Andrej Kiska a jeho kontroverzná kniha: “Cesta manažéra z pekla”.

 

  

     AndrejKiska-Cesta-manazera-z-pekla_Stránka_01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kde sa nachádza peklo
Do mojich dvanástich rokov som dosť presne vedel, kde je peklo. Niekde
pod nami, asi v strede zeme. Tam sú tie horúce kotly a zlí čerti. A keď budem
hrešiť a nebudem sa modliť, tak tam určite skončím. Stará mama mi síce
nikdy nedala odpoveď na moju otázku, čo sa stane s naším susedom, ktorý
síce chodí každý deň do kostola, ale často sa opije a bije svoju ženu, ale to
už som neskôr neriešil. Keď som bol starší a stal sa ateistom, pojem peklo
pre mňa stratil význam. Keď som urobil niečo zlé, tak mi to buď prešlo, alebo
som dostal výprask. Bila ma len mama, oco nikdy, doteraz neviem prečo.
Moje ateistické časy pomaly končili, keď som sa vrátil z môjho neslávneho
pobytu v USA. V Amerike som si všimol a obdivoval nesmiernu súdržnosť
svojho šéfa a jeho priateľov – židov. Vždy sa snažili najskôr si pomôcť navzá-
jom, a až keď to nevyšlo, potom prišiel rad aj na nás ostatných. Zaujalo ma
to natoľko, že som po svojom návrate začal vášnivo zháňať všetky možné
knihy o židovskom náboženstve a uvažoval som, či je možné stať sa židom…

Po asi štyroch rokoch štúdia budhizmu som odišiel na dva týždne do budhistického meditačného centra na Srí Lanke. Osemnásť hodín denne som meditoval s budhistickými mníchmi, niekedy aj tri dni som neprehovoril ani slovo. Hodina meditácie v sede, hodina meditácie v chôdzi. Stále dookola.

Vyskúšajte deň mlčať. Alebo hodinu sedieť, ani len trochu sa nepohnúť a koncentrovať sa len na vlastný dych. Je to nesmierna drina. Keď som sa už ako tak cítil budhistom, začal som študovať taoizmus, hinduizmus a neskôr aj to, čo kedysi dávno chcela moja babka – pustil som sa do Biblie. Dnes vidím, ako sú si náboženstvá blízke, a stotožnil som sa s názorom Gándhího, že každé náboženstvo je trochu nedokonalé, pretože sa snaží vysvetliť príčinu nášho vzniku, a to sa nedá. Ak sme boli niekým stvorení, tak zmysel toho, prečo sme tu, vie len ten, kto nás stvoril. Vážim si každé náboženstvo a z každého náboženstva sa snažím zobrať si to, čomu dokážem porozumieť a čomu dokážem uveriť.

Taoizmus hovorí, že ozajstný človek koná bez toho, aby sa upínal a završuje
bez toho, aby v tom zotrvával. Gándhí to objasňuje ešte lepšie: Pracuj, tvor,
ale neočakávaj a nedychti po výsledkoch svojich činov.
Uvedomil som si, že moja túžba pomáhať, tvoriť a môj pocit morálnej zodpovednosti sú správnou cestou.

Z knižky Andreja Kisku:  Cesta manažéra z pekla

OROL TV:  Pravda o lži, alebo – KTO “nevie”, čo to je scientológia

kiskaaaHad bol najľstivejší zo všetkých poľných zvierat, ktoré utvoril Hospodin Boh. Povedal žene: Naozaj vám Boh zakázal jesť zo všetkých stromov záhrady?  Žena mu odpovedala: Ovocie zo stromov v záhrade jesť smieme,  ale o ovocí stromu, ktorý je uprostred záhrady, Boh povedal: Nejedzte z neho, nedotknite sa ho, aby ste nezomreli.  

No had žene povedal: Nie, určite nezomriete!  Boh totiž vie, že v deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a budete ako Boh, budete poznať dobro i zlo.  (Gen 3, 1 – 5)

 

V poslednom čase – vidím že počas predvolebnej kampane na prezidenta Slovenskej republiky – si na youtube priamo neotvoríte materiály o scientológii. Prečo?   Pokúsme sa to vysvetliť:

Zmizli akty „X“ : Z francúzskych orgánov pre pozorovanie siekt zmizli zjavne početné spisy. Podľa správ z tlače boli začiatkom októbra na rôznych miestach ukradnuté podklady pre vyšetrovanie a vymazané údaje z elektronických databáz. Napríklad na parížskom ministerstve spravodlivosti zmizol zväzok s informáciami o Scientologickej organizácii. Vysoký úradník hovoril len o „anomáliách“, ktoré zasiahli počítače pozorovateľov siekt. Nie sú vraj žiadne podložené dôkazy o úmyselných či násilných zásahoch. KIPA/TK KBS  (Všetky počítače odrazu! A čo spisy?!!! Najlepší dôkaz toho, ako bezočivo sa dokáže mafia chovať!)

http://www.rozmer.sk/sk/video/view/19

Scientológia má v znaku nesmierne zavádzajúci kríž.  Slováci, preberte sa. Dobrý anjel, kríž, otec lži.  Nič vám to nehovorí? Alebo vám bude treba o pár dní povedať – dobré ráno – už je neskoro? 

sc1Ako vyplýva zo známych skutočností, o Scientologickú „cirkev“ zakopli takí politici, ako Migaš, Ftáčnik, Schmögnerová či Mikloš.  (pozn.: Migaš sa neskôr zjavne dištancoval)

A tak po Mahéšvaránandovi (jeho žiak –  súčasný bratislavský primátor Milan Ftáčnik – chcel ako minister školstva zaviesť na Slovensku povinnú jogu) straší na Slovensku pán Hubbard. Jeho Scientológia však naráža na odpor a zákaz, len práve na Slovensku – zrejme v raji sektárov – nemá problémy! Na  výstave Intermedia v bratislavskej Inchebe  mohol každý návštevník naraziť na stánok s názvom Dianetika. Mladí, príjemní ľudia v nápadných žltých tričkách ponúkali scientologickú literatúru a osobnostné testy. Svoje stredisko v Bratislave majú (mali) na Rezedovej ulici č. 1 i v ďalších slovenských mestách. Kto ich sem pustil? Kto im kryje ich činnosť?

Kandidát na slovenského prezidenta

 

Na medzináboženskej konferencii v San Francisku v júni 1996 advokátka „svetového náboženstva“ Barbar MARX(!) Hubbardová pohrozila „fundamentalistom“ – vrátane pravoverných katolíkov – zánikom (likvidáciou)!. V Lafayette M. Hubbard junior, syn zakladateľa scientológie, vyhlásil: Môj otec si nemyslel, že spolupracuje so Satanom, on veril, že Satanom je on sám!

Na májovej schôdzi NR SR (2001) predniesol tajnú správu riaditeľ  Slovenskej informačnej služby – SIS Vladimír Mitro. V správe venoval mimoriadnu pozornosť dovtedy pre väčšinu  národa neznámej Scientologickej cirkvi (SC). Šéf SIS upozornil na veľké nebezpečenstvo hroziace zo strany SC. Vedel, o čom hovorí.

V Grécku 7. 10. 1996 súdny dvor preukázal, že SC je organizácia s totalitnými štruktúrami, ktorá „ľuďom vymýva mozgy“. Najvyšší správny súd spolkovej krajiny Severné Porýnie – Vestfálsko v Nemecku konštatoval,že masívne obvinenia scientológov v súvislosti s „vymývaním mozgov“ a „ľuďmi opovrhujúcimi kartelom útlaku“ sú opodstatnené. Milánsky súd 2. 12. 1996 odsúdil na trest odňatia slobody 29 členov SC za založenie zločineckého zväzku. V Kanade r. 1997 revízny súd potvrdil, že na podnet sc2SC jej členovia infiltrovali políciu a ministerstvo spravodlivosti provincie Ontário a odcudzili kópie úradnej prísahy a dôverné materiály. Vo Francúzsku r. 1995 zatvorili centrálu scientológov v Paríži za zatajovanie daní a navýšenie dodatočnej dane v hodnote 100 miliónov frankov. Aj v „raji siekt“, v USA, súd odsúdil deväť prominentných členov SC (vrátane manželky zakladateľa SC) za vymývanie mozgov, krádež množstva úradných dokumentov, infiltráciu úradov nainštalovaním odpočúvacieho zariadenia a dokonca zo sprisahania proti vláde. Odsudzujúce rozsudky s členmi SC vyniesli súdy v Španielsku, Nórsku, vo Švajčiarsku, Veľkej Británii, množstvo súdov sa konalo v Nemecku aj v susednom Rakúsku.

(pozn.: všetko súdy za konkrétne činy, no chýba odsúdenie SC ako takej za jej ciele!)

…Podľa svedectva Hubbardovho syna, LRH bol dlhoročný člen satanistického rádu Ordo Templi Orientis. Táto skutočnosť sa premietla aj do ideológie a cieľov SC.

„Všetko, čo musíme spraviť, je rozvinúť expanziu a dosiahnuť najvyššiu moc v spoločnosti,“ uvádza sa vo „veliteľskom liste SC. Ako základ k dosiahnutiu tohto cieľa scientológom slúži vymývanie mozgov. Chcú vytvoriť nového človeka, ktorý by bol „čistý“, a preto aj svoj „produkt“ nazývajú clear. Na vytvorenie „cleara“ slúži špeciálny postup, ktorý sa nazýva auditing a vykonávajú ho špecialisti – audítori.

Audítori sú vyškolení profesionáli, ktorí kladú klientom množstvo pevne stanovených otázok. tie sú však zostavené tak, aby človek prezradil o sebe všetko a odhalil aj najintímnejšie oblasti svojho života, svoj citový svet aj s bolesťami a traumami.

… Prenikanie do firiem: Prostredníctvom Svetového ústavu scientologických podnikov (WISE) (Word Institute of Scientology Enterprises) predávajú Hubbardove technológie, organizačné know-how, manažérske technológie, strategické a finančné plánovanie, testy osobnosti či technológie na vylepšenie medziľudských vzťahov.

Pripravil: Anton Selecký

Dokument o Scientológi bude odvysielaný dnes , v utorok 25. marca 2014 na STV 2, o 20:00 hod.:

* * *
Repríza – OROL TV:  Pravda o lži

 

TOTALITA SA VRACIA, alebo  SVETOVLÁDA BEZ PRÁV

 

Prezident SC Heber Jentzsch už pred niekoľkými rokmi vyzval svojich členov na nadviazanie osobných kontaktov s vplyvnými predstaviteľmi jednotlivých krajín. Cieľom týchto kontaktov je získať osobnosti z politického, kultúrneho či finančného sveta pod vplyv SC, a potom aj vďaka nim vytvoriť novú „civilizáciu“. Podľa Hubbardovýchplánov (zakladateľ scientológie – na obr.) by vo svete riadenom scientológmi základné ľudské práva už neprislúchali všetkým občanom, ale len osobám bez odchýlok, t.j. clearom, „čistým“. „Sloboda existuje iba pre počestných ľudí, iba pre tých, ktorí majú schopnosť byť slobodní,“ píše sa v úvode jednej z Hubbardových kníh. Takéto selektívne myslenie našlo vďačných pokračovateľov. Podľa dnešných scientológov len cleari budú mať „právo sobášiť sa a privádzať na svet deti“. Hubbardova predstava „právneho“ systému novej „civilizácie“ naháňa priam hrôzu.

sc4cientologia

V scientologickom právnom systéme sa totiž neuvažuje o základných ľudských právach, ako napríklad o práve na ochranu občana pred štátom. Taktiež tu niet miesta pre nezávislé súdy. SC už totiž zriadila tzv. etické súdy, pričom scientológovia pod pojmom etika chápu odstraňovanie opačných názorov. V procese skúmania pred scientologickým „súdom“ sa smie používať E-meter, t.j. detektor lži. Každý, kto kritizuje SC, sa považuje za nepohodlnú osobu.

Ak je scientológ v kontakte s takýmto človekom, označia ho za potenciálne problémovú osobu a môže byť potrestaný. SC v roku 1968 vytvorila zásady, ktoré paradoxne nazvala Fair game (čistá hra). Podľa „čistej hry“ môže scientológ každého, kto je označený za nepohodlnú osobu, či dokonca akéhokoľvek svojho kritika, pripraviť o majetok alebo ho raniť, oklamať, žalovať či zničiť. A to bez toho, aby jeho samého ktokoľvek bral na zodpovednosť.

Všemocná tajná služba

Celé fungovanie scientologickej spoločnosti bude však stáť (a medzi scientológmi dnes už aj stojí!) na činnosti ich spravodajskej služby – Guardia Office. Tá podľa Hubbarda nebude viazaná právom a zákonom. Jej náplňou je obrana Scientológie pred vnútorným a vonkajším nepriateľom. „Musíme používať spravodajské cesty na rozlíšenie našich priateľov od našich nepriateľov,“ píše LRH (L. Ron Hubbard -pozn. MD) vo svojej Príručke práva. Kto sú „naši nepriatelia“ si asi ľahko domyslíme. Len kvôli upresneniu: SC už dnes považuje viac než 20 percent populácie Zeme za antisociálnych ľudí, ktorých načim izolovať a neutralizovať, lebo údajne bránia pokroku.

Čo by nás čakalo po prípadnom ovládnutí sveta SC, nám sám „otec“ LRH prezradil v spomínanej príručke: „Pre nás scientológov je vyšetrovanie vysokým umením. O tom, kto nie je ochotný podrobiť sa vyšetreniu, vieme, že je vinný. Potom konáme rýchlo a vynášame rozsudok. Následne sumarizujeme, kto boli jeho priatelia a kolegovia.“

sc3Milý čitateľ, nepripomína ti toto niečo…?

 (pozn.: Toto malo síce obdobu za vlády komunistov, ale nepožadoval to nacizmus, tam sa ani krvná pomsta nepestovala: pražské Gestapo nechalo primára Vacka dokončiť operáciu svojho syna, až potom ho odviedlo, zakiaľ ŠTB surovo odtrhlo MUDr. Gabriela Hoffmanna od svojej dcéry, ktorej dával prvú pomoc, takže táto na následky zranenia spôsobeného ich konaním neskôr zomrela!)

 SVET POTREBUJE SVETOVLÁDU(?!?)

 Vytvorenie istého druhu svetovlády žiada študijná skupina pod vedením bývalého riaditeľa Svetového menového fondu Michela Camdessusa. Táto skupina pracovala na poverenie Komisie konferencií biskupov EU ComECE.

 Víkend 2/2003 21-27. marec, str. 8-11: Sekty medzi nami

str. 10: L. R. Hubbard síce vyštudoval stavebné inžinierstvo, ale so značnými problémami s matematikou. Scientologické životopisy zaťato mlčia o jeho celoživotnej záľube v satanizme a sexuálneju mágii. R. 1946 sa stal významným a aktívnym členom O.T.O. (ORDO TEMPLI ORIENTIS), ktorú založil otec novodobého satanizmu Aleister Crowley. Po krachu druhého manželstva sa o Hubbardovi jeho manželka Sára vyjadrila, že „požiadala o rozvod pre extrémnu krutosť, veľké duševné muky a fyzické utrpenie“.

… Centrum scientológov vo V4 je v susednom Maďarsku. Na území SR začali pôsobiť v roku 1995 a dnes majú vyše dvetisíc členov. Najvýznamnejšou osobou na Slovensku je Pavol T. (Traubner?) Vo všetkých okolitých krajinách táto cirkev vyvíja hlavne ekonomické aktivity a preto sa stala podozrivou hlavne pre štátne orgány. Bratislavské dianetické centrum prestali scientológovia prevádzkovať r. 1997. V októbri 1999 bolo otvorené nové Scientologické dianetické centrum v Martine a v októbri 2000 ďalšie Bratislave a nedávno aj v Leviciach.

Podľa správy SIS má táto cirkev spojenie aj s bližšie špecifikovanými predstaviteľmi štátnych orgánov. Podľa dôveryhodných informácií firmy, za ktorými stoja scientológovia, boli aj na oficiálnom zozname sponzorov jednej politickej strany, ktorá sa ale po nových voľbách do parlamentu nedostala.

O aktivity scientológov sa už dlhší čas zaujímajú aj tajné služby ostatných európskych štátov. Nemecké orgány pôsobenie scientológov prirovnali k chobotnici, ktorá už má dosah na najvyššie miesta. Posledná veľká aféra prepukla r. 1996, keď poslanec jednej vládnej strany nepriamo vyzval k bojkotu filmov, v ktorých účinkovali hollywoodske hviezdy, ktoré sa hlásia k scientológii (Tom Cruise, John Travolta, Nikole Kidman a ďalší). Toto Nemecku spôsobilo množstvo diplomatických výziev, rokovaní a tlakov zo strany amerického Kongresu. Prístup Nemecka bol kritizovaný dokonca aj vo výročnej správe ministerstva zahraničia USA za rok 1966. Nemeckí predstavitelia však zo stanoviska svojich úradov neustúpili. Vo februári 1997 mestské úrady v Stuttgarte podmienili prijatie uchádzačov o prácu vo verejných službách písomným potvrdením, že nie sú scientológmi.

Anton Selecký

http://www.magnificat.sk/2014/03/orol-tv-scientologia-pravda-o-lzi/

 

 

 

Comments
2 komentáre to “Andrej Kiska a jeho kontroverzná kniha: “Cesta manažéra z pekla”.”
 1. mihalovic píše:

  Ja mám tu knihu doma a keď som ju čítal, tak vôbec som nevedel kto je autorom a zdala sa mi čudná od začiatku. Opisuje tam, ako treba prispievať na charitu a keď to budeme robiť, tak sa nám bude dariť aj v biznise a dosiahneme duševný pokoj a podobné bludy. Ani som ju celú nedočítal. Prišla mi zadarmo, k nejakej knihe, ktorú mi manželka objednala z martinusu… 🙂

  Like

Trackbacks
Check out what others are saying...


Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

 • Falošné ZJAVENIA VÍZIE – proroci

 • Falošné veštice – snáry – mágovia

 • Nebezpečné Hnutie NEW AGE

 • WEB.stránka zaoberajúc sa sektami

 • Viac o SEKTÁCH sa môžete dozvedieť u Borisa Rakovského

 • FILMY-HUDBA-LITERA…

%d blogerom sa páči toto: