajú Kristovo evanjelium a jeho Cirkev, ale s úprimným srdcom hľadajú Boha a pod vplyvom milosti sa snažia skutkami plniť jeho vôľu, poznanú hlasom svedomia, môžu dosiahnuť večnú spásu.“
  …..
  Toto je spasenie bez Krista, ktoré je neprípustné z pohľadu biblie, apoštolskej a rannej cirkvi. Bývalý pápež Ratzinger, sa ostro vyjadril k tomuto dokumentu ako k nešťastnému, čím nespochybnil celý koncil, ale ako teológ uvidel v tomto spise dosť veľký omyl.
  …..
  V podstate táto nešťastná veta vlastne hovorí, že je lepšie nič nehovoriť pohanom o Kristovi, pretože tak budú spasení z nevedomosti. Keď im povieme o Kristovi, dáme im možnosť voľby a mnohí ju odmietnu, čím sa vyradia zo spasenia. Keby nič nevedeli, boli by spasení z nevedomosti, ale tým že je im zvestované evanjelium, dostali zodpovednosť a budú súdení ak odmietnu.
  …..
  Aj vďaka tomuto spisu, katolícka cirkev od druhého vatikánskeho koncilu, veľmi slabo evanjelizuje vo svete oproti tomu, čo robila pred koncilom. Na to sú presné štatistiky. Protestanti sú dnes oveľa efektívnejší v evanjelizovaní.
  …..
  Spasenie je možné len skrze Krista. Boh chce, aby všetci ľudia boli spasení – ale spasení budú iba tí, ktorí uverili v Syna Božieho. Židia zisťovali od Ježiša, aké skutky Božie majú konať a Ježiš odpovedal: Skutkom Božím je veriť v Toho, ktorého On poslal. Jn 6:28-29.
  …..
  List Rimanom jasne hovorí o tom, že ľudia dostali od Boha znaky, aby Ho mohli spoznávať a to skrze prírodu, svedomie a zákon ktorý bol napísaný do ich srdca. Židia potom dostali zákon, ktorý bol napísaný do kameňa. Ale Pavol hovorí, že ani pohania, ani Židia nedosiahli spasenie. Dosiahli by v tom prípade, keby do bodky splnili zákon, čo sa žiadnemu človeku nepodarilo. Boh vedel že žiaden človek zákon dodržať nedokáže a preto Pavol hovorí, že zákon nám má ukázať našu hriešnosť – nemôže nás vykúpiť. Preto Boh sa stal človekom, za nás zákon naplnil a na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo kríža, kde ich Boh právoplatne odsúdil. Ježiš tam vyniesol hriechy celého sveta, ale spasený bude iba ten, kto Kristovi a jeho obeti za mňa a za teba, uveril. A keď Kristus vstal z mŕtvych, vstaneme spolu s Ním aj my. To je celé evanjelium v skratke – prečo ľudia komplikujú jednoduchú reč Božiu a vkladajú medzi slová Živého Boha niečo, čo tam vôbec nie je?

  Páči sa mi

  • emanuelbohsnami píše:

   Marian…správne som Ťa pochopil?

   Nepovažuješ za správne toto tvrdenie: “Ateisti môžu prísť do Neba, len v tom prípade, ak do poslednej sekunde života oľutovali hlavne ťažké hriechy, čiže aj to, že nežili sviatostným spôsobom života (sv.zmierenia a prijímania).”

   ***

   To znamená, že do Neba stačí ak niekto vyznáva Ježiša, ale pritom nemusí sa spovedať?

   Ak si to myslel tak, prečo potom sa píše v Biblii, že aj satan verí…a predsa nebude spasený?

   Hovoríš síce to, čo sa píše v Biblii o viere, ale skutky ma zaujímajú, lebo v Písme je tiež, že bez skutkov je viera mrtva. Píšeš sice o nejakých skutkov pokánia…”klaknuť pod kríž”…ale to je všetko? A čo skutky sv.spovede ?

   Páči sa mi

   • pravykatolik píše:

    Najstaršia dogma Cirkvi je, že iba skrze nášho Pána Ježiša Krista je možná spása. Ak by bola možná spása mimo Krista, nemusel prísť na zem, pretože ľudia by sa dokázali spasiť sami tak, že by povedzme nasledovali svoje svedomie.
    Teda spása je na viere – Pavol hovorí – uver a budeš spasený ty aj tvoj dom. Viera sú dvere do domu, ktoré je nutné otvoriť. Keď sme otvorili dvere, sme v dome a tam platia pravidlá. Pavol učí, že spása je z viery, bez skutkov zákona, aby sa nikto nechválil… Tohoto sa chytili protestanti a tak sa pevne držia tejto viery. Ale je tu aj druhá strana veci – bez posvätenia nikto neuvidí Pána. Aby sme sa mohli posväcovať, nasledovať Krista, odolávať hriechu – sami do nezvládneme. Preto nám Boh dal sviatosti, cez ktoré formujeme svoje skazené srdce hriechom. A tu už protestanti krívajú, pretože sa snažia posväcovať bez prostriedkov milosti.

    Preto Marián – protestant píše správne, že spása je cez vieru – ale po viere nasleduje posväcovanie – preto Jakub hovorí, že viera musí mať sväté skutky, ktoré sú dôsledkom viery. Je pravda, že mnoho ľudí sa nazdáva, že spasenie môžu dosiahnuť iba skutkami, čo je druhý extrém – spadnutie na opačnú stranu ako Marián.

    Keď máme vieru v Trojjediného Boha, až z tejto viery vytekajú správne skutky – to píše Jakub vo svojom liste – ukáž mi skutky a ja ti ukážem vieru. Už v tejto dobe boli mudrci, ktorí konali čo sa im zachcelo, pritom tvrdili – veríme v Krista Pána. To je omyl, to nie je viera.

    Satan verí že Boh je – to je viera ktorá nemá moc spasiť. Viera ktorá má moc spasiť, ktorú Pavol vyučuje vo všetkých svojich listoch je tá, ktorá hovorí – VERÍM – že Pán Ježiš Kristus zomrel za mňa na Golgote, že vzal moje hriechy a vytiahol ich na drevo kríža. Toto satan nemôže mať takúto vieru, pretože on dobre vie, že náš Pán nezomrel za neho.

    Na túto vieru pravdepodobne sa Marián správne obracia. Ale potom je nutné sa posväcovať, užívať prostriedky milosti – teda ak som zhrešil, cez Cirkev, vykonám Svätú spoveď aby som sa očistil a mohol ďalej kráčať po ceste milosti. A tu protestanti zlyhávajú.

    Čo sa týka Františkových vyjadrení, nezabúdajme, že jedna vec je to čo povie ako súkromná osoba nejakému novinárovi a čo povie v úrade Pápeža. V úrade Pápeža. Podľa katolíckeho učenia je Pápež strážcom a odovzdávateľom viery ďalším jeho nástupcom. Dogmy sú dogmy ktoré sú nemenné, sú to pravdy viery, ktoré položil sám náš Pán, potom mučeníci, Cirkevní Otcovia, mnohí svedkovia viery, Svätci. V tomto kontexte je nutné vždy vykladať našu katolícku vieru. Pavol píše vo svojom liste, že aj v Cirkvi sa budú objavovať herézy – ale praví ctitelia ich rozpoznajú. Herézy však nikdy nemôžu ísť proti dogmám. Dogmy sa nedajú nijako zmeniť, sú to pevné kamene naše viery. Keby som mal číhať na každé slovo našich kňazov, biskupov, kardinálov, Pápeža, určite v súkromných rečiach by sa našlo mnoho vecí, ktoré sú na hrane katolicizmu. Ale my máme Cirkev, kde je jej hlava sám Ježiš Kristus náš Veľkňaz a Pán Pánov, Kráľ Kráľov a On Cirkev vedie. My ľudia sme omylní a musíme si navzájom odpúšťať – ale máme tu niekoho kto je vyššie ako my ľudia, kto sa nemýli a nikdy nemýlil.

    Pekný deň…

    Páči sa mi

   • emanuelbohsnami píše:

    Zaujímavo rečníckym darom napísané, už len dodať, že neomylní sú aj biskupi, pokiaľ učia v sulade s pápežom, lebo pápež, ked sa vyjadruje v zaležitostiach viery a mravov, tak sa vyjadruje neomylne (porov. I. a II. Vatikan.Koncil, KKC, KKP a iné papežske dokumenty)

    Dalej, “hereza v Cirkvi” vo všeobecnosti nie je možná, pretože Cirkev (ako učitelský urad Cirkvi je neomylná), ale u jednotlivcov sa stáva, ked daná osoba verí nejakému bludu. Heréza je možná jedine vo viere a kedže Cirkev vo viere je neomylná, potom nemôže učiť herézy, len jednotlivci v Cirkvi tak konajú. Pápež nemôže byť heretik, pretože vo viere je neomylný, akonahle sa biskup stane papežom, v tom momente ho Boh obdaruje charizmou neomylnosti a tým skutkom je chranený od akejkolvek herezy. V tomto je naša viera neblomná a nie ako u rôznych cirkvičkách, sektách… a pod.
    Aj sám sv.Augustín kedysi veril heréze: “Milenarizmu-Chiliazmu” ale neskôr to zanechal.

    Páči sa mi

 3. pravykatolik píše:

  “Pán nás všechny vykoupil Kristovou krví – všechny, nejenom katolíky. Všechny! Otče, také ateisty?, zeptáte se. Také ateisty, všechny. A tato krev z nás činí děti Boží prvořadé kategorie. Byli jsme stvořeni jako Boží obraz a Kristova krev nás všechny vykoupila! Každý z nás tedy má povinnost konat dobro,”

  Pápež František má pravdu, ale treba dopovedať vetu. Ježiš Kristus skutočne zomrel za všetkých ľudí, na každého človeka sa vzťahuje spása, Boh nemá záľubu v smrti hriešnika, Boh chce, aby boli všetci spasení. Boh priťahuje ku Kristovmu krížu všetkých ľudí – ale úžitok zo spásy má iba ten – kto prijme Krista vierou. Stačí prečítať všetkých ranných Otcov viery, zvlášť Augustína. Augustín sa obával skôr opačného extrému, že veľmi málo ľudí bude napokon spasených, pretože svoju vieru berú na ľahkú váhu.

  Františe správne hovorí že Ježiš Kristus nás všetkých vykúpil, no úžitok z výkupného má iba ten, kto uverí. Je to ako keby nejaký bankár vyhlásil svojim dlžníkom, že ak prídu ku nemu, odpustí im všetky dlhy, stačí ich jeden podpis súhlasu. Samozrejme že toto pozvanie platí pre všetkých dlžníkov, ale úžitok by mali iba tí, ktorí by skutočne prišli a podpísali by bankárovi papier a on by im dlh vymazal. Bez podpisu však dlh ostatným dlžníkom zostáva.

  Vo svete sa hlavne z protestantských kruhov objavila heréza, že peklo je prázdne, že všetci ľudia budú spasení a z toho vzišla slušná teológia, ktorá je však veľkým zvodom satana, aby ľudí oklamal a uspal vo viere. Žiaľ, táto teológia sa postupne dostala aj ku nám, do Cirkvi Svätej Katolíckej a už nájdeme mnoho kňazov i biskupov, ktorí rozdávajú spásu cez reklamu – je jedno čo robíte, robte to dobre a budete spasení. Nezabúdajme na prvotnú dogmu – mimo Krista nie je spása. Pavol napísal, že by si želal byť zatratený pre svoj Izraelský národ, aby tento národ prišiel ku Kristovi. Toto je neskutočne silná modlitba – ja by som sa takto nedokázal modliť. Ale Pavol nám tu ukazuje, ako vážne bral peklo a zatratenie, keď on sám by vymenil život za vieru jeho národa, aby prišiel celý ku Kristovi. Toto je dosť odlišné evanjelium, aké sa dnes satan vo svete snaží produkovať a darí sa mu, žiaľ aj mnoho katolíkov sa nechalo uspať…

  Pochválen buď náš Pán Ježiš Kristus, naveky Amen…

  Páči sa mi

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

 • Falošné ZJAVENIA VÍZIE – proroci

 • Falošné veštice – snáry – mágovia

 • Nebezpečné Hnutie NEW AGE

 • WEB.stránka zaoberajúc sa sektami

 • Viac o SEKTÁCH sa môžete dozvedieť u Borisa Rakovského

 • FILMY-HUDBA-LITERA…

%d blogerom sa páči toto: