Modlitba oslobodenia od zlého…

Modlitby zriekania až po Rozjímavý Otčenáš (vrátane) sú prevzaté z materi­álov XI. Katolíckej charizmatickej konferencie v Žiline v roku 2004

Zriekaš sa ducha sebectva?

Zriekaš sa ducha hnevu a neodpustenia?

Zriekaš sa ducha neprijatia? (pozn.: nechcené dieťa)

Zriekaš sa ducha vzbury a pýchy života?

Zriekaš sa žiadostivosti tela?

Zriekaš sa žiadostivosti očí?

Zriekaš sa ducha smilstva?

Zriekaš sa ducha cudzoložstva?

Zriekaš sa pút s osobami, s ktorými si telesne zhrešil alebo konal

Zriekaš okultizmus alebo inú neprávosť? Zriekaš sa ducha necudnosti?

Zriekaš sa ducha ustarostenosti a strachu? Zriekaš sa ducha strašidelných snov?

Zriekaš sa ducha vtieravých myšlienok, príkazov a predstáv

Zriekaš sa ducha nepokoja? /

Zriekaš sa ducha úzkosti a depresie?

Zriekaš sa ducha seba ľútosti?

Zriekaš sa ducha zúfalstva a sebe vraždy?

Zriekaš sa ducha klamstva?

Zriekaš sa každej formy mágie a ezoteriky?

Zriekaš sa vyvolávania duchov a ducha špiritizmu?

Zriekaš sa veštenia (ako čítania z kariet, čítania z ruky z kávy a pod) a vešteckých duchov?

Zriekaš sa povier, horoskopov a otrockého sledovaní a snov

Zriekaš sa ducha závislosti na alkohole a drogách?

Zriekaš sa ducha inej závislosti?

Zriekaš sa túžby získať nejakú inú moc, ako je moc Ducha Svätého

Zriekaš sa všetkých zlých duchov, ktorí stoja za východnými

filozofiami a náboženstvami?

Zriekaš sa liečenia tajuplnými energiami?

Zriekaš sa ducha choroby?

Zriekaš sa ducha chronickej únavy a slabosti?

Zriekaš sa túžby rýchlo zbohatnúť a byť rýchlo úspešný?

Zriekaš sa túžby rýchlo nadobudnúť vedomosti pomoci Sílvovej

metódy a jej podobných?

Zriekaš sa počúvania hudby a čítania literatúry, ktorá škodí tvojej duši?

Zriekaš sa nosenia talizmanov a vecí, ktoré nesvedčia o tvojej  odovzdanosti Ježišovi ako Pánovi v každej oblasti života?

Zriekaš sa ducha prekliatia a pút s osobami, cez ktoré prišlo prekliatie.

Pane Ježišu, zriekam sa všetkého, čo nie je od Teba. Zriekam sa v Tvojom mene a mocou Tvojej svätej Krvi každého zlého ducha. Teba prijímam za svojho osobného Záchrancu, Oslobo­diteľa a Spasiteľa. Pane Ježišu, verím, že Tvoje Milosrdenstvo je väčšie ako moje hriechy.

Ďakujem Ti, že Ty ma neodsudzuješ, ale práve naopak, zastávaš sa ma pred každým človekom, anjelom aj pred naším nebeským Otcom. Ty, ktorý si jediný dostal moc súdiť, zomrel si za mňa na kríži a Tvoja Krv ma ospravedlňuje, aby každý hriech, ktorý Ti vyznám, bol pochovaný v tvojej svätej Krvi.

Ďakujem Ti, že ako môj Dobrý pastier si položil svoj život za mňa. Ďakujem Ti, že mi takto prinášaš nový život. Ďakujem Ti, že spolu s Tebou môžem vstať z mŕtvych, aby som konal dobré skutky podľa Tvojej svätej vôle.

Ďakujem Ti, Pane Ježišu, že si aj mňa pozval do spolupráce na šírení tvojho Evanjelia takým spôsobom, akým budeš chcieť Ty. Daj mi silu pevného rozhodnutia, aby som v tvojej službe mo­hol pomáhať bratom a sestrám, aby aj oni mohli prežívať krásu Tvojho oslobodenia, uzdravenia, radosti, lásky a pokoja. Nech nás všetkých naplní Tvoj Svätý Duch, a nech skrze nás prejaví svoju mocnú prítomnosť.

Amen.

https://i0.wp.com/faralevice.sk/uploads/imgs/michael-archanjel.jpg

Modlitba oslobodenia od prekliatia

Pane Ježišu, ďakujem Ti za každé požehnanie a všetko dob­ré, čo som zdedil po svojich predkoch. Prosím Ťa, aby si ich prikryl svojou Krvou. V Tvojom mene prepúšťam všetkých zosnulých príbuzných, na ktorých som bol citovo naviazaný a odovzdávam ich do Tvojich milosrdných rúk.

Odpúšťam generáciám predo mnou všetko zlé, čo som po nich zdedil. V ich mene Ťa odprosujem za všetky hriechy, ktorých sa dopustili a v ich mene Ťa prosím:

„Pane Ježišu, Synu Boží, zmiluj sa nad nami hriešnymi. Dôveru­jeme Ti a vyznávame, Ježišu, Ty si našim Pánom a Spasiteľom!”

Prosím Ťa, Ježišu, prikry ich svojou Krvou, ktorú si vylial za všetky naše hriechy, nech ma Tvoja svätá Krv chráni pred akým­koľvek zlým vplyvom zo stany mojich predkov. V Tvojom mene, Pane Ježišu, sa zriekam každého prekliatia a pretínam každé puto zla z ich strany. V Tvojom mene im žehnám, aby sa zmierili s Tebou a dosiahli tak večnú spásu v Tvojom kráľovstve. V tejto radostnej nádeji im v Duchu Svätom hovorím: “Ježiš vás miluje a ja spolu s ním.”

Amen

Modlitba zrieknutia sa okultných praktík

Pane Ježišu, v Tvojom mene sa zriekam akéhokoľvek zlého ducha, ktorý stojí za mágiou, špiritizmom, veštením, horo­skopmi, poverami, Jogou, východnými filozofiami a nábožen­stvami, alternatívnou medicínou…

V Tvojom mene, Pane Ježišu, sa zriekam aj všetkých du­chovných vplyvov veštcov, psychotronikov a liečiteľov, pretínam tieto väzby a v Tvojom mene, Pane Ježišu, prehlasujem, že vďaka Tvojej svätej Krvi vyliatej za mňa, som oslobodený od každého spútania takýmito zlými duchmi. Zriekam sa v mojom mene aj v mene mojich predkov a celej rodiny všetkých okultných praktík, ktoré prevádzali členovia môjho rodokmeňa i mojej rodiny, a prosím Ťa, aby si ich všetkých prikryl svojou presvätou Krvou a svojím Milosrdenstvom. Pane Ježišu, prijímam Ťa ako svojho Pána a Spasiteľa do každej oblasti mojej duše, ktorá bola uprázd­nená odchodom zlého ducha, alebo zrušením jeho vplyvu.

Amen

 Osobná modlitba za oslobodenie od poviazanosti zlým duchom.

Pane Ježišu, vyznávam, že Ty si môj Pán. Verím, že Tvoja Krv ma očisťuje od každého hriechu, a že vo sviatosti krstu som od Teba prijal silu v boji proti mocnostiam Zlého.

Pane Ježišu, v Tvojom mene sa preto zriekam ducha. ………….. (uveď meno alebo prejav zlého ducha, ktorého sa chceš zriecť).

Pane Ježišu, obmy ma a ochráň svojou Krvou od jeho pô­sobenia a rozkáž mu, aby sa navždy vzdialil. A ja v Tvojom mene vyhlasujem, že nemá na mňa žiadne právo, lebo patrím Tebe a Ty si za mňa už zaplatil svojou drahocennou Krvou. Preto v Tvojom mocnom mene Ježiš sa rozväzujem od neho ” (pozn.: prežehnať sa) a posielam ho pod Tvoj kríž a zakazujem mu vrátiť sa späť.

Prosím Ťa, prikry ma svojou Krvou i všetky moje vzťahy prikry svojou presvätou Krvou a chráň ma pred zlými duchmi. Naplň ma Duchom Svätým, aby uzdravil všetky rany po odchode Zlého a chránil všetky vstupné brány do mojej duše.

Pane Ježišu, Teba prijímam ako svojho Spasiteľa a Pána do každej oblasti, ktorá bola uprázdnená odchodom Zlého alebo jeho vplyvov.

Amen

 Prehlásenie Ježiša za svojho Pána

Pane Ježišu, ďakujem Ti, že si namiesto mňa zomrel na kríži. Ďakujem Ti, že Tvoja svätá Krv ma očisťuje od každého hriechu. Verím, že si z lásky ku mne zomrel a vstal z mŕtvych, aby si mi daroval nový život. Preto Ťa vyznávam a prijímam za svojho osob­ného Záchrancu a Pána. Pozývam Ťa do môjho srdca, aby si žil vo mne naveky. Amen.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

  • Falošné ZJAVENIA VÍZIE – proroci

  • Falošné veštice – snáry – mágovia

  • Nebezpečné Hnutie NEW AGE

  • WEB.stránka zaoberajúc sa sektami

  • Viac o SEKTÁCH sa môžete dozvedieť u Borisa Rakovského

  • FILMY-HUDBA-LITERA…

%d blogerom sa páči toto: