Falošné proroctvá údajnej Sibyly

18347-thickbox_default

I požiadal kráľ Šalamún Sibylu, aby mu povedala, ako dlho bude ešte svet svetom a kedy nadíde súdny deň. Sibyla odvetila:

– Kráľu, taká všemúdra nie som, ba ani anjeli Boží to nevedia. Avšak spýtam sa ťa, kráľu: máš dobrých i zlých služobníkov; a či dávaš toľko isto tomu zlému ako dobrému?

Šalamún na to:

– Dobrý sa má mať dobre a zlého treba trestať!

I odvetila mu na to Sibyla:

– Múdro si odpovedal, kráľu! Dobre si to rozsúdil. Teda, ak ľudia budú dobre činiť, Hospodin z výsosti im pridá rokov; ak však budú Boha hnevať, uberie im a skráti život, ktorý im bol vymeraný pri stvorení sveta. Nevieme, kedy nadíde súdny deň. Avšak veci, ktoré sa pred súdnym dňom udejú, ti môžem prezradiť, kráľu.

Budú to tieto znamenia:

Prvé

Keď sa na celom svete začne všetko živé krvou potiť.

Druhé

Keď slnko trikrát za sebou od západu začne vychádzať (vtedy sa ľudia hrozne naľakajú a budú činiť pokánie).

Tretie

Keď slnko, mesiac, hviezdy purpurovo ako krv sa rozžiaria (vtedy budú ľudia zalamovať rukami a obracať sa k Bohu).

Štvrté

Keď všetky lesy a všetky stromy a kríky na celom svete v jednom roku uschnú (vtedy už ľudia budú kajúcny život viesť).

Piate

Keď krajina na mnohých miestach horieť a prepadávať sa bude (vtedy už ľudia budú očakávať svoj koniec).

Šieste

Keď začnú vody z mnohých zemských končín vystupovať a búriť sa (vtedy už ľudia začnú umierať, ale nevymrú ešte).

Siedme

Keď sa hory, kopce a pohoria vyrovnajú do tvaru roviny (ľudia budú s hrôzou v očiach prechádzať z jedného miesta na druhé). Týchto sedem znamení dozaista príde pred súdnym dňom. A nadobudnú možno oveľa strašidelnejšiu podobu, ako som ti to vylíčila, kráľ Šalamún. A pred súdnym dňom sa objaví škaredý Lucifer. Zošle na svet svojho potomka Ancikrista, ktorý sa narodí jednej Židovke v Babylone. A tento Ancikrist začne po všetkých končinách ľudí od viery odhovárať a svoje učenie vychvaľovať. Svojimi darmi si k sebe privábi množstvo ľudí a aj svojich učeníkov a potomkov vyšle do sveta, aby kázali jeho vieru, hanobiac vieru Mesiášovu. A ten Ancikrist bude činiť veľké divy, akoby mal Božskú moc. V skutočnosti bude to moc diabolská, ktorú mu sám Lucifer dá do vienka; a ktorých ľudí sa mu nepodarí na svoju vieru obrátiť, tých dá ukrutne mučiť, páliť a mordovať. A keď už Ancikrist mnoho ľudí od pravej viery odláka, vtedy sa už Pán Boh na to nedokáže ďalej dívať a zošle z raja dvoch kazateľov a verných vyznavačov pravdy Božej: Enocha a Eliáša. Obaja budú smelo vystupovať proti viere Ancikristovej a vravieť ľuďom, že Ancikrist je pravý diabol. No Ancikrist si to nenechá a začne proti dvom svätým mužom bojovať. Usmrtí ich a nechá ich na ulici ležať nepochovaných. Na štvrtý deň však mužov Pán Boh vzkriesi a takto sa im z neba prihovorí: „Eliáš a Enoch, vstúpte sem!” A na to sa tí dvaja na oblaku poberú do neba. V tej chvíli začnú biť hromy-blesky a sedemtisíc nevercov im padne za obeť. A nielen to: desatina mesta Jeruzalema sa prepadne pod zem, ostatní ľudia sa obrátia k pravému Bohu. A vtedy zostúpi z neba svätý Michal archanjel a povstane proti Ancikristovi. Schmatne Ancikrista i všetkých jeho potomkov a uvrhne ich do priepasti pekelnej podobne, ako to vyviedol Luciferovi na počiatku sveta. V tých dňoch bude sedieť na stolici Mesiášovej pápež Peter, s tým menom druhý Riman narodený. Svätý Peter, apoštol Pánov, bol prvým pápežom, ktorý začal pásť stádo Pánovo. Peter druhý dokoná jeho dielo a po ňom nebude už iného pápeža. A keď uvidia a počujú Židia, Tatári, Turci a pohania, čo svätý Michal archanjel spolu so svätým Eliášom na svete učinili, všetci uveria vo vieru Mesiášovu a začnú prebývať v láske a svornosti, žiť cnostne a báť sa Boha. A niet div, veď pričinením týchto mužov stanú sa na svete veľké zázraky. Celý svet uverí v Boha v troch osobách a ľudské srdcia začnú prebývať v jednote. A potom zrazu nadíde ten súdny deň.

Deň hnevu Pánovho. Vtedy ľudia počujú a uvidia sedem znamení a napokon nastane strašný rachot. To sedem hromov bude sedem dní ustavične udierať a od toho strašného rachotu sa budú mestá, hrady a pevnosti rúcať a oblaky nebeské i zem sa roztrasú. Ľudia sa od strachu celí vydesia, očakávajúc svoj koniec, ale nikto nezomrie skôr, než sa všetky tieto veci stanú a dokonajú. Nakoniec nastane na celom svete tma, rozľahne sa hukot a pukot skál, takže svet sa za hodinu tak zmení, ako vyzeral pri stvorení prvého človeka. A po hroznej tme sa slnko jasne rozsvieti a na nebi sa objaví päť hviezd. A ako tak ľudia budú na tie hviezdy hľadieť, na celom svete odrazu všetci zomrú. Vtedy zošle Mesiáš na svet svojho anjela s trúbou. Anjel zatrúbi z plných pľúc: „Vstávajte, mŕtvi, z hrobov a poďte k súdu, ľudské duše!” Vtedy Mesiáš zostúpi z neba do údolia zvaneho Jozafat a posadí sa na súdnu stolicu. V tej chvíli vstanú z hrobov všetci ľudia, ktorí boli od počiatku sveta pochovaní. Jeden po druhom predstúpia pred Mesiášov súd a každý bude mať napísané na čele všetky dobré i zlé skutky, ktoré vykonal za svojho života. A prví prídu pred súd Adam a Eva, naši prarodičia. Za nimi dobrý Ábel a zlostný Kain. I začne sa čítať kniha života dobrého Ábela a zlého Kaina a po nich budú všetci ostatní ľudia súdení a odsúdení podľa svojich skutkov. Dobrí pôjdu po pravici za spravodlivým Ábelom, zlí po ľavici za Kainom. Tu Mesiáš oddelí pravicu od ľavice slovami: „Vy, ktorí ste sa uberali Kainovou a Ancikristovou cestou, choďte za nimi do priepasti pekelnej, tam, kde je Lucifer prikovaný. Vy však, ktorí ste sa uberali cestou spravodlivého Mesiáša, pôjdete do raja.”

A vtedy každý dostane na čelo znamenie svätého kríža, s ním pôjde pred tvár Božiu a naveky tam bude s anjelmi spievať pieseň chvály Hospodinovi. Amen, amen, vravím ti, mocný kráľu. Nechže sa nám stane tak, ako túto svoju reč dokonávam, aby sme sa mohli so spravodlivým Ábelom za Mesiášom do raja rozkoše vydať a na Boha zoči-voči hľadieť, chváliť ho a velebiť a s anjelmi tú pieseň vyspevovať. A teraz už naozaj končím svoju reč a dobrú noc, kráľ Šalamún, ti dávam. Odlož toto moje proroctvo, aby sa za mnoho stoviek rokov mohlo ukázať, že kráľovná Sibyla zo Sáby veštila správne.

dont do it!

Little white people that STOP you from doing the wrong

Proroctvo údajnej Sibyly hovorí doslovne, že “Celý svet uverí v Boha v troch osobách a ľudské srdcia začnú prebývať v jednote. A potom zrazu nadíde ten súdny deň.” 

Ako vidíme, tak podľa nej Sudny Deň nadite “zrazu” potom ako “celý svet uverí v Boha….(budú) prebývať v jednote”. Ináč povedané, podľa nej pred večným Súdom bude na zemi život plný viery a jednoty.

Avšak podľa biblických proroctiev, hlavne z Evanjelia Ježiša Krista a knihy: “Zjavenie Jána” (Apokalypsa) pred Súdnym Dňom budú posledné 3 dni – plné súženia. Porovnaj:

 

Druhý príchod Krista  Mk 13,24 V tých dňoch, po onom súžení slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoj jas, 25 hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa budú chvieť.

            26 Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať na oblakoch s veľkou mocou a slávou. 27 On pošle anjelov a zhromaždí svojich vyvolených zo štyroch strán sveta kraja zeme až po kraj neba.

Viac tu: http://koniecsveta-obnovasveta.webnode.sk/a3-dni-tmy/

 

 

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

  • Falošné ZJAVENIA VÍZIE – proroci

  • Falošné veštice – snáry – mágovia

  • Nebezpečné Hnutie NEW AGE

  • WEB.stránka zaoberajúc sa sektami

  • Viac o SEKTÁCH sa môžete dozvedieť u Borisa Rakovského

  • FILMY-HUDBA-LITERA…

%d blogerom sa páči toto: