Všeobecné pokyny kňazom počas púte v Medžugorí

 

Všeobecné pokyny kňazom počas  púte v Medžugorí

 

Zo srdca Vám ďakujem za Vaše želanie a vôľu navštíviť toto miesto modlitby.

 

Nech Všemohúci Boh na príhovor našej nebeskej Matky, Kráľovnej pokoja, odmení každú snahu a námahu, ktorú prinášate, keď sem prichádzate.

Nech je skrz Vás a Vašu kňazskú službu oslávený Boh na tomto mieste, kde sa veriacim z celého sveta hojnejšie dávajú prostriedky ku spáse.

Som presvedčený, že pobyt na tomto mieste modlitby bude pre Vás skutočne duchovným osviežením. Verím, že tu najlepšie pocítite, ako veriaci tejto našej modernej doby veľmi potrebujú kňaza – vysluhovateľa Božích tajomstiev. Preto si Vás dovoľujeme i týmto spôsobom poprosiť, aby ste poverením Cirkvi a mocou svojej kňazskej služby, ktorú máte, boli zvestovateľmi Kristovho milosrdenstva a jeho lásky k nám ľuďom. Aby Váš pobyt medzi nami bol čo najpríjemnejší a najosožnejší, chceme Vám oznámiť stanovené smernice a pravidlá, ktoré je potrebné dodržiavať.

 

Úprimne Vás prosím, aby ste si ich prečítali a podľa nich postupovali:

 

Prosíme Vás, aby ste v úplnosti dodržiavali cirkevné predpisy dané Zákonníkom kanonického práva, všeobecné liturgické predpisy a tiež nariadenia a predpisy zo strany kompetentných cirkevných úradov daných pre kňazský život a prácu.

 

Aby ste sa mohli zúčastňovať liturgického života farnosti v súlade s cirkevnými ustanoveniami, je potrebné mať odporúčací list (celebet) Vášho ordinária alebo Vášho nadriadeného, ktorý by nemal byť starší ako jeden rok.

(Zákonník kanonického práva, kan. 903)

 

Prineste si so sebou kňazský odev (albu, štólu). Nie je dovolené sláviť Eucharistiu bez kňazského odevu, ktorý je predpísaný liturgickými rubrikami.

(Zákonník kanonického práva, kan. 929)

 

Ak máte potrebné splnomocnenie, máte možnosť byť účastní svätej omše vo vlastnom materinskom jazyku alebo v jazyku, ktorý je oznámený podľa rozpisu denných svätých omší. Ak chcete celebrovať alebo mať homíliu, prihláste sa službukonajúcim osobám farského úradu, ktoré sú za to zodpovedné.

V homílii sa pridržiavajte cirkevných pokynov a prihliadajte pri tom na národné, kultúrne a iné rozdielnosti pútnikov, ktorí Vás počúvajú.

Svätú omšu je dovolené sláviť len na svätom mieste, ktoré je služobne odsúhlasené. Podľa rozhodnutia miestneho biskupa je vyslovene zakázané sláviť svätú omšu v penziónoch, súkromných domoch, kde prebývate, na kopcoch alebo v akejkoľvek komunite a kaplnke, ktoré sa na území farnosti Medžugorie nachádzajú. (Biskup. ordinariát Mostar č. 525/99) V prípade nejasností, obráťte sa na Informačnú kanceláriu.

 

Hlavná liturgická časť dňa je večerný modlitbový program. Ak spĺňate horeuvedené podmienky, ste pozvaní koncelebrovať na večernej svätej omši. Pred svätou omšou sa zapíšte do Evidenčnej knihy, ktorá je v sakristii farského kostola (uveďte meno, priezvisko, štát, z ktorého prichádzate.) Vaše omšové intencie sú na Váš úmysel.

 

Ak v súlade s ustanoveniami Zákonníka kanonického práva máte súhlas spovedať, prosíme Vás, aby ste boli pútnikom k dispozícii pri vysluhovaní sviatosti zmierenia vo Vašom materinskom jazyku alebo v jazyku, ktorý ovládate.

Pri vysluhovaní sviatosti zmierenia buďte oblečení podľa liturgických predpisov (alba, štóla).

Mimo spovedníc nespovedajte, okrem oprávneného dôvodu

(Zákonník kanonického práva, kan. 964)

 

So svojou skupinou pútnikov môžete organizovať modlitbové stretnutia na vhodných miestach (Podbrdo – hora zjavenia, Križevac, priestor pri soche Vzkrieseného Krista …). Dávajte však pozor, aby ste pri tom neprekážali iným pútnikom.

 

Počas spoločného večerného modlitbového programu vo farskom kostole nie je dovolené na území farnosti organizovať akýkoľvek iný modlitbový program.

 

Na vedenie stretnutí a prednášok pre pútnikov v cirkevných priestoroch majú súhlas výhradne kňazi, ktorí vo farnosti majú kanonické poslanie. Všetci ostatní sú povinní vyžiadať si súhlas od miestneho farára.

Bez súhlasu miestneho farára na území farnosti nie je dovolené organizovať “modlitby za uzdravenie” ani “modlitby nad druhými osobami”. Ak ste potrebný súhlas dostali, ste povinní prísne dodržiavať cirkevné nariadenia.

 

Vo Vašich kňazských potrebách Vám chceme byť k dispozícii nakoľko je to v našich silách.

 

S Božím požehnaním

P. Branko Radoš, OFM, farár

 

 

 

Zostavilo: Informačné centrum “MIR”, Medžugorie. Zodpovedný P. Mario Knezović, OFM

http://www.medzugorie.sk/aktuality/pokyny.htm

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

  • Falošné ZJAVENIA VÍZIE – proroci

  • Falošné veštice – snáry – mágovia

  • Nebezpečné Hnutie NEW AGE

  • WEB.stránka zaoberajúc sa sektami

  • Viac o SEKTÁCH sa môžete dozvedieť u Borisa Rakovského

  • FILMY-HUDBA-LITERA…

%d bloggers like this: