Kontroverzný list Mons. Chovanca. Zasvätia biskupi Slovenský národ Sedembolestnej Panne Márii?

Všetkých prosím o zasvätenie „Pohliadnite na nevysloviteľný okamih zvestovania archanjelom Gabrielom, ktoré poslal Boh, aby dostal moje ,Áno´, aby uskutočnil v mojom panenskom lone Boží vykupiteľský plán a veľké tajomstvo vtelenia Slova a porozumiete, prečo Vás prosím o zasvätenie môjmu Nepoškvrnenému srdcu. Áno, sama som vo Fatime vyslovila svoje prianie, keď som sa tam zjavila … Čítať ďalej

HOAX (Dezinformácie) o pápežových výrokoch (ateisti a spása človeka)

Podľa uvedeného zdroja: “Idnes.cz” sa údajne pápež vyjadril, že ateisti, ak konajú dobro, môžu prísť do neba. “I ateisté mohou do nebe, když konají dobro, káže papež František.”Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/papez-ateiste-frantisek-0wr-/zahranicni.aspx?c=A130524_144436_zahranicni_pul Z uvedeného textu, ako aj celého kontextu (článku) sa môže zdáť na prvý dojem, že ateisti prídu do Neba (budú spasení) ak budú konať dobré skutky, … Čítať ďalej

HOAX (dezinformácie) kontroverzného kardinála Mons.W.Kaspera, ktorý navrhuje diakonát žien

Drahé Božie Deti, bratia a sestry… Z dole uvedenej správy môžete vyrozumieť, že Mons.Kasper žiada diakonát pre ženy. Čo to znamená? Na prvý dojem sa zdá, že ide len o zmenu v práve žien, aby mohli oficiálne v Cirkvi mať účasť na ohlasovaní Evanjelia alebo rozdávania sviatostí, ktoré doteraz neboli oficiálne ustanovené a povolené (bez … Čítať ďalej

Výzva pre tých, ktorí sa stretli s petíciou a listom adresovanými biskupom Slovenska i pápežovi Františkovi v prípade Mons.Bezáka.

Vážení a ctení … najmä tí, ktorí majú v záujme podporiť Mons.Bezáka ako aj tí, ktorí chcú podporiť petíciu spoločenstva: Pastor Bonus (PB) Skôr ako sa rozhodnete podpísať ich petíciu, mali by ste vedieť viac o tom, v akej situácie sa prípad Pastor Bonus nachádza: Predovšetkým je potrebné vedieť, že Spoločenstvo PB nevedie kompetentná osoba z rádu klerikov, ktorá by … Čítať ďalej

* KAUZA : “Chriznet.cz”

Dezinformace o Medžugorji na internetu https://hriechyokultizmus.wordpress.com/2013/04/11/dezinformace-o-medzugorji-na-internetu/

Dezinformace o Medžugorji na internetu

Na internetových stránkách ChristNet.cz byly uveřejněny dezinformační materiály o Medžugorji. Tyto informace byly před více než deseti lety (10.dubna 1991) vyhodnoceny Jugoslávskou biskupskou konferencí a oficiálně uzavřeny jako bezpředmětné. Bohužel mnozí lidé z neznalosti nebo zaujatosti proti zjevením je soukromě dále šíří a vydávají za oficiální církevní stanovisko. Uvedené informace byly převážně šířeny biskupem Žanićem … Čítať ďalej

KAUZA : “Mons.Bezák-F.Mikloško-Postoy.sk” (rozpustenie rehole “Jezuitov” – pápežom Klementom XIV.)

Na Postoy.sk vyšiel nedávno článok p.Františka Mikloška k prípadu Mons.Bezáka, v ktorom sa píše: “Klement XIV. v roku 1773 zrušil rehoľu jezuitov. Páter Lorenzo Ricci, posledný generálny predstavený starej Spoločnosti, vo svojom poslednom liste jezuitom napísal: „Sme celkom opustení a pozbavení akejkoľvek ľudskej opory; našou jedinou pomocou je Boh.“  Páter generál považoval za neuveriteľné, aby sa Kristov zástupca … Čítať ďalej

Kto usmrtil sv.Šimona z Tridentu ?! Boli to židia alebo niekto iný?

(╬) Šimon z Tridentu sv. 24. 3. sv. Šimon z Tridentu, chlapec, mučedník, * 1472 Trident, + 1475 Trident, zmizel na Zelený čtrvrtek a na Velkou neděli byl nalezen rituálně zmrzačený a zavražděný v místním potoce, tuto rituální vraždu měli spáchat židé na malém křesťanském chlapci, ale ukázalo se, že pachatelem byl křesťan, který se … Čítať ďalej

Kontroverzné vyjadrenie kongregácie pre náuku viery z r.2007 v prípade Vassuly Ryden

Dokument nie je schválený pápežom: http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20070125_vassula-ryden_en.html Vaša Eminencia / Vaša Excelencia, Kongregácia pre náuku viery neustále dostáva žiadosti o vysvetlenie vo vzťahu k spisom a aktivitám pani Vassuly Ryden. Tieto žiadosti sa týkajú najmä osvojenia si Notifikácie z 6. októbra 1995 a kritérií, ktorých sa má miestna Cirkev pridŕžať pri posudzovaní, či spisy pani Vassuly … Čítať ďalej

Kontroverzné vyjadrenie kongregácie pre náuku viery z r.1995 v prípade Vassuly Ryden

Dokument nie je schválený pápežom: http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19951006_ryden_en.html

Kontroverzné vyjadrenie “kongregácie pre náuku viery v prípade zjavenia Matky všetkých národov v Amsterdame”

Oznámenie “Kongregácie pre náuku viery” nie je schválené pápežom a ako také, ešte nemusí mať záväzný charakter pre veriacich – zvlášť ak toto oznámenie protirečí vyjadreniam pápeža alebo ním schváleným vyjadreniam. Oznámenie je kontroverzné, keďže nie je schválené pápežom, čo v takýchto záležitostiach  – týkajúcich sa samotnej Panny Márie by malo byť povinnosťou. Dokonca je … Čítať ďalej

KAUZA : “Pastor Bonus” – Kontroverzný list pápežovi Františkovi v prípade Mons.Bezáka

Osoby s kontroverznou povesťou https://hriechyokultizmus.wordpress.com/2012/07/31/osoby-s-kontroverznou-povestou/ http://pastorbonus.sk/otvoreny-list-sv-otcovi-frantiskovi/ Niekoľko kontroverzných vyjadrení autorov listu adresovaného pápežovi: 1.Spochybňujú závažné obvinenia “Krátko po apoštolskej vizitácii obdržal otec arcibiskup Mons. Róbert Bezák od Kongregácie pre biskupov 11 otázok, ktoré boli veľmi ponižujúce. Do dnešného dňa neexistujú relevantné argumenty, ktoré by potvrdzovali obvinenia zverejnené a prešetrované v podobe 11 otázok na adresu otca arcibiskupa … Čítať ďalej

ITCCS (International Tribunal into Crimes of Church and State) kontroverzná stránka a organizácia (HOAX) dezinformácia o trestnom stíhaní na Benedikta XVI.

  ITCCS (International Tribunal into Crimes of Church and State) (v preklade  – Medzinárodný Tribunál pre zločiny Cirkvi a štátu) http://itccs.org/ Na prvý dojem sa môže zdáť, že sa jedná o “právnu” organizáciu, pod záštitou Europskej vlády, nakoľko sa odvoláva na sídlo v Brusseli a svojim názvom budí ten dojem. Avšak nemýľte si to s … Čítať ďalej

  • Falošné ZJAVENIA VÍZIE – proroci

  • Falošné veštice – snáry – mágovia

  • Nebezpečné Hnutie NEW AGE

  • WEB.stránka zaoberajúc sa sektami

  • Viac o SEKTÁCH sa môžete dozvedieť u Borisa Rakovského

  • FILMY-HUDBA-LITERA…