Vyjadrenie Konferencie biskupov BiH z r.1991

VYHLÁSENIE konferencie bývalej Juhoslávie biskupských ON MEDŽUGORÍ Na riadnom zasadaní biskupskej konferencie Juhoslávie v Zadare od 9-11 apríla 1991 bol prijatý nasledujúce: VYHLÁSENIE Biskupi, od samého začiatku, boli po udalostiach z Medžugoria skrze biskupa diecézy (Mostar), Biskupský Komisii a Komisie o biskupskej konferencie Juhoslávie o Medžugorie. Na základe vyšetrovania, zatiaľ nemožno potvrdiť, že jeden sa … Čítať ďalej

Vyjadrenie prefekta Kongregácie pre náuku viery z r.1996

Kongregácia pre náuku viery Vatikán, 23.marca 1996 Prot. Nie 154/81-01985 Vaša Excelencia, Vo Vašom liste 14. februára 1996, si pýtal, čo je pri súčasnom stave Cirkvi, pokiaľ ide o údajné “zjavení v Medžugorie” a či je povolený na katolícku vieru, aby tam na púti. S odkazom na to, že je mi cťou oznámiť vám, že, … Čítať ďalej

Vyjadrenie prefekta kongregácie pre náuku viery z r.1998

  Congregatio PRE Doctrine fidei Città del Vaticano Palazzo del S. Uffizio Pr. No 154/81-06419 26. mája 1998 Jeho Excelencii Mons. Gilbert Aubry, Biskup Saint-Denis de la Réunion Excelencia, Vo svojom liste zo dňa 1.01.1998, ktoré ste odoslali na toto diskatérium niekoľko otázok o postavení Svätej stolice a biskupa Mostaru vo vzťahu k tzv zjaveniam … Čítať ďalej

Všeobecné pokyny kňazom počas púte v Medžugorí

  Všeobecné pokyny kňazom počas  púte v Medžugorí   Zo srdca Vám ďakujem za Vaše želanie a vôľu navštíviť toto miesto modlitby.   Nech Všemohúci Boh na príhovor našej nebeskej Matky, Kráľovnej pokoja, odmení každú snahu a námahu, ktorú prinášate, keď sem prichádzate. Nech je skrz Vás a Vašu kňazskú službu oslávený Boh na tomto mieste, kde sa … Čítať ďalej

* KAUZA : “SSBM” – Societa Saint Basil Magni – Spoločnosť sv.Bazila Veľkého

Neprávoplatná vysviacka (Exkomunikovaného kňaza zo Slovenska vysvätili za biskupa: Matej Jarabica) https://hriechyokultizmus.wordpress.com/2013/06/12/nepravoplatna-vysviacka-exkomunikovaneho-knaza-zo-slovenska-vysvatili-za-biskupa-matej-jarabica/

Neprávoplatná vysviacka (Exkomunikovaného kňaza zo Slovenska vysvätili za biskupa: Matej Jarabica)

Po dva a pol roku nenápadného pôsobenia v nitrianskej obci Jarok sa exkomunikovaní klerici združení v Spoločnosti sv. Bazila Veľkého opäť zviditeľnili. V stredu zvolali tlačovú besedu, na ktorej médiám oznámili, že Matej Róbert Jarabica prijal 10. augusta v ukrajinskej obci Žovkov biskupskú vysviacku. Svätiteľom bol arcibiskup Michael Osidač z tzv. Ukrajinskej pravovernej gréckokatolíckej cirkvi. … Čítať ďalej

* KAUZA : “UPHKC” – Ukrajinská Pravoverná Grécko-katolícka Cirkev”

Samozvaní ukrajinskí biskupi majú neplatnú biskupskú vysviacku https://hriechyokultizmus.wordpress.com/2013/06/12/samozvani-ukrajinski-biskupi-maju-neplatnu-biskupsku-vysviacku/

Samozvaní ukrajinskí biskupi majú neplatnú biskupskú vysviacku

P:3, 29. 03. 2012 13:18, ZAH Vatikán, 29. marca (RV) – Kongregácia pre náuku viery vydala oficiálne vyhlásenie, v ktorom neuznáva platnosť biskupských vysviacok Eliáša Dohnala OSBM, Markiana V. Hitiuka OSBM, Metoděja R. Špiřika OSBM a Roberta Oberhausera. Ide o samozvaných gréckokatolíckych „biskupov“ v ukrajinskom Pidhirici. Kongregácia v oznámení zároveň uvádza, že po dlhom študovaní … Čítať ďalej

Medjugorie – oficiálne uznané za pútnicke miesto – konferenciou biskupov (BiH) v r.1993

“My biskupi, po trojročnom komisionálnom štúdiu priznávame Medžugorie za pútnické miesto. Znamená to, že nemáme nič proti tomu, keď si tu niekto ctí Matku Božiu v súlade s učením Cirkvi a vierou…, preto to ponechávame na ďalšie štúdium. Cirkev sa neponáhľa.”   Kardinál Dr. Fratišek KUHARIČ, Zágrebský arcibiskup   (Glas koncila, 15. augusta 1993) http://www.medzugorie.sk/pages/omedzu1.htm

Kontroverzné vyjadrenie prefekta kongregácie pre nauku viery (Mons.Ratzinger) bez súhlasu pápeža.

Řím, 23. května 1990 Piazza del S. Uffizio, 11 Excelence! Veledůstojný pane biskupe! Činitelé „Medjugorje Deutschland e.V“ se sídlem v Beurenu (biskupství Augsburg) vydávají již nějaký čas časopisy „Echo von Medjugorje“ a „medjugorje aktuell“. Jak vyplývá z čísla 12 „medjugorje aktuell“, pořádá společensky prospěšná organizace pravidelná procesí do Medžugorje i pod duchovním vedením kněží. Jak … Čítať ďalej

Vizionári boli vyšetrení dvakrát, v roku ‘1981, na príkaz orgánov:

Vizionári boli vyšetrení dvakrát, v roku ‘1981, na príkaz orgánov: Čitluk 27. júna Dr. Ante Bijevic a Mostar, 29. júna Dr Džudo . Tutt ” a v oboch prípadoch bol vyhlásený za úplne normálnych. V 82 františkánsky SlavkoBarbarie, Doktor sociálnej psychológie, uzavrel svoj výskum na skupiny s tým, že komponenty boli ani manipulovať, ani halucinácie, … Čítať ďalej

Vedecké skúmanie zjavení v Medjugorje

Vedeckej dokumentácie na Medžugorie· Prezentácia Flaminio Piccoli · Úvod · prípad Rosy · javy mystiky cirkvi – vedecké a lekárske hodnotenie · javy mystiky cirkvi – teologické kritériá · prvé lekárske · Lekárske štúdie francúzskeho tímu · Travel vedecké 8-9 – 10.03.1985 · Zrod ARPA · Štúdium v septembri ’85 · Systém spracovania signálu neurologická … Čítať ďalej

Vatikánska komisia prijala 4 vyšetrenia vizionárov z Medjugorja

  http://www.medjugorjetoday.tv/1644/seers-are-convinced-of-future-recognition/ Ivan verí, že výsledky lekárskych vedeckých testov vykonaných na vizionárov v priebehu rokov a teraz v úschove Vatikánskej Komisii “do značnej miery ovplyvnia rozsudky a rozhodnutia cirkvi”. Spočiatku neochotný na testovanie jemu navrhnutých, v novej knihe Medžugorie píše Kresimir Sego  “rozhovor s vizionárom” Ivan vysvetľuje, konzultáciu s Pannou Máriou pri zjavení prechadzajuci testami: … Čítať ďalej

r.1984 / komisia vyšetrovala vizionáorv z Medjugorja

http://holyqueen.altervista.org/medj_intervista_ivan_2005.htm Dňa 25. júna 2005, Medžugorie, počas zjavení, boli vykonávané lekárske prehliadky na vizionárovi Ivanovi Dragićevićovi a Marije Pavlovicovej-Lunettiovej. Lekárska komisia na čele s profesorom Henri Joyeux z Francúzska. Vidíme Ivan Dragiceviča pripojeného k rôznym zdravotníckym pomôckam. Už v roku 1984, profesor Henri Joyeux a jeho tím riadil lekárske testy na vizionároch z Medžugoria spolu … Čítať ďalej

Akt zasvätenia pp.Františka – Panne Márie fatimskej

Jeho Eminencia Josè Policarpo, kardinál lisabonský patriarcha a predseda Konferencie biskupov Portugalska, bol požiadaný pápežom Františkom, aby počas slávenia sv. omše na výročie prvého zjavenia trom pastierikom zasvätil petrovskú službu Fatimskej P. Márii. Kompletný text zasvätenia vyslovený kardinálom Policarpom pri nohách sochy Svätej Panny. Panna Najsvätejšia, 1 – Sme pri tvojich nohách, biskupi Portugalska spolu s týmto … Čítať ďalej

  • Falošné ZJAVENIA VÍZIE – proroci

  • Falošné veštice – snáry – mágovia

  • Nebezpečné Hnutie NEW AGE

  • WEB.stránka zaoberajúc sa sektami

  • Viac o SEKTÁCH sa môžete dozvedieť u Borisa Rakovského

  • FILMY-HUDBA-LITERA…